FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


FATÁJ-online
médiaajánlat:

médiaajánlat .rtf
médiaajánlat .pdf

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány

ValiWood2008-10-17

Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.negyedév adataival

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2008. I. negyedéves záróadatokkal készült tanulmányt tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

2008. I. negyedévében a GDP növekedési üteme 1,7%-ot tett ki, az egy évvel korábbihoz képest. A növekedés húzóereje továbbra is az ipar, ezen belül a feldolgozóipar dinamikusan bővülő exportja. A termelő ágazatok közül az ipar hozzáadott értékének kiemelkedő 6,9%-os, ezen belül a feldolgozóipar ugyancsak 6,9%-os növekedése adta a növekedés alapját.

 

A fafeldolgozó-ipar 2008. I. negyedévi termelése 23,4%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest, ebben az alacsony bázis is közrejátszott (2007. első negyedévében a termelés 6,2%-kal csökkent). 2008 márciusában 27,1%-os bővülés következett be, az előző évi 12,4%-os visszaesés bázisán.
A szakágazat hazai értékesítése 2008 első három hónapjában 23,4%-kal bővült. 2008 márciusában, mint azt korábban már említettem 34,5%-os bővülés volt tapasztalható az előző évi 20%-os visszaesést követően.
Az exportértékesítés 18,7%-kal emelkedett 2008 első negyedévében. 2008
márciusában a szakágazat kivitele 16,1%-kal növekedett az egy évvel korábbihoz képest. 2007 márciusában a 12 havi index 6,6%-os csökkenést mutatott.

A hazai bútoripar termelése 34,2%-kal nőtt ez év első három hónapjában, 2008 márciusában pedig 28,3%-kal. A belföldi értékesítés a 2008. január-márciusi időszakban 57,2%-kal emelkedett, 2008 márciusában 51,1%-kal bővült. A bútoripar kivitele 2008. I negyedévében a bővülés üteme megközelítette a 14%-ot. 2008 márciusában a kivitel növekedése 11,2% volt.

Az alágazatok közül a szerkezet-kész épületek és egyéb építmények (65,2%-os súly) volumene 21,6%-kal, az épületgépészeti szerelésé (25,2%-os súly) 16,7%-kal, a befejező építésé (9,6%-os súly) 20,9%-kal mérséklődött 2007. első negyedévéhez képest. 2008. márciusában a szerkezet-kész épületek építése 16,7%-kal, az épületgépészeti szerelés termelése 10,4%-kal, a befejező építésé 9,3%-kal mérséklődött 2007 márciusához viszonyítva.

A fa alapanyagok 2008. I. negyedévi forgalma negatív egyenleggel zárt akár csak a megelőző években, mértéke azonban 600 millió forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál. A behozatal forintban 8,3%-kal, kivitelünk pedig 3,3%-kal visszaesett. A végbement egyenleg javulás tehát részben a csökkenő forgalomnak, részben pedig az export lassúbb ütemű visszaesésének köszönhető. A fatermékek kivitele 2008 első három hónapjában 13,4%-kal emelkedett, míg behozatalunk 0,9%-kal mérséklődött. A kivitel növekedésének és az import stagnálása következtében az amúgy is pozitív egyenleg tovább javult, több mint duplája az egy évvel korábbinak.

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 20) 2008. I. negyedévi termelési értéke 48,2 Mrd Ft, belföldi árbevétele 19,3 Mrd Ft, export árbevétele 28,9 Mrd Ft volt. A feldolgozóipari termelés ez év első negyedévi 7,1%-os bővülése mellett az ágazat 23,4%-os növekedést mutat. Ezt a növekedési eredményt alacsony előző évi bázishoz képest érte el. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése 2008 első három hónapjában 23,4%-kal emelkedett az előző évi 7,5%-os csökkenést követően. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban is javultak az egy évvel korábbihoz képest, mivel a 2007. I. negyedévi 6%-os visszaesést követően 2008 január-márciusban 18,7%-kal nőtt a kivitel
volumene. 2008 márciusában a termelés 27,1%-kal, a belföldi értékesítés 34,5%-kal, az exportértékesítés pedig 16,1%-kal emelkedett.

A bútorgyártás (TEÁOR 361) 2008. első negyedévi termelési értéke 46,6 Mrd Ft belföldi árbevétele 25,3 Mrd Ft, export árbevétele 21,3 Mrd Ft volt. A bútoripar termelésének növekedési üteme 2008 első negyedévében jelentősen felgyorsult (34,2%) az egy évvel korábbi (4,3%), de az utolsó negyedévi (14,6%) ütemhez képest is. A bútoripar hazai eladásai a 2007. I. negyedévi stagnáláshoz képest 2008 január-márciusban 57,2%-kal nőttek. A kedvező irányú változás az import lassuló bővülése mellett következett be. A bútoripari export növekedési üteme nem érte el a termelés és a belföldi értékesítés bővülési ütemét, de 13,9%-os mértékével így is meghaladta meg
az egy évvel korábbit, illetve az előző negyedévit. 2008 márciusában a bútoripar termelése 28,3%-kal, belföldi értékesítése 51,1%-
kal, export értékesítése 11,2%-kal bővült.

 

A hazai fűrészáru gyártás 2002. óta tartó termeléscsökkenése 2006-ban megállt, sőt 15%-ot meghaladó volumennövekedést ért el. 2007-ben a növekedési ütem lényegesen lelassult, éves szinten 4%-ot ért el. 2008. I. negyedévében erőteljes növekedés indult el, a termelés volumene 46,1%, a hazai értékesítés 38%-kal, az export 56,4%-kal nőtt. 2008 első negyedévében a termelés üteme hónapról hónapra növekedett, a belföldi értékesítés bővülésének üteme februárban volt a legmagasabb, de a márciusi 44,7%-os növekedés is igen figyelemre méltó (2007 márciusában 10%-os volt a visszaesés). A januári 16,7%-os emelkedés magas bázison következett be (2007 januárban 36,2%-os volt a növekedés), a februári 52,6%-os növekedés a 2007 februári stagnálás bázisán jött létre.

A falemezgyártás, mely a fafeldolgozó ipari termelés 30%-át adja, termelése 2008 I. negyedévében 6%-kal bővült. A belföldi értékesítés 0,8%-kal, az export 3,1%-kal mérséklődött. 2008 első három hónapjában a termelés növekedési üteme gyorsult, a januári stagnálást követően februárban 6,8%-kal, márciusban 10,5%-kal volt magasabb a termelés volumene, mint egy évvel korábban. A belföldi értékesítés januárban 11%- kal esett vissza az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest. Februárban 6,9%-os volt a bővülés a 2007 februári 30%-os csökkenést követően. Márciusban kismértékben, 4,7%-ra lassult a növekedés még az előzőekhez képest is alacsonyabb bázison. Az export értékesítés 2008 januárjában és februárjában is visszaesett 4,9%-kal, illetve 7,2%-kal, mindkét hónap esetében viszonylag magas bázishoz képest. A márciusi 2,2%- os bővülés 2007 márciusi csökkenő bázison jött létre.

A fafeldolgozó ipar több, mint három tizedét kitevő épületasztalos-ipari termékek gyártásában az előző évi kedvezőtlen tendenciák megfordulni látszanak. A termelés 15%-kal bővült. 2008 I. negyedévében. A hazai eladások 21%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. A hazai piacon mutatkozó javulást az export 11%-os növekedése kísérte. 2008. első hónapjában a termelésben és kivitelben jelentős emelkedés ment végbe (19%, illetve 32%) A belföldi eladások tekintetében azonban folytatódott a kedvezőtlen tendencia, a visszaesés mértéke közel 7% volt. Februárban mind a termelés (12%), mind a belföldi értékesítés (31,8%) és az export (7,2%) is növekedett. Márciusban a termelés (14%) és a belföldi értékesítés (34,6%) bővülése folytatódott, a kivitel azonban 1,5%-kal mérséklődött. A kedvező eredmények a termelés és export esetében alacsony bázison következett be.

A tároló fatermékek termelése, belföldi értékesítése és exportja 2005-2007-ben évről évre csökkent. 2008 első negyedévében kimagasló mértékű növekedést mértek a KSH szakemberei, a termelés 86,5%-kal, a hazai értékesítés 46,1%-kal, a kivitel 341,6%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az adatok szerint a növekedés motorját az export jelenti, bár a hazai eladások is serkentették a termelés bővülését. A 2008. januári adatok igen biztatóak, a termelés 52%-kal, a belföldi értékesítés 19%-kal, az export 228%-kal bővült. Februárban folytatódott a növekedés: a termelés 98,7%-kal, a hazai értékesítés 60,3%-kal, a kivitel 363,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Márciusban a növekedés üteme tovább erősödött, a termelés 114,5%-kal, a belföldi értékesítés 61,5%-kal, az export 512,8%-kal volt magasabb, mint 2007 márciusában.

Az 52 oldalas tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), illetve szakágazatonként részletezi a regisztrált cégek számát, foglalkoztatottak számát, kereseti viszonyokat, ...

 

Tanulmány első része - általános (320 KB, pdf)

Tanulmány második része - fa- és bútoripar + külker (264 KB, pdf)

Tanulmány harmadik része - cégszám, létszám, kereset (151 KB, pdf)

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották. Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják: Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabálytervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

Tóth János

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

Környezetbarát ragasztók

AKE - A jóvágású partner

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector
Faanyagszárítás professzora:
CATHILD A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.