FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


FATÁJ-online
médiaajánlat:

médiaajánlat .rtf
médiaajánlat .pdf

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány

ValiWood2008-05-23

Fa- és Bútoripari Szociális Párbeszéd az EU-ban II. - Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Hollandia, Lengyelország

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából készült el a Fa- és Bútoripari Szociális Párbeszéd Magyarországon és az Európai Únió tagállamaiban című kiadvány. Az Európai Bútorszövetség gyűjtésén alapuló fordítást és szerkesztést Tóth Eszter (MBFSZ) és Tóth János (FAGOSZ) végezte. Most és a következőkben közreadjuk a kiadvány részleteit.

 

Kollektív szerződés - Franciaország

Mintegy 78.762 alkalmazott dolgozik a bútoriparban Franciaországban. A szakszervezeti lefedettség aránya az országban kevesebb, mint 10%, a bútoripar 6%. A dolgozók 6%-át fedi le ez a kollektív szerződés, mivel csak az aláírókra alkalmazható. (UNIFA, UNAMA, SFL és GPO a munkaadói oldal és FO, CFDT, CGTC és CGC a munkavállaló oldal részéről). Az egész bútoriparra kiterjesztették a Munkaügyi Minisztérium által.

A szerződés határozatlan időre szól. 1986. októberben indult. A kollektív szerződés csak a bútoripart fedi le. Földrajzi lefedettsége országos. Lefedi az egész ipart , mivel miniszteri rendelettel kiterjesztették.

Az átlagbér Franciaországban 11 euro/óra a fizikai munkásoké és 14 euro/óra a szellemi alkalmazottaké. Nincs adat az összes növekedésről az aktuális megállapodás időszakán túl. Létezik az iparra egy minimálbér, és erre a bérre egy minimális életkor, ami 18 év. A kollektív szerződés (2006 novemberében aláírva és 2007 január 1-től alkalmazható) is rögzít minimálbéreket (baremes) minősítésekkel (8,27 euro/órától 10,22 euro/óráig amely 1.254,28 euro/hó-tól 1.550 euro/hó-ig a dolgozóknak és 10,55 euro/órától 22,71 euro/óráig, amely 1.600 euro/hó-tól 3.445 euro/ hó-ig a manager pozíciókban.

A hivatalos szabad napok száma 1- 4 nap a május elsején kívül. A kollektív szerződés kötelezi a munkáltatót, hogy megadja ezeket a további napokat. Az éves távollét, mely törvényben rögzített, 30 nap. A feltételezett szabadnapok száma naptári hetenként 1 nap. A szabályos munkaórák egy normál munkahétben 35 óra/ hét (151,67óra/ hónap) és 1.600 óra/ év szerződésben rögzítve, és 35 óra/hét, és 1.600 óra/év törvény szerint. A többműszakos munkát ez a szerződés nem szabályozza, de nincsenek 3 vagy többműszakos esetek. Az üzemek heti 5 napnál többet is dolgozhatnak és korlátozzák a nők éjszakai munkavállalását. A normál műszak beleértve munkaközi szünetet, 7 óra. Egy normál műszakban 10 perces fizetetlen munkaszünet lehetséges, de ugyanebben a műszakban van egy 20 perces fizetett szünet is. A normál munkaidőben (nem többműszak esetén) nincs fizetett szünet.

Átlagban, mindegyik bútoripari alkalmazott mintegy 25 túlórát dolgozott az elmúlt évben. A túlórákat nem tárgyalják meg a szakszervezetekkel vagy a dolgozók megbízottaival, csak a dolgozókkal. A túlórák felső, törvényben előírt, határa 180 óra/év, a KSZ-ben meghatározott túlóra korlát 150 óra/év. A túlóra szabadnappal kiegyenlíthető. A szokásos prémium túlórára, a fizetés 25%-a az első 8 órára, és +50% 8 túlóra óra után. 35 óra/hét ledolgozott idő után beszélnek túlóráról.

Egy megállapodást a munkaidő megegyezésekről (35 óra/hét) integráltak a KSZ-be. Ez a még tárgyalás alatt van. A törvényben meghatározott nyugdíjkorhatár: 60 év. Az öregségi nyugdíjat a munkaadók és a munkavállalók által fizetett biztosítási hozzájárulásokból fedezik. Egy nyugdíjas korábbi bérének 60%-át kapja. A megállapodások nem fektetnek le nyugdíjügyi szabályokat, amik teljessé tennék a törvény által szabályozott öregségi nyugdíjat. A felmondási időt a jog és a kollektív szerződés szabályozza. Legrövidebb felmondási idő 1 hét , és a leghosszabb 9 hét a munkásoknál (attól függően, hány esztendőt töltött az adott cégnél). Alkalmazottaknál, a legrövidebb időszak 1 hónap , és a leghosszabb 2 hónap (a vállalatnál eltöltött évektől függően). A táppénz kifizetéseket mind a törvényben, mind pedig a KSZ-ben szabályozzák. Az illetményt a munkáltató és az állam fizetik. Betegség alatt a dolgozó egy csökkentett bért kap a tejes időszakra. A munkahelyi balesetek esetére a kifizetéseket a törvény és a KSZ garantálja. Az illetményt a munkaadó és az állam fizetik. Ebben az esetben a dolgozó vagy teljes vagy csökkentett bért kap (függően attól, hogy mennyi időt töltött a cégnél) a teljes időszakra.

A nők maximum 16 hónap szülési szabadságra jogosultak. Ezt az állam finanszírozza, a kifizetés törvényben meghatározott (teljes bér az adott időszakra). Az apák a szülés kapcsán 2 hét távollétre jogosultak. Ezt az állam és a munkaadók fizetik, a kifizetés szintje törvényben szabályozott (teljes bér az adott időszakra) A dolgozók továbbképzésének feltételeit a szerződés nem tartalmazza. A dolgozó fizetése a normál bér 100%-a, melyet a munkaadó fizet a képzés alatt. Az oktatás évenkénti minimális és maximális ideje nincs meghatározva.

 

Kollektív szerződés - Németország

Németországban mintegy 137.298 alkalmazott dolgozik a bútoriparban (2006-ban). A munkaerő csak 30%-a biztosított a regionális kollektív szerződésekben. Számos területi megállapodás van, a különböző területi HDH szövetségek képviselik a munkáltató szervezeteket.

A szakszervezeteketet a regionális IG-MET-ALL szövetségek képviselik. Mindegyik kollektív szerződés a fa- és bútoripari szektorra vonatkozik, valamennyi földrajzi lefedettsége regionális. A régióban a megállapodások alkalmazhatók a vállalatoknál. A megállapodások mintegy 200.000 dolgozót és alkalmazottat biztosítanak a bútor és faiparban, (+/85%-a a munkaerőnek) A regionális kollektív szerződések átlagos időtartama 5 év. A szociális partnerek tárgyalnak a munkaidő és a bér kérdéseiről, minden más eset vállalati szinten tárgyalandó. Az átlagbér közel 24 euro/óra . 2006 év kezdetén a szociális partnerek egy 1,6%-os bérnövekedésben egyeztek meg. 2006-ben a termelékenység növekedése 5% feletti volt, a gyártott bútor mennyisége több mint 5%-kal növekedett és a munkaórák száma 1%-kal emelkedett. A munkáltatók extra költsége óránként százalékban közel 50% . A díjazás másik típusa magába foglal egy jutalmat: a 13. havi fizetéskor a dolgozó az átlagos havi fizetés 60%-át kapja. A minimálbér az aktuális átlagbér 80%-a, tehát 16 euro/óra. Az éves szabadnapok száma 30 nap/év. Idősebb alkalmazottaknak nem jár extra szabadnap. A szabadság napjainak száma, 5 nap egy naptári héten. A törvény meghatároz egy minimum 16 napos éves távollétet vagy szabadságot. A szabályos munkaórák egy normál munkahéten 7 óra/nap, ekként, 35 óra/hét (szerződésben).

A többműszakos munkát a szerződés szabályozza, de nincsenek 3 vagy annál többműszakos esetek. Az üzemek egy része több, mint 5 napot dolgozik egy héten. A normál műszak, beleértve a munkaközi szünetet, 8 óra. A szakszervezettel vagy a dolgozók képviselőivel tárgyalni kell a túlórákról. A maximális túlórák száma 2 óra/nap. Szabadnappal a túlóra kiegyenlítődhet. A rendes túlórára járó prémiumot, meghatározzák és számos külön megegyezésben szabályozzák. A törvényben meghatározott nyugdíjkorhatár 58 év. Az öregségi nyugdíjat a törvényes munkáltató és a munkáltató által fizetett biztosítási hozzájárulások és a nemzeti tb hozzájárulások kombinációjából finanszírozzák. A nyugdíjas korábbi bérének 67%-át kapja. A felmondás vidékenként különbözhet, és más vonatkozik a szellemi és más a fizikai dolgozókra. A betegség alatti táppénz jogilag szabályozott. Az illetményt a munkaadó és az állam fizetik. A betegség folyamán a dolgozó teljes bérét kapja az egész időszak alatt. A kifizetések, a munkahelyi baleset eseményében, jogilag szabályozottak. Ezesetben , az illetményt a munkáltató és az állam fizetik. A dolgozó egy csökkentett bért kap a teljes időszakra. A nők 3 év szülési szabadságra jogosultak. Ezt az állam és a munkáltató finanszírozza, a fizetési határnapok törvényben rögzítve vannak. A nők által kapott fizetés egy kombináció, mely 6 hét teljes fizetésből és egy meghatározatlan időszakra szóló, csökkentett fizetésből áll. Az apák jogosultak szabadnapra a szülés kapcsán. Ezt az állami és munkaadói biztosítási hozzájárulások kombinációjából fedezik. A munkáltató a továbbképzéseket fizeti.

 

Kollektív szerződés - Magyarország

Magyarországon a bútoriparban foglalkoztatottak száma 18.735 fő. A szakszervezeti lefedettség aránya az országban 7%, a bútoriparban csak 5%. A dolgozók 30%-át fedi le a szerződés (mivel csak szerződéses felekre vonatkozik) A Bútor és Faipari Kollektív Szerződés időtartama 1 év. Közel 6.000 alkalmazottat biztosít. A munkáltató szervezete neve: Magyar Bútor és Faipari Szövetség, a szakszervezet: Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete. A szerződés földrajzi lefedettsége országos.

Az átlagbér 1,95 euro/óra a fizikai és 2,86 euro/óra a szellemi dolgozókra. Ezek emelkedéséről az aktuális megállapodás időszakán túl nincs adat. Az inflációs ráta csökkent az utolsó 2 évben, de az elvárások szerint 2007-ben meghaladja a 6%-ot. A termelékenység aránya fokozódott az utolsó 2 évben, de 2007-ben, a feltételezések szerint, 1%-os csökkenés várható. A munkaadók óránkénti extra költsége közel 40%. Magyarországon létezik egy más típusú javadalmazás, mely az éves bér 10%-a év végi jutalomként kiosztva. A minimálbért a törvény előírja, ehhez a bérhez a minimális életkor 16 év. A törvényben meghatározott összeg 229,1 euro/hó vagy 1,33 euro/óra. A kollektív szerződés minősíti a dolgozói kategóriákat; ha a dolgozó szakképzettséggel rendelkezik a minimálbér megtöbbszöröződhet. (pl. egy szakmunkás megközelítőleg a minimálbér háromszorosát keresi) 12 munkaszüneti nap van. A munkáltató részére törvényben megszabott szünetnapok száma 12 nap. Nincs adat a munkáltató kötelezettségéről, további szabadnapok kiadására. Egy munkáltatónál eltöltött 1 év után jár 15 nap éves szabadság, 18 nap jár azoknak, akik már 5 éve dolgoznak és 20 nap jár a 10 évi munkaviszony után. A maximális adható szabadnapok száma 15. Naptári hetenként a munkaszüneti napok száma 2. A munkaórák száma egy normál héten 40 óra, mind a szerződésben, mind pedig a törvényben rögzítve. A kollektiv szerződésben szabadnap jár az édesanyáknak, amikor gyerekük beteg, vagy az alkalmazottnak, ha 18 év alatti. A szerződés a többműszakos munkát tartalmazza, de nincsenek 3 vagy többműszakos esetek. Az üzemek heti 5 napnál többet nem dolgoznak. A fizetetlen munkaközi szünet egy normál műszakban 40 perc, fizetett munkaközi szünet pedig nincs. Az átlag 2-szer 20 perc, általában 20 perc munkaidőben és 20 perc utána. A túlórákat a szakszervezetekkel vagy a dolgozók képviselőivel vagy a dolgozóval kell megtárgyalni. A törvényes maximális túlórák száma 200 óra/év. A szabályos díjazás túlórára, a fizetés plusz 20 és 50% között van az adott időre. Az első két óra után +25%, az ezt követő órákra +50% fizetés jár. Nincs magasabb prémium. Ha a lecsökkent megrendelések folytán egy cégnél nincs elég munka, a cég csökkentheti a munkaidőt. (napi vagy heti munkaidőt) A törvényben meghatározott nyugdíjkorhatár: 62 év. Az öregségi nyugdíj fizetését a törvényben meghatározott munkaadói biztosítás hozzájárulásokból finanszírozzák. Egy nyugdíjas korábbi bérének 70%-át kapja. A megállapodás nem tartalmaz szabályzókat a nyugdíj kiegészítésére. Mindkét típusú dolgozónál a felmondási idő a cégnél eltöltött idő mennyiségétől függ. A legrövidebb felmondási idő 4 hét, a leghosszabb 24 hét mindkét típusú dolgozónál. A táppénz összege jogilag szabályozott, a munkaadó és az állam fizetik. Betegség esetén a dolgozó csökkentett bért kap a teljes időszakra. A munkahelyi balesetek esetére szóló kifizetéseket is törvényben szabályozzák. Ezesetben is a kifizetés az állam és a munkaadó feladata. A dolgozó itt is csökkentett bért kap a teljes időszakban. A nők 3 év szülési szabadságra jogosultak. Ezt az állam finanszírozza, a fizetés szintjét törvény határozza meg. A nők a teljes időszakban egy csökkentett bért kapnak. Az apák - a szüléssel kapcsolatban - ugyanolyan jogokat élveznek, mint az anyák.

 

Kollektív szerződés - Olaszország

228.300 alkalmazott dolgozik a bútoriparban Olaszországban. A szakszervezeti lefedettség aránya 38%. Nincs adat a bútoripari szakszervezeti tagok számáról, de a fa- és bútoriparban dolgozó teljes munkaerőt lefedi a kollektív szerződés. A kollektiv szerződés neve: Nemzeti Fa-, Parafa, Bútor és Fűrészipari Szerződés. Az utolsó KSZ időtartama 4 év (2003. december 31-2007. december 30) és közel 260.000 alkalmazottat fed le. A munkáltató szervezete neve Federlegno- Arredo. A szakszervezet neve FILCA-CISC, CCIL FILLEA, és FENEAL UIL. A kollektív szerződést különböző szinteken tárgyalják (nemzeti, regionális, tartományi) és természetesen vállalati szinten is. Az utolsó megállapodás törölte a munkaprofilokat és helyette bevezette az új, 4 pozíciós, minősítési rendszert: fizikai munkások, szellemi dolgozók, szakemberek, szolgálati felettesek, menedzserek. Az átlagbér 12,23 euro/óra. A dolgozók 7 kategóriája 7 különböző béremelést kap, az aktuális szerződés biztosítja a 61,89 euro átlagbér emelkedést az 1. kategóriás dolgozónak és 126,93 euro a 7. kategóriás dolgozónak a 4 évre és egy egyszeri 200 euro kifizetés volt 2004-ben. Az utóbbi években az inflációs ráta 2,3% körül stagnált. Az elvárások szerint 2007-ben eléri a 2,2%-ot. A dolgozók extra költsége 28-50%/óra. A keresetek már nincsenek összehangolva az inflációs rátával. Vállalati szinten az egyes megállapodásokban béren felüli juttatásokat határoztak el. A bútoriparban létezik egy minimálbér. Az összeg ebben a kollektív szerződésben 543,77 euro/ hó az 1. kategóriás dolgozónak és 1.105,08 euro/hó a 7. kategóriás dolgozónak. Egy munkahét 40 munkaórából áll. A munkáltatótól megkövetelt szabadnapok száma 11. A kollektív szerződés szintén kötelezi a munkáltatót további 8 szabadnap kiadására. Az éves szabadság 20 nap, mely nem függ a cégnél ledolgozott időtől, tehát maximum 20 nap mindig. Nincs kiegészítő szabadság az idősebb alkalmazottak számára. A többműszakot tárgyalja a KSZ és vannak 3 vagy többműszakos esetek. Az üzemek egy része heti 5 napnál többet dolgozik és korlátozzák a nők éjszakai műszakvállalását is. Egy normál műszak a munkaközi szünettel együtt 9 óra. A munkaközi szünet 60 perces és fizetetlen. Az évi ledolgozott túlórák száma max. 250. A rugalmas rendszer lehetővé teszi, hogy a munkaadó további 80 túlórát kérjen a dolgozótól szezonális esetekben. A túlórára járó premium a fizetés 28%-a az adott időszakra. Túlórapénz heti 40 ledolgozott munkaórát követően jár. Magasabb prémiumok is vannak: 30% éjszakai műszakra és 40% szabadnapra és hétvégére. A KSZ szabályozza a nyugdíjkiegészítéseket. A havibérek 2,2%-a (megosztva 50-50%, munkáltatók és alkalmazottak között) kerül kiegészítésként folyósításra egy jövőbeni nyugdíjba. A szellemi alkalmazottaknál a felmondási időt a törvény szabályozza. Ez módosítható és a dolgozó korától függ. A táppénz kifizetéseket a törvény és a KSZ szabályozza, a munkaadó és az állam finanszírozza. 24 héten át az alkalmazottak teljes bért kapnak, 24 hét után pedig annak egy részét. A nők 6 hónap szülési szabadságra jogosultak beleértve az örökbefogadás esetét is. Ezt az állam és a munkaadó finanszírozza, a kifizetés a törvény és a KSZ kombinációjában rögzített. A nők által kapott juttatás a teljes bér az egész időszakra. Az apák távollétre jogosultak a szülés kapcsán. A KSZ részletezi a dolgozói továbbképzés ügyét: a munkaadó és az állami együttesen fizeti a dolgozók továbbképzését; nincs adat arra, hogy évenként hány hét az előirányzott (az igényeken múlik).

 

Kollektív szerződés - Lettország

Lettországban 7665 alkalmazott dolgozik a bútoriparban. A szakszervezeti lefedettség aránya 20% az országban. A bútoripari szektorban, ez az arány csak 15%. Csak ez a 15% lefedett a KSZ-ben. A Kollektív Szerződést a fa- és bútoripar szintjén tárgyalják. Földrajzi lefedettsége országos. Az aktuális átlagbér 255 euro/hónap. Az emelkedő igények miatt az inflációs ráták meghaladták a 6%-ot az utóbbi években. Az elvárások szerint az inflációs ráta csaknem eléri a 8%-ot nyomást gyakorolva a bérszintekre. Jutalom: a havibérek 25-60%-a , és csak néhány vállalatnál. A bútoriparban létezik minimálbér és ehhez a bérhez egy minimális életkor, ami 15 év. A hivatalos minimálbér LVL 89 (123 euro)/hó törvényben rögzítve és a szerződésbe áttéve. Az éves szabadnapok száma Lettországban 112 nap/év. A munkáltató számára kötelezően előírt munkaszüneti napok száma 14. A kollektív szerződés szintén kötelezi a munkaadót, további szabadnapok kiadására abban az esetben ha: egészségre ártalmas helyen dolgoznak (1-3 szünnap) házasságkötés (2 szünnap) és közeli rokon halála (2 nap). Az éves távolléti napok száma 4 naptári hét és nincs maximum. Az idősebb alkalmazottak nem kapnak extra szabadságot. Naptári hetenként a munkaszüneti napok száma 2. A törvény 28 nap szabadságot rögzít. A szabályos munkaórák száma, 40 óra/hét és 2.025 óra/év, szerződésben és törvényben egyaránt. A többműszakos munkát a KSZ tárgyalja; vannak 3 vagy többműszakos esetek is. Az üzemek 5 nap/hét munkaidőnél többet is dolgozhatnak. A normál műszak, beleértve a munkaközi szünetet 8 és 9 óra között van. A fizetetlen munkaközi szünet egy normál műszakban 30 és 60 perc között van. A törvény a többműszakot engedélyezi, amennyiben a szakszervezettel ezt megvitatták. A túlórákat az egyes dolgozókkal meg kell tárgyalni. A maximális túlóra 200 óra/év és nincs szerződésbeli korlátja ennek a számnak. A túlórát itt nem lehet szabadnappal kiegyenlíteni. A túlórákért fizetett prémium a fizetés több, mint 100%-a a rendes időre az első 7-8 óra után. Magasabb prémiumok is léteznek pl. a hétvégi-, munkaszüneti- vagy az éjszakai munka. Egy munkahét 40 munkaórából áll és törvény által szabályozott. A ledolgozott túlórákkal a heti átlagos munkaórák száma 44 óra/hét. Lettországban 14 hivatalos ünnep van, amelyből 8-9 általában hétfő péntek közé esik. A dolgzónak 4 hét szabadság jár. A szabadságot az átlagbér szintjén fizetik. A szakszervezettel egyeztetve lehetséges a munkaidő rövidítése. A törvényben meghatározott nyugdíjkorhatár 62 év. Az öregségi nyugdíj-kifizetéseket a szociális adó és a társadalombiztosítási befizetésekből fedezik. Egy nyugdíjas korábbi bérének 40%-át kapja nyugdíjként. A nyugdíjjárulék egy 33%-os illetménynek felel meg. Ezt a nyugdíjat 24%-ban a munkaadó és 9%-ban a munkavállaló fizeti. A felmondási időt és a táppénz kifizetéseket törvényben szabályozzák. A betegség idejére a dolgozó egy csökkentett bért kap a teljes időszakban. Törvény szabályozza a munkahelyi balesetek esetén történő kifietéseket. Ebben az esetben is az illetményt a munkáltató és az állam fizetik. A dolgozó egy csökkentett bért kap a teljes időszakban. A nők 112 nap szülési szabadságra jogosultak, beleértve az örökbefogadás esetét is (utóbbi esetben 56 nap). Az állam finanszírozza ezt, a kifizetés törvényben rögzített. Az illetmény, melyet a nők kapnak, teljes bér a teljes időszakra. Az apák a szüléssel kapcsolatban 10 napot kapnak. Ez is államilag finanszírozott, a kifizetést törvényben rögzítették, összege pedig a teljes bér 80%-a. A KSZ valamit lefektetett a dolgozók továbbképzéséről, de az időtartamról nem rendelkezett. Ez igény szerint realizálódik. A képzésről nincs másik törvényi szabályzás.

 

Kollektív szerződés - Hollandia

Hollandiában 22.000 alkalmazott dolgozik a bútoriparban. A szakszervezeti lefedettség aránya az országban 30%-os. Ez a szám a bútoriparban is 30% és a munkaerő 30%-a lefedett a Kollektív Szerződéssel. A kollektív szerződés neve: Collective labour agreement for manufacturers of home furniture and contract furniture. Időtartama 2 év (2007. április 1-től 2009. március 31-ig) és kereken 15.000 alkalmazottat fed le, melynek 7%-a nő. A munkáltatók szövetségének neve: Centrale Bond van Meubelfabrikanten. Az szakszervezet neve: FNV/CNV. A KSZ-t a bútoripar szintén tárgyalják. Földrajzi lefedettsége országos. A fizikai dolgozók aktuális átlagos óradíja 14 euro/óra . A szellemi dolgozókra ez a bér 23 euro/óra . Háromlépcsős emelést terveztek: +5% 2007. júliusában, +1% 2008. januárban és +0,9% 2008 januárban - a fizikai dolgozóknál. Az inflációs ráta jelentősen csökkent az utolsó három évben. A termelékenység arány jelentősen csökkent az utolsó 2 évben. A munkáltató óránkénti extra költsége 25%. Az éves távollétet az éves bér 8%-os szintjén fizetik. A bútoriparban létezik minimálbér, mely 16 éves kortól adható. Az összeget törvény és a KSz szabályozza. Törvény szerint az összeg 2,5 euro/óra, a KSZ-ben 3,56 euro/óra. A minimálbér összegét törvény szabályozza és minden munkavállaló (akár szakképzettség nélkül is) ezt az összeget kapja az országban; a minimálbér összege 1.318 euro/hó 23 éves kortól. 23 éves kor alatt a minimálbér arányosítva 30-85% között van. Hollandiában a munkaszüneti napok száma 5 (a rövidebb munkahetek miatt). A munkaadót törvényesen 7 munkaszüneti nap kiadására kötelezik. A KSZ-ben a munkaadók számára előírt kötelező munkaszüneti napok száma 24. További napok járnak az idősebb alkalmazottaknak. A jog előír 20 nap éves távollétet vagy szabadságot. A rendes munkaórák száma egy normál munkahéten 37,5 óra, szerződés szerint és 45 törvény szerint. A többműszakos munkát a KSZ szabályozza, vannak 3 vagy többműszakos esetek is. Az üzemek 5 nap/hét-nél többet nem dolgoznak és nincs korlátozás a nők éjszakai munkavállalására vonatkozóan. A normál műszak beleértve a munkaközi szünetet, 7,5 óra / nap. A fizetetlen munkaközi szünet 45 perc/nap. A rendes munkaidő nem tartalmaz fizetett munkaközi szünetet. Az átlagos éves túlórák száma egy dolgozónál a szerződésben becsültek szerint 25 óra. A túlórákat az egyes dolgozókkal kell megtárgyalni. A túlórák maximális száma - jogilag szabályozva - 15 óra/hét. A szerződésben meghatározott túlóra maximum 176 óra/év. A túlóra szabadnappal kompenzálható. A szokásos bér túlórára a fizetés 25%-a az adott időre. Létezik néhány új rendelkezés a munkaidő csökkentésről. Egy átlagos munkahét így alakul: ha egy dolgozó 37,5 órát dolgozik egy héten, 5 szabadnapot kap; ha 38,75 órát dolgozik, 12 napot kap és ha 40 órát dolgozik 19 szabadnapja lesz. Ha egy dolgozó 4 x 9,5 órát dolgozik egy héten, 9 napot kap. A törvényben meghatározott nyugdíjkorhatár 65 év. Az öregségi nyugdíjfizetést egy az adójövedelem, és - egy megállapodáson keresztül - a társadalombiztosítás hozzájárulások kombinációjából fedezik. A nyugdíjas utolsó munkabérének közel 70%-át kapja. A nyugdíjjárulék a bér 14%-a. Ezt 7%-ban a munkáltató és másik 7 %-ban a munkavállaló fizeti. Mindkét típusú dolgozóra a felmondási időt törvény szabályozza. Ez az idő függ az alkalmazott cégnél eltöltött éveinek számától. Legrövidebb felmondási idő 4 hét, és a leghosszabb, 16 hét a fizikai dolgozóknál, továbbá 1 hónap legrövidebb időszak, és 4 hónap (átlag) a leghosszabb időszak a szellemi dolgozóknál. A táppénzre vonatkozó fizetési határidőket a KSZ és a törvény tartalmának egy kombinációjával határozták meg. A betegség ezen időszakára járó táppénzt a munkaadó fizeti. A betegség idején a dolgozó 52 hétig a teljes fizetését, 52 hétig egy csökkentett bért kap. A munkahelyi balesetek esetére szóló kifizetéseket is tartalmazza a KSZ ill. a törvény. Itt is, mint fent, a dolgozó 52 hétig teljes fizetést, 52 hétig csökkentett bért kap, melyet a munkaadó fizet. A nők 16 hét szülési szabadságra jogosultak, de az örökbefogadásra ez nem vonatkozik. Ezt az állam finanszírozza, a kifizetés törvényben rögzített. Az illetmény, melyet a nők kapnak, teljes bér a egész időszakra. Az apák a szüléssel kapcsolatban 3 napra jogosultak, de erre sem vonatkozik az örökbefogadás esete. A munkaadó finanszírozza ezt. A dolgozó a teljes bérét kapja az egész időszak alatt.

 

Kollektív szerződés - Lengyelország

Lengyelországban 87.700 alkalmazott dolgozik a bútoripariban. A szakszervezeti lefedettség aránya 15% az országban, és 20% a bútoriparban. Nincs kollektív szerződés . Vállalati szinten készülnek a megállapodások. Földrajzilag lefed egy helyszínt vagy termelőüzemet. Az átlagos munkabér 3,1 euro/óra a fizikai alkalmazottra és 4,1 euro/óra a szellemi alkalmazottra. A termelékenységtől 4%-os emelkedést várnak 2007-ben. A munkáltatók óránként extra költsége százalékban: 21%. Díjazás a másik típusai, amik külön-megegyezéseket igényelnek Lengyelországban: a változó éves jutalom, egy szabadság és egy karácsonyi fizetéskiegészítés, amely 30 euro-tól 150 euro-ig terjedhet. Létezik minimálbér a bútoriparra. Törvény szerint ez az összeg 223,3 euro/hó vagy 1,33 euro/óra. A béreket havonta egyszer fizetik. Az éves munkaszüneti napok száma: 114 nap/év. Egy éves munkaviszony után az éves szabadnapok száma 18, 5 év munkaviszony után 20 nap, 10 év után 26 nap. A maximum 26 nap. Az idősebb alkalmazottaknak extra szabadság is jár. Naptári hetenként 5 szabadnap adható. A szokásos munkaórák száma egy normál munkahéten 40 óra/hét, és 220 óra/hónap, szerződésben és törvény szerint. A többműszakos munkát az egyes szerződések szabályozák, de nincsenek 3 vagy több műszakos esetek. Az üzemek nem dolgoznak heti 5 munkanapnál többet, és korlátozzák a nők éjszakai munkavállalását ill. a kisgyermekes nők munkaidejét. A normál műszak belértve a munkaközi szüneteket, 8 óra. A fizetett munkaközi szünet egy normál műszakban 15-30 perc és ez a szünet bennefoglaltatik a rendes munkaidőbe. A becslések szerint az átlagos ledolgozott túlórák száma Lengyelországban 150 óra egy munkásnál évente. A túlórákról a szakszervezettel vagy a dolgozói képviselettel kell tárgyalni.A törvényes maximum túlórák száma 150 óra/év, mely megegyezik a szerződésbeli maximummal. A túlórák szabadnappal kiegyenlíthetők. A túlórákra járó fizetés a bér 20%-a az adott időszakra. A szabályos fizetett túlórák száma: 1 óra/nap. Léteznek magasabb prémiumok is: 100% az éjszaka órákra, szabadságra és hétvégékre. Az öregségi nyugdíj korhatára 65 év a férfi dolgozóknál és 60 év a nőknél. Az öregségi nyugdíjat a törvényben meghatározott munkaadói és munkavállalói TB járulékokból finanszírozzák. Egy nyugdíjas korábbi bérének 65%-át kapja. Mindkét típusú dolgozónál a felmondási idő függ a cégnél eltöltött évek, a munkában töltött éve ill. az iparban eltöltött évek számától. A legrövidebb felmondási idő 2 hét, a leghosszabb 12 hét a fizikai dolgozóknál, és 2 és 12 hónap között a szellemi alkalmazottaknál. A táppénz fizetése jogilag szabályozott, a munkaadó és az állam fizetik. A betegség ideje alatt a dolgozó teljes bérét kapja a 12- 24 hét alatt, csökkentett bért a következő 12 hétben. A munkahelyi balesetek eseteire szóló kifizetéseket a törvény szabályozza. Ebben az esetben az állam fizet. A dolgozó teljes bérét kapja az adott időszakra. A szülési szabadság 3 hónap, beleértve az örökbefogadás esetét is. Az állam finanszírozza ezt, a kifizetéseket törvény szabályozza. A szülési szabadság alatt a nők teljes bért kapnak az adott időszaka. Az apák, a szüléssel kapcsolatban, 12 hét távollétre jogosultak, beleértve az örökbefogadás esetét is. Ezt az állam finanszírozza, a kifizetést törvény szabályozza, összege a teljes fizetéssel megegyezik az adott időszakra.

 

FOLYTATJUK...

 

A tanulmány FATÁJ Online-ban közölt első része

A tanulmány FATÁJ Online-ban közölt harmadik része

Szöveg: Tóth Eszter, Tóth János

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

Környezetbarát ragasztók

AKE - A jóvágású partner

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector
Faanyagszárítás professzora:
CATHILD A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.