FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


FATÁJ-online
médiaajánlat:

médiaajánlat .rtf
médiaajánlat .pdf

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány

ValiWood2008-04-30

Fa- és Bútoripari Szociális Párbeszéd az EU-ban I. - Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország

Bevezető - Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották. Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják: Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabálytervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

E munka 2007. évi programjának eredményeként készült el a Fa- és Bútoripari Szociális Párbeszéd Magyarországon és az Európai Únió tagállamaiban című kiadvány. Az Európai Bútorszövetség gyűjtésén alapuló fordítást és szerkesztést Tóth Eszter (MBFSZ) és Tóth János (FAGOSZ) végezte. Most és a következőkben közreadjuk a kiadvány részleteit.

 

 

Kollektív szerződés - Ausztria

Ausztriában 8.600 alkalmazott dolgozik a bútoriparban. Szakszervezeti lefedettség aránya 25% országos szinten. Márpedig, a bútoriparban, ez az arány eléri a 40%-ot. Kollektív szerződéssel a teljes alkalmazotti állomány lefedett. A kollektív egyezmény neve Ausztriában Kollektivvertrag der Holzverarbeitenden Industri-ban (Nemzeti egyezmény az ausztriai faipari szektorra.) Időtartama 2 év, és közel 27,000 alkalmazottat érint, ( bútor- és faipari alkalmazottak) amelyből 20% nő. A munkáltatói szervezete neve Bundeskammer der GewerblichenWirtschaft Österreich Az összefogó szervezetek: ÖGB és Gewerkschaft der Privatangestellten. A kollektív szerződés a faipari és a bútoripari szektort fedi le. Földrajzi lefedettsége országos. Az átlagos aktuális bér egy fizikai alkalmazottra 9,51 euro/óra és 2.398,06 euro/hó a szellemi foglalkoztatottaké. Az összes növekedés az aktuális megállapodás tartamán túl 2% az alkalmazottak mindkét típusánál. 2006-ban, az inflációs ráta egyenlő volt 2,1%-val. A remények szerint ez 2007-ben 1,7% lesz. A munkáltatók óránkénti extra költsége százalékban nem elérhető. A keresletek a negyedéves inflációs rátától függően változnak. A jutalmazás másik fajtái, amelyek vonatkoznak ehhez a megállapodáshoz Ausztriában , az éves szabadság és az ünnepnapok (pl. karácsony). A bútoriparban létezik minimálbér. Ennek összegét, a kollektív szerződésben rögzítették, 7,74 euro/óra, a fizikai munkások és 1.770,79 hó a szellemi munkát végzőké.

A heti munkaidő 38,5 óra /hét (szerződésben). A szabadnapról és szabadságokról nincs elérhető kiegészítő adat. A megállapodás szabályozza a többműszakos munkát, 3 vagy több műszakos esetek is léteznek. Az EU Direktívák szabályozzák a nők éjszakai munkavállalását. Egy normál műszak, beleértve a pihenőt, 7,7 óra. A fizetetlen munkaközi szünet 30 perc. Egy normál műszakban a fizetett munkaközi szünet 15 perc és ezt az időt a normál munkaidő tartalmazza. A túlórákat a dolgozókkal egyénileg kell megtárgyalni. A jogi tűrés a maximális túlórán 9 óra/nap, a szerződésbeli tűrés a maximális túlórán, 10 óra/nap. Pihenőidővel kompenzálható a túlóra. A szabályos jutalék túlórára, a rendszeres fizetés 50%-a tényleges időre. Szabadság folyamán, hétvégén, és éjszaka, a túlórapótlék eléri a 100%-ot. Az átlagos munkahét 38,5 óra/ hét. Léteznek munkaidő számlák (Túlóra Bank) melyeket a további 40, 43 és 48 óra/hét munkaidőhöz alkalmaznak. Nincs a törvényben meghatározott nyugdíjkorhatár. Az öregségi nyugdíj kifizetéseket a törvény által előírt módon a munkáltató és a munkavállaló által fizetett tb hozzájárulásokból finanszírozzák. A nyugdíj mértéke a korábbi kereseten alapul. A szerződés, a törvény által előírtakon túl, nem tartalmaz kiegészítéseket a nyugdíjra vonatkozóan.

Mindkét típusú dolgozóra, a felmondási idő, jogilag szabályozott, és függ a cégnél eltöltött évek számától. Legrövidebb felmondási idő 2 hét a fizikai munkásoknál és 6 hét a szellemi munkaerőnél. A leghosszabb, 6 hónap csak a szellemi munkásoknál. Törvény által meghatározott a betegszabadságra fizetendő járandóság. A munkáltató és a biztosítás között oszlik meg a kereset kifizetése. A betegség idején a dolgozó teljes bért kap az egész időszak alatt. A munkahelyi balesetek esetére szóló kifizetéseket törvény szabályozza. Ez esetben a dolgozó megkapja vagy teljes bérét vagy a teljes bér egy kombinációját néhány héten át, és egy redukált bért az ezt követő időszak után. A nők 2 év szülési szabadságra jogosultak, beleértve az örökbefogadás esetét is. A munkáltató és a biztosító finanszírozzák ezt. Ez a javadalmazás törvényben szabályozott, a nők juttatása, a bérük redukált része a teljes időszak alatt. Apák jogosultak max. 52 hét távollétre a szülés kapcsán, ez vonatkozik az örökbefogadásra is. Az Állam és a munkáltató finanszírozza ezt. Törvény szabályozza a javadalmazást, és a kifizetett járandóság egy redukált bér a teljes időszakra.

 

Kollektív szerződés - Belgium

Mintegy 15,000 alkalmazott dolgozik a bútoriparban Belgiumban . A szakszervezeti lefedettség aránya 70% országosan. A fa- és bútor iparban a dolgozóknak 95%-a szakszervezeti tag. A bútoriparban a munkaerő 97%-a kollektív szerződéssel lefedett. A kollektív egyezmény neve Nationale Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Stoffering és Houtbewerking. Időtartama 2 év(2005. április 1-től 2007. március 31-ig) és kereken 29.000 alkalmazottat érint, melyből 2.500 nő. A munkáltató szervezete neve Fedustria. A szakszervezetek: ACV-Bouw en Industrie és Algemene Centrale ABVV és ACLVB. A kollektív szerződés a fa- és bútoripar szintjén jött létre és minden cégre alkalmazható. Földrajzi lefedettsége országos.

Az átlagos fizetés 11 euro/óra a fizikai alkalmazottaknál. Az összes béremelés az aktuális megállapodás időszakán túl, (2005 - 2006) maximum 4% ugyanazon alkalmazottra (amely magában foglalja az infláció okozta fizetésemeléseket). A CA előre gondoskodik a fizetésemelések és az inflációs ráta kapcsolatáról. Belgiumban a inflációs ráta meglehetősen stabil volt az utóbbi években. 1,8%-os éves ráta elérése számítanak 2007-ben. A munkáltatók extra költsége óránkén a teljes fizetés 20%-a Belgiumban, a kollektív szerződésben megjelenő egyéb javadalmazások fajtái szerint: - Hűségjutalom: a 108% évi fizetés 8,55%-a, a július 1-től június 30-ig megkeresett jövedelem (folyó év) - Szociális kedvezmény: 128 euro/év, mivel a dolgozó szakszervezeti tag. - Fizetett szabadság: egy havi bér 100%-a. A 10 ünnepnapra: 10,489 euro/nap javadalmazás jár.

A bútoripariban létezik minimálbér, és erre a bérre egy minimális életkor, ami 21 év (mind törvényben mind a KSZ-en belül). A törvény által meghatározott összeg 7,204 euro/óra (38 óra/hét), a kollektív egyezménynél 10,214 euro/óra az 5. kategóriára és 11,49 euro/óra a 1. kategóriára, (37 óra 20 perc/hét). A 21 évnél fiatalabb dolgozók ennek a minimumnak 84 és 97%-a között részesülnek javadalmazásban. Fizetett szabadnapok száma Belgiumban 10 nap/év. A törvényesen előírt szabadnapok száma, szintén 10 nap. A kollektív egyezmény szintén kötelezi a munkáltatót a 20 nap szabadság kiadására. Az éves szabadságból kivehető napok száma 5 nap/hét. 5 évenként jár egy további nap az alkalmazottnak. A KSZ tekintetében egy normál üzemi hét 37 óra és 20 perc, tehát 1.717 óra/év. Törvény szerint a munkaórák száma 38, hetente, tehát 1.748 óra évente.

A KSZ szabályozza a többműszakos munkát, mely egyes esetekben 3 vagy több műszakot jelent. A gyárak dolgozhatnak több mint 5 napot hetente és nincs semmi korlátozás a nők éjszakai műszakjára vonatkozóan. A normál műszak, beleértve a szüneteket, 8 óra . A fizetetlen munkaközi szünet Belgiumban 15 perc. A fizetett munkaközi szünet 15 perc, és bennfoglaltatik a rendes munkaidőkben. A műszakban dolgozók pótlékban részesülnek. Óránként ez a pótlék egyenlő +7,5%-vel 5,00 (vagy 6,00) és 21,00 (vagy 22,00 ) között és 22,5%-ig 21,00 (vagy 22,00) és 5,00 (vagy 6,00) között. Folyamatos műszak- munka esetén szombaton 13,00-kor abba kell hagyni a munkát. A belga törvények szerint a megengedhető ledolgozott túlórák száma egy dolgozónál 65 óra/negyedév. A túlórákról tárgyalni kell a szakszervezettel vagy a munkavállalói képviselettel, és a dolgozóval. A kollektív egyezmény meghatározza a maximális túlórát, mely 65 óra évenként. A jog meghatározza, hogy a túlóra maximális száma, 2 óra naponta (max. 9 munkaóra). Ha a túlóra elszámolásra kerül a hét végén 45 óra az a tűréshatár, melynél több nem lehet. Egy a vállalaton belüli megállapodás a túlóráról, lehetővé teszi, a maximum 10 órás munkanapot ill. a 47 órás munkahetet. Szabadnappal a túlórák kiegyenlíthetők. A szabályos prémium túlórára a fizetés 50%-a a szabályos munkaidőre számítva napi 9 munkaóra vagy 45 óra/hét után. Az éjszakai túlóráért +22,5% jár . 40 órás munkahetek után 16 nap, 38 órás munkahetek után 10 nap és a 38 órás munkahetek után 4 kompenzációs szabadnap jár. A törvényben meghatározott nyugdíj korhatár a 60 éves kor. 2003-tól a nyugdíjak a legalább 32 szolgálati évet betöltött személyeknek járnak; 2005-től a 35-nél több szolgálati időt letöltött személyek kaphatják. Az öregségi nyugdíjat a munkaadók és a munkavállalók által fizetett járulékokból finanszírozzák.

Egy nyugdíjas által felvett illetmény a kalkulált bér 75%-a egy családfőnél és 60% egy egyedülállónál. Az illetményt a munkában eltöltött évek számának figyelembe vételével számítják. A dolgozó számára lehetőség van előnyugdíjba menni, amennyiben igazolni tud 15 évet ugyanazon munkahelyen vagy 20 munkában töltött évet a szektorban és 7 évet ugyanazon vállalatnál. A jog és a KSZ meghatározzák a felmondási időt : ez a cégnél eltöltött évek számától függ. Legrövidebb felmondási idő 28 nap a fizikai dolgozóknak, a leghosszabb 112 nap, (több mint 20 év egyazon vállalatban). Szellemi dolgozóknál a legrövidebb idő 1 hónap, ami törvényben rögzített (a cégnél eltöltött idő függvénye).

A betegség alatt járó illetményt mind a törvényben, mind pedig a kollektív szerződésben meghatározzák. Az illetményt a munkáltató és az állam fizeti: a munkáltató az első 30 napot az állam pedig a 31. naptól. A betegszabadság során a dolgozónak az első 4 hétre a teljes fizetés jár, a maradék időre pedig egy csökkentett fizetés. A társadalombiztosítás által meghatározott fizetett napok száma 287 (335 nap 6 munkanapos hetek esetén). Ugyanúgy a munkahelyi balesetek esetén járó kifizetések is rögzítve vannak mind a jogban mind a kollektív szerződésben. Ez esetben is az illetményt a munkaadó és az állam fizeti. A dolgozó teljes fizetést élvez az első 4 hét folyamán , és 90% a következő 200 munkanap folyamán (államilag fizetve). A munkáltató szintén kifizet egy 4,26 euro-os napidíjat a 31.-től a 150. naptári napig, és 4,86 euro a 151. naptól a 365. napig. A nők 15 hét szülési szabadság igénybe vételére jogosultak. Örökbefogadás esetén, 10 nap jár. Ez államilag finanszírozott és a kifizetés törvényben rögzített. A nők által kapott illetmény egy kombinációs kifizetés: az első 32 napra a munkabér 82%- át kapják, a maradék időre pedig csak a munkabér 75%-át. Örökbefogadásnál, 3 első nap: teljes munkabér, további időre a bér 82%-a. Az apák jogosultak 10 nap távollétre a szülés kapcsán, ami magában foglalja örökbefogadás eseteit is. Ezt az állam és a munkaadó finanszírozza; a kifizetést törvény szabályozza. A férfiak az első 3 napra teljes bérüket kapják, a maradék időszakra pedig annak 82%-át. A megállapodásban külön részletek érintik a dolgozók képzését : a munkáltató előre kifizeti a képzést, és az államtól visszatérítést kap az oktatási rendszer által. Az oktatás évente minimum 32 maximum 182 órát vehet igénybe, mely idő alatt a dolgozó teljes munkabérét kapja.

 

Kollektív szerződés - Bulgária

Bulgáriában a bútoripari munkaadók a Fa- és Bútoripari Kamarában képviseltetik magukat. Közel 15.700 fő dolgozik a bútoriparban. A munkaadói és a munkavállalói oldal közötti szerződést Szakmai Kollektív Munkaszerződésnek nevezik. A megállapodás csak a szerződő feleket fedi le, (+/ - 30%-át a dolgozóknak). Lefedi a bútor- és faipart. Lefedettsége országos. Időtartama 2 év (2005-2007). Amennyiben a szociális partnerek igénylik, a Szociális és Munkaügyi Miniszternek lehetősége van a kollektív szerződés kiterjesztésére a nem szerződött partnerek felé.

A vállalkozások alkalmazottainak fizetési kondícióinak rendszere a szervezet belső munkaügyi szabályzatában kerül rögzítésre. A minimálbér, egyetértve a szakmával, ebben a szerződésben 81,1 euro/hó. Ha az országban megváltozna a minimálbér, frissíteni kellene a szerződésben rögzített összeget a növekedés összegével a változtatás dátumától. A munkaidő-beosztás, a többműszak, a munkaközi szünetek, szabályok és körülmények az éjszakai és a többletmunkára, valamint a munkaidő számítás összhangban van a belső szabályokat tartalmazó könyvvel, a Kollektív Munkaszerződés nélkülözhetetlen része.

A fizetett évi szabadság időtartama a szakmai gyakorlaton múlik. Egy 10 éves szakmai gyakorlattal, 16 nap jár. Egy 10 és 15 év közötti szakmai gyakorlattal, 18 napjuk van. Egy 15 éven túli szakmai gyakorlattal, 20 munkanap jár. Az alatt az idő alatt, amikor a dolgozó vagy az munkavállaló a vállalaton kívül dolgozik egy kiegészítő díjazást fizetnek neki, óránként, vagy akár rövidebb időre is, de nem kevesebb, mint a szabályos óradíj 25%-a. Szabadság idejére 50% fizetés jár. Kiegészítő díjazás nehéz fizikai munka esetén, (nehéz vagy veszélyes munkakörülmények) létezik egy - a komplex munkakörnyezeti kiértékelésen alapuló minimum - előírás, mely a minimálbér legalább 0.20%-a. A dolgozóknak vagy alkalmazottaknak jogukban áll extra fizetett éves szabadságba igénybevételére a következő esetekben: veszélyes vagy egészségkárosító munkafeltételek esetén, ill. egyéb speciális feltételek mellett, legalább 7 szabad munkanap jár. Rugalmas munkaidő esetén, mint például a szállítás, 6 szabad munkanap jár , ugyanez a felsővezetés szintjén 12 munkanap. Dolgozók és alkalmazottak felmondása esetében, az egyesületek tagjai, akiknek kevesebb, mint 3 év van ahhoz, hogy elérjék a nyugdíjkorhatárt, a munkáltató kárpótlást, 2 havi bruttó munkabért fizet, az ő munkaügyi kategóriájukkal szerint, ha pedig az alkalmazott kevesebbet , mint 10 év adott munkavállalónál eltöltött munkaviszonnyal rendelkezik, 6 havi bruttó munkabér jár. Leépítés esetén az értesítés legalább 2 hónap.

Minden cégben egy egészségügyi és biztonsági bizottságnak kell létesülnie. A munkáltatók kötelezettsége, hogy biztosítsák a szükséges anyagi és technikai forrásokat a dolgozók biztonságának érdekében. A nehéz körülmények között dolgozóknak speciális rendelkezések írják elő az ételekre és italokra valamint rendszeres orvosi vizsgálatokra vonatkozó kötelezettséget. Munkahelyi balesetek esetére kötelező a biztosítás. Szakképzésre nincs külön keret.

 

Kollektív szerződés - Csehország

45.000 alkalmazott dolgozik a bútoriparban Csehországban. A szak-szervezeti lefedettség aránya az országban 28%, a bútoriparban 27%. A dolgozóknak 25%-a kollektív szerződéssel lefedett, mivel csak a szerződő feleknél alkalmazható a szerződés. Az utolsó megállapodást 2006-ban írták alá, mely az egész 2006-os évre vonatkozik. 2007-re a szociális partnerek még nem írtak alá szerződést. A Bútoripari Kollektív szerződést évenként tárgyalják. E megállapodás által lefedett foglalkoztatottak létszáma körülbelül 4.000, amelyből 1.550 nő. Kollektív szerződés csak a bútoripar szintjén létezik. Földrajzi lefedettsége országos.

Az átlagbér Csehországban 2,50 euro/óra a fizikai dolgozókra és 4,00 euro/óra a szellemi dolgozókra. Az összes növekedésről nincs adat, az aktuális megállapodás időszakán túl. Az inflációs ráta 1,6%-ig csökkent 2006-ban. 2007-ben várhatóan 2,0%. A termelékenységi arány megnövekedett az utolsó 2 évben. Ez évben feltételezik a 4,5%-os növekedést, ugyanúgy, mint a tavalyi évben. A munkáltatók extra költsége 43,5% óránként. Az aktuális megállapodás automatikus infláció értékkorrekciót biztosít a keresetekre. Nem léteznek a kollektív szerződésben említett javadalmazásoknak más típusai. Az iparban adott egy nemzeti minimálbér; a minimális életkor erre a bérre 18 év. Törvény szerint az összeg 280,2 euro/hó vagy 1,65 euro/óra. Az éves szabadnapok száma a Cseh Köztársaságban 106 nap/év, (hétvégék). A munkáltató által kötelezően adandó szabadnapok száma: 12 nap. A kollektív szerződés nem kötelezi a munkáltatót arra, hogy további napokat adjon. Az éves szabadság - törvényben rögzítve - 20 nap. Naptári hetenként a szabadnapok száma 2. Egy normál munkahéten a rendes munkaórák száma - szerződésben rögzítve - 37,5 óra/hét, de 40 óra/hét a törvényben rögzítve.

A KSZ rendelkezik a több műszakról is, vannak 3 vagy több műszakos esetek is. Az üzemekben nem dolgoznak többet, mint 5 nap/hét és a nők éjszakai munkaideje is szabályozott. Egy normál műszak, beleértve a munkaközi szünetet, 8 óra. Az átlagos, fizetett túlórák számáról nincs adat Csehországban. A túlórákat a szakszervezetekkel vagy a dolgozók képviselőivel és magával a dolgozóval kell megtárgyalni. A maximális túlórák jogi korlátja 150 óra/év, a szerződésbeli korlát 416 óra/év. Szabadnappal a túlóra kiegyenlíthető. A túlórákért fizetett rendes javadalmazás a fizetés 25%-a; a túlórát napi 8 munkaóra letöltése után fizetik. A túlórák javadalmazásának szintje azon is múlik, hogy a dolgozó tagjai-e a szakszervezetnek.

A törvényben meghatározott nyugdíjkorhatár 62 év. Az öregkori nyugdíjat az adóbevételből fedezik. Egy nyugdíjas átlagban előző fizetése 53%-át kapja. A felmondási idő törvényben szabályozott. Legrövidebb felmondási idő 2 hónap, és a leghosszabb 3 hónap, dolgozók mindkét típusára. A beteg-szabadságra vonatkozó kifizetéseket is jogilag szabályozzák. Ezt a kifizetést az állam finanszírozza. A betegszabadság ideje alatt a dolgozó egy redukált bért kap a teljes időszakra. A munkahelyi balesetek eseteire vonatkozó kifizetéseket is a jog szavatolja és az állam fizeti. Ez esetben, a dolgozó teljes bérét kapja a teljes időszakban. A nők jogosultak 2 év szülési szabadság igénybevételére. A szülési szabadság államilag finanszírozott, és a kifizetés törvény szerint történik (csökkentett bér a teljes időszak minden részében). Az apák jogosultak 28 hét távollétre a szülés kapcsán . Ez is államilag finanszírozott, a fizetett összeg jogilag rögzített (csökkentett bér az adott időszakra).

 

Kollektív szerződés - Dánia

21.111 alkalmazott dolgozik a bútoriparban Dániában. A szakszervezeti lefedettség aránya országosan 81%. A bútoripari dolgozók 92 %-a tagja a szakszervezetnek. A bútoripari munkaerő csak 70%-a lefedett a KSZ-ben. A kollektív szerződés neve Traeets Overenskomst. Időtartama 3 év (2007. március 1-től 2010 Február 29-gi) és kereken 21.000alkalmazottat fed le, melyből 3.500 nő. A munkáltató szervezete neve Wood, Industry and Building Workers Union in Denmark. (TIB) A szakszervezet neve: Traeets Arbejdsgiverforening. A kollektív szerződés a fa- és bútoripar szintjén egyeztetett. Földrajzi lefedettsége országos. Az átlagos munkabér 19 euro/óra a fizikai alkalmazottakra. Az inflációs ráta mindig nagyon alacsonyan volt (közel 1%) és az éves elvárás 2007-ben 1,8%. A termelékenység növekedési aránya maradt +5% körül évenként. A munkáltatók óránkénti extra költsége százalékban 25,5%. A kereset növekedés közel 1%- évenként.

A díjazások másik típusai, melyek ebben a megállapodásban Dániában jelentkeznek:

- Jutalom: időalapú termelési prémiumról helyben tárgyalnak;

- Éves távolmaradási pótlék: A szabadságra szóló kifizetés az éves fizetés 12,5%-a és Vasárnap és ünnepnap az éves fizetés 3,5%-a;

- Ünnepnap (Karácsony) pótlék: évenként 6,a teljes munkabérrel fizetett nap.

A bútoriparban létezik minimálbér és alsó korhatár ehhez a bérhez, ami 18 év; vállalati szinten ekkor tárgyalható. Az összeg a kollektív szerződésben rögzítve 98,15 Dán Korona (DKR)/óra vagy, 13.17 euro/óra. 2008. márciusban 2,5 DKR-val emelkedni fog, és 2,5 DKR-val 2008. márciusban. A minimálbér általában 1-3 hónapban fizetendő az új alkalmazottaknál. A végzős szakmunkástanulók minimálbért kapnak tanulóidejükre.

Az átlagos munkabér közel 45%-kal magasabb, mint a minimálbér. A szabadnapok száma Dániában 6 nap/év. A jogilag kötelező szabadnapok száma 10 nap. A kollektív szerződés szintén kötelezi a munkáltatót, hogy adjon 25 további napot. Az éves távolmaradási napok száma mindig 25. Régebbi alkalmazottak nem kapnak extra szabadnapokat. A szerződésben megerősített szabályos munkaórák egy normál munkahéten 37 óra/hét, tehát 1.623 óra/év. A többműszakot a szerződés szabályozza, és léteznek 3 vagy többműszakos esetek is. A gyári munka, több mint 5 nap/hét, és nincs semmi korlátozás a nők éjszakai munkájára vonatkozóan. A normál műszak beleértve a szünetet 7,3 óra. A fizetetlen munkaközi szünet 30 perc. A fizetett munkaközi szünet egy normál műszakban 15 perc és nem tartozik bele a rendes munkaidőbe. 1 műszak 37 óra/hét 2-3 műszak 34 óra/hét.

A munkaidő emelkedhet az év folyamán , de szükséges egy helyi megállapodás az alkalmazottak képviselői és a munkáltatók között. A fizetett túlórák átlagos száma egy dolgozónál az év folyamán megelőzve az aktuális szerződést 150 óra/év. A szakszervezettel vagy a dolgozók képviselőivel vagy a dolgozóval kell tárgyalni a túlórákról. A maximális túlóra szerződésbeli korlátja 3,33 óra/nap. Pihenőnappal a túlóra kiegyenlítődhet. A szabályos prémium túlórára, a fizetés 50%-a az adott időszakra. A rendes munkaórák száma 37 óra/hét. Magasabb prémiumok is vannak: hétfőtől péntekig az első 2 óra +50%-val, fizet a túlórákért. A maradék ami +100% fizetett, a szombat és a vasárnap és a hivatalos ünnepek, melyek túlórapótléka 100%. A többműszakos munkát 5 x 24 órán belül kell elvégezni. Munkaidő csökkentés: A részmunkaidő minimum 15 óra/hét. A maximum 30 óra/hét. Új többműszakos rendszer: a hétvégi 12 órás 2 váltásos műszakot, mint 48 órás munkát fizetik. Munkaidő számlák: éves bázisú túlóra bankok vannak a valós munkaidő egy változatával. Rugalmas reggeli munkakövetelmény természetes és munkáltatói igény. Rugalmas reggeli teljesítménykövetelményhez, helyi megállapodás szükséges, és általában egy magasabb munkabért jelent óránként. A törvényben meghatározott nyugdíj alsó korhatára 65 év. Az öregségi nyugdíj kifizetéseket az adóbevételekből finanszírozzák. A nyugdíj a korábbi bér 35%-a. A nyugdíjjárulék a bér 9%-a: a munkáltató 6 %-ot, a munkavállaló 3%-ot fizet. A dolgozók mindkét típusánál, az elbocsátásra szóló felmondási idő a megállapodásban előírt és függ a vállalatnál eltöltött időtől. A legrövidebb felmondási idő 1 hét a fizikai dolgozók esetén, és a leghosszabb, 7 hét. Szellemi dolgozóknál, legrövidebb idő 1 hónap, a leghosszabb 3 hónap. A betegszabadságra szóló kifizetések a törvény és a szerződésben rögzítettek kombinációja. Az illetményt a munkaadó és az Állam fizeti. A betegség alatt a dolgozó 5 héten át kapja teljes fizetését és 47 héten át egy csökkentett összeget. A munkahelyi balesetek kapcsán történő kifizetések a törvényben és a KSZ-ben is rögzítve vannak. Ezesetben is, mint máskor, az illetmény összegét a munkáltató, és az állami fizeti. A dolgozó ugyanolyan illetményt kap, mint fent említett (betegség esetén).

A nők 46 hét szülési szabadságra jogosultak, beleértve az örökbefogadás esetét is. Ezt az Állam és a munkaadó finanszírozza, a fizetett összeg a törvényben és a KSZ-ben meghatározott. A nők által kapott illetmény egy kombináció: 14 hét teljes fizetés és 32 hét csökkentett összeg. Az Állam és a munkaadó finanszírozza, a kifizetés a törvényben és a KSZ-ben meghatározott. A megállapodás tartalmaz elemeket a dolgozók továbbképzésére vonatkozóan: a munkaadó és az Állam 2 hét továbbképzést fizet évente, a dolgozó ez idő alatt teljes fizetését kapja.

 

Kollektív szerződés - Észtország

Észtországban 11.781 alkalmazott dolgozik a bútoriparban. Nemzeti szinten a szakszervezeti lefedettség 30%-os, ugyan ez az arány jellemző a bútoriparra is. A szociális párbeszéd ágazati szinten nincs, de cégszinten létezik. Jellemzően a nagyobb vállalkozásoknál működik. A nemrég alapított vagy újjászervezett cégek vonakodnak a kollektív szerződés megkötésétől. A törvényben rögzített minimálbér nagysága 191,7 euro/hónap, vagy 1,27 euro/óra. A munkaadók mindig erre a rendelkezésre hivatkoznak. A bérek mértéke általában egy szintre van szűkítve. Ritka esetekben előfordul, hogy 2 különböző szint létezik a fizikai dolgozók között. Nincsenek megállapodások a béremeléseknél.

A munkaórák törvényben meghatározottak (40 óra/hét), és nincsenek kiegészítő megállapodások. Törvény szerint a maximális heti munkaidő 84, beleértve maximálist engedélyezett (és kifizetett) túlórát. A törvényben meghatározott szabadság: 24 nap/egy év. Nincsenek változtatások 1991-óta. Néhány egyedülálló esetben a vállalat tárgyalhat kiegészítő megállapodások-ról, melyek adhatnak például összesen 35 napot évenként, 28 napot a nyáron, és a maradékot a téli szezon folyamán. A felmondási idő jogilag szabályozott. Nincsenek kiegészítő megállapodások.

Az általános egészségügyi és biztonsági rendelkezések törvényben rögzítettek. Általában a szakképzéseket közpénzekből finanszírozzák. A munkáltatók erősen érdeklődtek a szakképzés iránt. Az alapvető szakképzési időszak 1, 2, vagy 3 év amelyen a készségek szintjétől függően teljesítenek. Azonban néhány munkáltató közreműködött a helyi szakképzési központok felállításában, annak érdekében, hogy képzett fiatal munkaerő tudjon saját vállalkozásában alkalmazni.

 

Kollektív szerződés - Finnország

Finnországban 11.214 alkalmazott dolgozik a bútoriparban. A szakszervezeti lefedettség aránya 80% körüli az országban. A bútoriparban dolgozók 85%-a szakszervezeti tag. A Kollektív Szerződés a munkaerő 85%-át fedi le. A kollektív szerződés neve: Bútor és Asztalosipari kollektív szerződés. Időtartama 2 év (2005/02/16-tól 2007/09/30-ig ) és közel 15.000 alkalmazottat fed le, akik közül 3.400 nő. A munkáltató szervezete neve Association of Finnish Furniture and Joinery Industry. A kollektív szerződések a bútor és faipar szintjén működnek. Földrajzi lefedettsége országos. Az átlagos óradíj 10,30 euro/óra a fizikai alkalmazottra és a szellemi dolgozókra. Az első bérnövekedés (2005. március 1) 18 cts/óra, vagy 30,06 euro/hónap, és legalább 1,9% (+0.6% a szektorra) a második emelkedés 2006. június 1-jén megtörtént (1,4% 0,4%). Az utolsó 2 évben az infláció 1% alatt volt. Az elvárások szerint 1% körül marad 2007-ben. A termelékenység növekedés +3% volt éves szinten az utolsó két évben, és az elvárások szerint 2007-ben eléri a +3.5%-ot. A munkáltatók extra költsége óránként 50%.

A Finnországban megtalálható más díjazási típusok:

- Jutalom: Csak néhány helyi és kicsi szervezetnél, de nincs rögzítve a KSZ-ben;

- Éves távollét: a fizetett szabadság 50%-a, ( éves szabadság) mint extra illetmény.

- Üdülési hozzájárulás: Kb. 9 nap bérhozzájárulás a hétközi szabadsághoz.

Egyéb: 0-72 órás bérkiegészítés, a szolgálati idő függvényében egyszer egy évben (átlag 18 órás többlet fizetés). A bútoriparban létezik minimálbér, mely minden korosztályra vonatkozik. Ennek összege törvényben nem rögzített, de a kollektív szerződés rendelkezik róla. A KSZ-ben meghatározott összeg 6,72 euro/ óra. A tanulóknak és a gyakornokoknak alacsonyabb minimálbért (6.48 euro/ óra) ír elő. Finnországban az éves szabadnapok száma 9 nap/év. A munkáltatónak kötelezően kiadandó szabadságnapok száma 9 nap. A munkáltatót a KSZ-ben 12,5 nap szabadság kiadására kötelezik. Az éves távollét maximális száma 30 nap.

Az idősebb alkalmazottaknak nem jár extra nap. A törvény 24 és 30 nap közötti szabadságot ill. éves távollétet szab meg. A szerződés szerinti normál munkaórák száma 36,3 óra/hét. Törvény szerint ez a szám 40 óra/hétre emelkedik.

A többműszakos munka a szerződésben szabályozott, vannak 3 vagy több műszakos üzemek is. Az üzemek 5 nap / hét -nél többet dolgoznak és nincs korlátozás a nők éjszakai műszakjára vonatkozóan. A normál munkaidő a munkaközi szünetekkel együtt 8 óra/nap. A fizetetlen munkaközi szünet 30 és 60 perc /nap között van. A fizetett munkaközi szünet egy normál műszakban 20 perc. A fizetett munkaközi szünetet a rendes munkaidő tartalmazza. Az átlagos ledolgozott túlórák száma egy dolgozónál egy évet tekintve - megelőzve a jelenlegi szerződést - 43 óra volt Finnországban. A túlórákat az egyes dolgozókkal kell megtárgyalni, a legális maximum 330 óra/év. A túlórák pihenőnappal kompenzálhatók. A szabályos prémium túlórára a fizetés 50-100% között fizethető. A figyelembe vett szokásos munkaórák száma, a túlóra-számítás előtt, 8 óra/nap. Magasabb prémiumok is vannak. A napi túlóra az első 2 óra után +50%, a 3. órától 100%. Egy heti bázison a túlóra +50% az első 8 óra után és 100% a 9. órától. Vasárnap vagy munkaszüneti nap a kereset +100%. Egy rendes szombaton egy ledolgozott óráért járó extra fizetés +1,35 euro/óra. Többműszaknál az esti pótlék 0,77 euro/ óra és az éjszakai pótlék 1,43 euro/óra.

A törvényben meghatározott nyugdíjkorhatár 65 év. Az öregségi nyugdíj fizetést egyrészt a törvényben meghatározott tb hozzájárulásokból valamint a dolgozók saját biztosítási hozzájárulásaiból fedezik. A nyugdíj összege a korábbi bér 60%-a.

Mindkét típusú dolgozónál a felmondási idő mind a KSZ-ben, mind pedig a törvényhozás által szabályozott. A felmondási idő függ az adott cégnél eltöltött évek számától. Legrövidebb felmondási idő 2 hét , és a leghosszabb, 6 hónap , csak a fizikai dolgozóknál. A betegség idején fizetett járandóság a KSZ-ben és a törvényben is rögzített. A dolgozó betegsége esetén esedékes járandóságot a munkaadó és az Állam fizetik. A betegség esetén 4-8 hétig a dolgozó teljes fizetését kapja. A munkahelyi balesetek esetén történő kifizetések is a KSZ-ben ill. a törvényben rögzítettek. Ekkor, a munkáltató (a betegbiztosításon keresztül) fizeti a bért és a dolgozó teljes bért kap az egész időszak alatt.

A nők 44 hét szülési szabadságra jogosultak; nem tartozik ide az örökbefogadás esete. Ez államilag finanszírozott, a kifizetést jogilag szabályozzák. A szüléssel kapcsolatban az apák is jogosultak 18 nap távollétre, mely szabadság nem vonatkozik az örökbefogadás esetére. Ez is államilag finanszírozott és a kifizetés úgyszintén törvényben rögzített. A megállapodás előre rendelkezik bizonyos juttatásokról, érintve dolgozók képzését: dolgozók szakmai továbbképzése; egy meghatározott időt az állam fizet (5 nap és 2 év között).

 

 

A tanulmány FATÁJ Online-ban közölt második része

A tanulmány FATÁJ Online-ban közölt harmadik része

Szöveg: Tóth Eszter, Tóth János

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

Környezetbarát ragasztók

AKE - A jóvágású partner

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector
Faanyagszárítás professzora:
CATHILD A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.