FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


FATÁJ-online
médiaajánlat:

médiaajánlat .rtf
médiaajánlat .pdf

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány

ValiWood2008-12-10

Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.félév adataival

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2008. II. negyedéves záróadatokkal készült tanulmányt tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

2008. II. negyedévében a GDP növekedési üteme 2%-ot tett ki, az egy évvel korábbihoz képest. A növekedés húzóereje továbbra is az ipar, valamint a mezőgazdaság teljesítménynövekedése volt. Az árutermelő ágazatok hozzáadott értéke a nemzetgazdasági átlagnál erőteljesebben, 6,7%-kal nőtt. A mezőgazdaság teljesítménye 2008. II. negyedévében 33,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ez a kimagasló termelésbővülés egyrészt az előző évi gyenge teljesítménynek, másrészt a növénytermesztés ez évi kedvező eredményének következménye. Az ipar teljesítménye a korábbiaknál kisebb mértékben, 4,2%-kal emelkedett, oka az exportnövekedés lassulása volt. Az építőipar visszaesése tovább folytatódott, üteme azonban jelentősen lassult: az előző év azonos időszakához képest 6% volt az elmaradás. Az előző negyedévtől eltérően most az egyéb építmények (főleg az autópályák, autóutak) építése nőtt, ez mérsékelte a csökkenést. A szolgáltató ágak bruttó hozzáadott értéke összességében stagnált, növekedett a teljesítmény a szállítás, raktározás, posta és távközlés (1%), valamint a közigazgatás, oktatás, egészségügy (1,3%) területén. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás teljesítménye enyhén, 0,7%-kal visszaesett (ebben tükröződik a kiskereskedelmi forgalom visszaesése). A pénzügyi tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke mérsékelten, 0,4%-kal maradt el a 2007. II. negyedévi szinttől. Ez részben a pénzügyi ágazaton belüli biztosítási tevékenységeknél tapasztalt kiemelkedő mértékű kárkifizetés csökkentő hatásával, másrészt az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ágazatoknak a korábbinál kisebb mértékű növekedésével magyarázható.

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 20) 2008. I. félévi termelési értéke 101,9 Mrd Ft, belföldi árbevétele 41,2 Mrd Ft, export árbevétele 60,7 Mrd Ft volt. A feldolgozóipari termelés ez év első félévi 5,7%-os bővülése mellett az ágazat 25,1%-os növekedést mutat. Ezt a növekedési eredményt alacsony előző évi bázishoz képest érte el. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése 2008 első hat hónapjában 25,1%-kal emelkedett az előző évi 9,7%-os csökkenést követően. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban is javultak az egy évvel korábbihoz képest, mivel a 2007. I. félévi 6,6%-os visszaesést követően 2008 január-júniusi időszakban 26,6%-kal nőtt a kivitel volumene. 2008 júniusában a termelés - az országoshoz hasonlóan - lelassult. A növekedés mértéke 3,6% volt, a belföldi értékesítés 4,3%-kal, az exportértékesítés pedig 14,8%-kal emelkedett.

A bútorgyártás (TEÁOR 361) 2008. első félévi termelési értéke 92,3 Mrd Ft, belföldi árbevétele 50,6 Mrd Ft, export árbevétele 41,7 Mrd Ft volt. A bútoripar termelésének (31,3%) növekedési üteme 2008 első félévében jóval meghaladta az ipari átlagot az egy évvel korábbi (4,2%) ütemhez képest is. A bútoripar hazai eladásai a 2007. I. félévi stagnáláshoz képest 2008 január-júniusban 51,9%-kal nőttek. A kedvező irányú változás az import lassuló bővülése mellett következett be. A bútoripari export növekedési üteme nem érte el a termelés és a belföldi értékesítés bővülési ütemét, de 14,5%-os mértékével így is meghaladta az egy évvel korábbit, illetve az előző negyedévit. 2008 júniusában a bútoripar termelése 30,3%-kal, belföldi értékesítése 39,5%-kal, export értékesítése 16,8%-kal bővült.

A hazai fűrészáru gyártás 2002. óta tartó termeléscsökkenése 2006-ban megállt, sőt 15%-ot meghaladó volumennövekedést ért el. 2007-ben a növekedési ütem lényegesen lelassult, éves szinten 4%-ot ért el. 2008. I. félévében erőteljes növekedés indult el, a termelés volumene 42%-kal, a hazai értékesítés 36,3%-kal, az export 51,4%-kal nőtt. 2008 első felében a termelés üteme májusig hónapról hónapra növekedett, a félév utolsó két hónapjában azonban lelassult a növekedés üteme. A belföldi értékesítés bővülésének üteme áprilisban (70%) volt a legmagasabb, de a júniusi 9,5%-os növekedés is figyelemre méltó (2007 júniusában 7,7%-os volt a növekedés). A kivitel üteme az év első négy hónapjában gyorsult, az utolsó kettőben lassulást mértek, de a júniusi legalacsonyabb érték is 20%-os exportbővülést mutatott.

A falemezgyártás, mely a fafeldolgozó ipari termelés 28,4%-át adja, termelése 2008 I. félévében 7,9%-kal bővült. A belföldi értékesítés 1,2%-kal mérséklődött, az export 12,3%-kal nőtt. 2008 első öt hónapjában a termelés növekedési üteme gyorsult, júniusban azonban 15% feletti volt a csökkenés mértéke. A belföldi értékesítés a február-márciusi időszakban 4,6-21,5% között növekedett, a félév többi hónapjában pedig 10% feletti csökkenést regisztráltak. Az egy évvel korábbi 25%-ot meghaladó visszaeséshez képest a hazai piaci térvesztés tendenciája lassulni látszik 2008 első felében. Az export értékesítés 2008 januárjában és februárjában is visszaesett 4,9%-kal, illetve 7,2%-kal, mindkét hónap esetében viszonylag magas bázishoz képest. Márciustól a kivitel üteme folyamatosan nő, ez azonban alacsony bázison következett be. A fafeldolgozó ipar több, mint három tizedét kitevő épületasztalos-ipari termékek gyártásában az előző évi kedvezőtlen tendenciák megfordulni látszanak.

A termelés I. negyedévi 15,8%-os bővülését követően a második negyedben 22,4%-kal nőtt, így a féléves átlag 19,3%. A hazai eladások 26,7%-kal voltak magasabbak, mint 2007 első felében. A második negyedévi növekedési ütem 6 százalékponttal haladta meg az első negyedévit. A hazai piacon mutatkozó javulást az export 15,6%-os növekedése kísérte. Mind a termelés, mind a hazai eladások növekedési üteme gyorsult az első négy hónapban, májusban kismértékű, júniusban jelentősebb ütemcsökkenést regisztráltak. Az alágazat kivitele márciusban kismértékben csökkent, a júniusi alacsonyabb növekedéstől eltekintve a többi hónapban növekvő ütemű volt. A kedvező eredmények azonban alacsony bázison következtek be.

 

 

A tároló fatermékek termelése, belföldi értékesítése és exportja 2005-2007-ben évről évre csökkent. 2008 első negyedévében kimagasló mértékű növekedést mértek a KSH szakemberei, s ez a tendencia folytatódott a II. negyedévben is. A termelés 76,8%-kal, a hazai értékesítés 43,8%-kal, a kivitel 151%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az adatok szerint a növekedés motorját az export jelenti, bár a hazai eladások is serkentették a termelés bővülését. A havi adatok szerint mind a termelés, mind az értékesítés növekedési üteme az első négy hónapban erősödött, május-júniusban az országos és az európai tendenciákat tükrözve némileg lassult, mértéke azonban még mindig igen magas maradt (júniusban a termelés 32,9%-kal, a belföldi értékesítés 16,6%-kal, az export 62,3%-kal nőtt).

 

 

BÚTORIPAR

A 2007 évi növekedés 2008 első félévében folytatódott a bútorgyártás több, mint 50%-át kitevő ülőbútorok gyártása esetében. A termelés 49,9%-kal, a hazai értékesítés 162%-kal emelkedett, a kivitel azonban 0,6%-kal visszaesett az egy évvel korábbihoz képest. Meg kell azonban jegyezni, hogy a növekedés a múlt évi alacsony bázishoz képest következett be. Az egyes hónapok adatai alapján a termelés eddigi bővülését elsősorban a hazai eladások növekedése ösztönzi. A termelés emelkedése januárban és áprilisban volt a legmagasabb, üteme a köztes hónapokban lassul, de még júniusban is igen magas, 40% volt. A hazai értékesítés növekedési üteme is áprilisban volt a legmagasabb, de júniusban is még több, mint kétszeresére nőtt. Az export januárfebruárban és áprilisban növekvő ütemben bővült, a félév többi hónapjában azonban csökkent.

Az irodabútorok gyártása 2007 egészében- néhány hónap kivételével - csökkent. Ugyanez a tendencia érvényesült a hazai eladások és a kivitel tekintetében is. 2008 úgy tűnik fordulatot hoz, az első hat hónapban a termelés 40,7%-kal, a belföldi értékesítés 25,1%-kal, az export 94,1%-kal emelkedett 2007 azonos időszakához képest.

A második negyedévi adatok kismértékű lassulást mutatnak az első negyedévhez képest, bíztató azonban, hogy a termelés és a hazai értékesítés növekedési rátája júniusban ismét gyorsabb volt, mint a májusi. A magas ütemet azonban nem szabad túlértékelni mivel az a korábbi évek kedvezőtlen eredményeit követően, alacsony bázison következett be.

A konyhabútorgyártás kismértékben visszaesett 2007-ben (-2,2%) 2006-hoz képest. A belföldi értékesítés 11,4%-kal nőtt, míg az export 28,7%-kal mérséklődött. 2008 első hat hónapjában a konyhabútor termelés 31%-kal, a belföldi értékesítés 26,2%-kal, a kivitel 38,3%-kal emelkedett. A féléven belül a második negyedév növekedési üteme elmaradt az első negyedévitől, de még mindig igen magas volt. A havi adatokat vizsgálva egyértelmű tendencia nem állapítható meg, különösen a termelés és hazai értékesítés esetében (egyik hónapban gyorsul, a következőben lassul a bűvülés üteme). Az egyéb bútorok gyártása - ami 30%-át teszi ki a bútorgyártásnak - 2007-ben tovább emelkedett (13,9%). A hazai értékesítés (5,4%) ugyancsak növekedett, bár üteme lassúbb volt mint egy évvel korábban. A legnagyobb mértékű bővülés azonban a kivitelben jelentkezett (21,1%). 2008 I. félévében a termelés 7,9%-kal, az export 29,1%- kal emelkedett, a belföldi értékesítés ugyanakkor 7,8%-kal visszaesett. Az adatok egyértelműen mutatják, hogy az egyéb bútorok gyártásában az export húzza a termelést, a második negyedévben mindkettő üteme gyorsult. A belföldi értékesítés üteme a második negyedévben tovább csökkent, mozgása ellentétes a termelés, illetve kivitel mozgásával.

2007-ben az ágybetétgyártás termelése 10,8%-kal, a hazai eladások 12,3%-kal visszaestek, az export 5,6%-kal nőtt. 2008 I. negyedévében a termelés 8,9%-kal, az exportértékesítés 99,5%-kal emelkedett, a belföldi értékesítés 0,5%-kal mérséklődött. A második negyedévben gyorsult a növekedés üteme, a termelés 22%-kal, a belföldi értékesítés 21,8%-kal az export pedig 89,2%-kal emelkedett. A havi adatok alapján a termelés kisebb ingadozások mellett növekszik. A hazai értékesítés bővülése - a márciusi visszaeséstől eltekintve -növekvő ütemű. Az export az első öt hónapban rohamosan emelkedett, júniusban azonban 16,5%-kal visszaesett.

Az 48 oldalas tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), illetve szakágazatonként részletezi a regisztrált cégek számát, foglalkoztatottak számát, kereseti viszonyokat, ...

 

Tanulmány első része - általános (320 KB, pdf)

Tanulmány második része - fa- és bútoripar + külker (264 KB, pdf)

Tanulmány harmadik része - cégszám, létszám, kereset (151 KB, pdf)

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották. Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják: Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabálytervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

Tóth János

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

Környezetbarát ragasztók

AKE - A jóvágású partner

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector
Faanyagszárítás professzora:
CATHILD A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.