2006.
23-26. hét

FELIRATKOZÁS
FATÁJ-online hetilap körlevéllistára.
Ha nem közvetlenül értesült a lapról és továbbiakban szeretne rendszeresen értesítést kapni, akkor a fenti kapcsolóval küldjön egy e-mailt, a tárgyat (subject) változatlanul hagyva.
Örömmel vesszük, ha levelében jelzi közelebbi érdeklődési, illetve szakterületét.

június 5.
-----
július 2.

Használat:

Tartalomjegyzék, menürendszer:
induljon itt: www.fagosz.hu használja a FATÁJ menüt.

A középső test részben lévő barna színű szövegkapcsolók
és a , jelek további helyekre vezetnek, vagy egy dokumentumot nyitnak meg.

Szinte minden esetben érdemes a képekre is rákattintani, mert ezzel a felnagyított kép, vagy további képek jelennek meg.

Itt a bal, illetve a jobb oldalsávban lévő vastag betűs szövegrész is lehet szövegkapcsoló.

 

Ha ezt a lapszámot nem a FAGOSZ honlapja részeként olvasná, akkor a FAGOSZ honlapot itt érheti el.
Ha a FATÁJ-ból bármit felhasznál, kérem hivatkozzon erre a helyre, mint forrásra.


Földgáz működési modell javaslat, konzultáció július 11-12-én!!

A Magyar Energia Hivatal kidolgozta a földgázra is - a villamosenergia-rendszer működési modellhez hasonlóan - az Európai Uniós előírásokkal harmonizáló új működési modellre vonatkozó javaslatát, amelyet az iparági szereplőkkel és fogyasztói érdekképviseletekkel széles körben szakmai egyeztetésre bocsát a véglegesítés előt. A MEH földgáz modell oldalán olvashatóak a további részletek, illetve tölthető le a fölgáz modell teljes leírása, amely egy 38 oldalas pdf dokumentum.
A Magyar Energia Hivatal a modell javaslat értelmezésével kapcsolatos kérdések megválaszolására  2006. július 11-én és július 12-én, 9-13 óráig konzultációs lehetőségeket biztosít a Köztársaság tér 7. szám alatti, földszinti tárgyalójában. A konzultálni vágyók ezen igényüket jelezzék előre a Hivatalnak e-mailben.
A faipar jelentősebb gázfelhasználói részére különösen fontos lehet a modell alapos tanulmányozása, illetve a konzultációs lehetőség kihasználása.
2006-06-28 FATÁJ, a MEH honlapja és a MEGOSZ figyelmeztetése alapján


Az EB elfogadta az EU Erdészeti cselekvési tervét

Az Európai Bzottság június 15-én elfogadta az Erdészeti cselekvési tervet (ECsT), mely a 2007-2011. évekre szól. A Forest Action Plan (FAP) alapoz az Európai erdészeti stratégia érvényesülésének tavalyi felülvizsgálatára és a Bizottság ebből levont következtetéseire. Az ECsT négy célja: (1) a versenyképeség hosszútávú javítása, (2) a környezet javítása és megóvása, (3) hozzájárulás az életminőség javításához, (4) az együttműködés és a kommunikáció erősítése.
Az Erdészeti Cselekvési Terv angol nyelvű sajtótájékoztató anyaga. Az EU Erdészeti cselekvési tervének oldalán (angol) pedig a Cselekvési terv magyar szövegét is megtalálhatjuk pdf állományban.
A javasolt kulcstevékenységeket a Bizottság a tagállamokkal közösen hajtja végre. Ugyanakkor a tagállamok a meglévő közösségi eszközök támogatásával egyedi akciókat is kivitelezhetnek, de ehhez nemzeti eszközökre is szükség lehet. A 4 célhoz 17 kulcstevékenység tartozik.
A Terv főleg erdészeti témákra (erdőtulajdonosok, éghajlatváltozás, biológiai sokféleség, megfigyelőrendszer, erdővédelem, védőfunkció, városi erdők ...) öszpontosít, ugyanakkor egyes megcélzott kulcstevékenységei a faipar számára is fontosak: 1. globalizáció és versenyképesség, 2. kutatás és technológiafejlesztés, 4. erdei biomassza fehasználás támogatása, 14. az egyes szakpolitikai területek erősebb összehangolása, 17. a faanyag és az egyéb erdészeti termékek használatának ösztönzése.
Figyelemre méltóan erős a negyedik cél, a PR szerepének erősödése.
2009-ben lesz félidős, majd 2012-ben végső értékelése a Terv valóraváltásának, amikor jelentés készül a Tanács és az Európai Parlament részére. Az Erdészeti Állandó Bizottság a végrehajtás koordinációs testületeként működik majd a tagországok és a Bizottság között. A folyamatot pedig biztosan figyelemmel kíséri az Európai Faipari Szövetség, a CEI-Bois és az Európai Erdőtulajdonosok Szövetsége a CEPF is.

A Föld erdőleltáráról írtunk a FATÁJ 14-15. lapszámban. Most röviden erre visszatérve: az EU 27 (a leendő kettővel együtt) országára itt találhat egy excel táblát sok-sok erdészeti adattal.
2006-06-26 FATÁJ


A fafeldolgozás 1945. előtti története

Dr. Tóth Sándor a Fafeldolgozás 1945. előtti történeteA könyvalakban már ismert és kapható leírás tartalmi kivonata elérhető a MTESZ tudományos technikai eredményeket csokorba szedő honlapján. Dr. Tóth Sándor műve így bármikor hozzáférhető az interneten is. Ez az online változat az eredeti könyv alakú kiadvány mintegy egyharmadnyi kivonata, illetve a képanyag is az eredeti válogatása.
A teljes könyv megvehető a FAGOSZ-nál bruttó 1.800 Ft-ért.

2006-06-26 FATÁJ


A 2006. év bútora Svédországban

Nicsak! Az örök probléma megoldása: a szék, amin ülni és billegni is lehet, íme a megoldás minden tininek és rosszcsontnak meg a kedves szüleiknek, hogy ne kelljen bosszankodniuk: jajj már megint kitöröd a szék lábát!!
Nagy előny, ha a kedves érdeklődő tud svédül, mert a honlap www.skonahem.com, amelyen ezt találtuk kizárólag ezen a nyelven szól olvasóihoz. Ezen belül a billegőszék bemutatása

2006-06-26 tallózta: FATÁJ, Tóth János


Az erdőgazdálkodás ügye jó kezekben van!

Az előző FATÁJ lapszámban foglalkoztunk azzal a kezdeményezéssel, hogy az erdő ügye melyik főhatósághoz fog tartozni a kormányalakítás után. Amint ott olvasható, a Parlament május 30-án olyan törvényt fogadott el, mely szerint marad az FVM-nél. E döntés után, ellenére másnap több zöld szervezet levélben kérte a miniszterelnököt, hogy a Kormány adjon be törvénymódosító tervezetet az éppen csak elfogadott szöveg megváltoztatására, illetve junius 8-án a Kossuth téren a Kossuth szobor előtt tüntetést szerveztek, hogy javaslatuknak nyomatékot adjanak. Az esemény végén pedig petíciót adtak át a miniszterelnöknek címezve, a Miniszterelnöki Hivatal egy alkalmazottjának, hogy ő azt továbbítsa a címzettnek. A felolvasott petíció lényegében ugyanazt tartalmazta, mint a korábbi több szervezet által aláírt levél.

Ezt megelőzően, június 7-én négy, erdőgazdálkodókat, iletve erdészeket tömörítő szervezet: OEE, MEGOSZ, FAGOSZ, AEE, közös aláírással olyan értelmű levelet juttatott el a miniszterelnökhöz (pdf, 367 kB), hogy örömmel nyugtázták a Parlament május 30-i bölcs döntését, amivel az erdő ügye az FVM-nél maradt. Továbbá az aláíró szervezetek fenntartják véleményüket, hogy a természetvédelmet az FVM-hez kell átszervezni, mert így kerülhet az erdészeti, vadászati és természetvédelmi téma abba közös kézbe, ahol a vidékfejlesztés is van. Ez lenne az esetleges konfliktushelyzetek megoldásának legtakarékosabb, legésszerűbb módja.
Mivel a címzett nem jelezte ellentétes igényét, az aláírók a levelet eljuttatták a sajtó nyilvánosságához. Ennek alapján a levelet közzétette a Greenfo is.

Az erdészeteknek az agrárágazaton belül kell működniük, hiszen a természet óvása mellett termelő tevékenységet is folytatnak. Hagyományosan a földművelésügyhöz tartozó területről van szó, és ott is kívánjuk tartani - mondta Gőgös Zoltán, a parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke az OEE június 10-i Vándorgyűlése kapcsán tartott sajtótájékoztatón. Részletek: Greenfo 06-13

Háttérinformáció: a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat és hatásköre a most hatályos jogi szabályozás szerint.

2006-06-09 FATÁJ


Gráf Józsefet meghallgatta a Parlament Mezőgazdasági Bizottsága

Gráf József 2006. június 7-i ülés napirendje: Gráf József FVM miniszterjelölt meghallgatása volt.
Gráf József miniszterjelölt felszólalását azzal kezdte, hogy nem politikusként, hanem szakemberként vállalta a feladatot. E gondolatkörben már bevezetőjében az erdőről, az erdőgazdálkodásról kezdett beszélni. Elmondta, hogy az erdő ügyét az FVM-ben tartja megfelelőnek és számára ez szakmai kérdés. Az "akadálymentesítés" kapcsán, mely a bürokratizmus leépítését jelenti, egyszerűsíteni kívánja az államigazgatás működését. Itt említette meg, hogy erdő ügyben nem a termelőtől kell félteni a természetet, mert a gazdálkodók úgy kezelik földjeiket, hogy unokáik is képesek legyenek azt művelni. A környezet védelmére hivatkozva nem lehet kiszorítani a termelőket. Szép, hogy lábon szárad el a fa, de az egész országot természetvédelmi területté tenni, nem támogatható megoldás. Az erdőgazdálkodás az európai országokban is elterjedt formáció, Skandináviától más országokig - hangsúlyozta.
Az energetika területén támogatják a kistérségi fűtőművek létesítését, erre pályázatokat írnak ki. (Megj.: Feladatunk elérni, hogy a fa is kerüljön be a támogatási körbe.)
Font Sándor
, a bizottság elnöke kijelentette, hogy azoktól védik az erdőt, akik megvédték. Kifogásolta, hogy a korlátozásokat nem ellentételezik a mai napig sem. A magántulajdon alkotmányos jogának megvédésére szólított fel.
A képviselői kérdésekre válaszolva a miniszterjelölt kijelentette, hogy a minisztériumi munka az MVH-ra fog áttolódni, ezért a minisztérium kisebb létszámmal fog működni. (Megj.: az ÁESZ is MVH feladatokat lát el!) Továbbá kifejtette, hogy a korlátozások önmagukban nem segítik a termelőket. Aki korlátoz, az fizessen. A Natura 2000 bevezetése attól függ lesz- e pénz hozzá. Erre most nincs a költségvetésben keret.
Dr. Kis Zoltán képviselő kifejtette, hogy a természetvédelemben nem korlátozni, hanem ösztönözni kell. Speciális támogatásokat kell bevezetni és nem fenyegetőzni. Az erdő ügyet mindkét minisztériumban el tudja képzelni.
Az ülés végén javaslatok hangzottak el a megalakítandó albizottságokra. A következő ülésen szavazzák meg az albizottságokat, köztük a javasolt Erdészeti Albizottságot is.
Szerzők: Luzsi Józsefelnök, Dr. Sárvári János, főtitkár MEGOSZ és Ormos Balázs főtitkár OEE

A meghallgatásról kiadott, az FVM honlapján elérhető MTI közleményben erdővel kapcsolatos gondolatok sajnos még nem jelennek meg. Remélhető, hogy előbb-utóbb ez a hírközlő is odafigyel majd a fa ügyekre.

2006-06-09 FATÁJ


Fa pendrive

Micsoda jó ötletek vannak! Íme egy kis holland designer cég mindenféle kiváló ötletekkel, meg high-tech fadarabbal. Ha a részletek is érdeklik, nézzen körül az OOOMS honlapján és azon belül a fatokozású pendriveoknál.

2006-06-26 tallózta: FATÁJ, Tóth János


ISPM 15 Fahevítésre regisztráltak Magyarországon és a fahevítést előíró fogadó országok

ONTSZA nemzetközi kereskedelembe kerülő fa csomagolóanyagok (raklap, láda, stb.) fenyőrontó fonálféreg elleni fertőtlenítésével immár 2003. óta foglalkozunk. 2005. őszén pedig elkészítettük a témát részletesen körüljáró önálló fejezetet a FAGOSZ honlap részeként, melyet a nyitólapról, illetve a FATÁJ menü alatti Fahevítés kapcsolóval lehet elérni. Javasoltuk az ONTSZ-nek ahol a fahevítő cégeket regisztrálják, hogy e cégek listáját közzé kellene tenni, ezért ma már az eljárás részeként a cégnek nyilatkoznia kell, hogy e listában létét közzé lehet-e tenni. (Szerintem ez elemi érdeke kell legyen, mert különben a vevői csak nagyon körülményesen tudhatják meg hogy érdemes tőle ajánlatot kérni.) Íme az eredmény: az ONTSZ honlapján elérhető a cégek listája egy excell táblában. A 2006. június 8-i állapot szerint az alábbi cégek , illetve telephelyek rendelkeznek fahevítésre regisztrációval:

| Hild-Fa Bt. | EXTRA Faipari és Ker. Kft. | TOM HOLZ Bt. | ÖKOPAL Raklap Kft. (mely 2006. július 1-től a KEFAG Zrt. gyáregységeként működik) | KOZÁK-FA Kft. | "EXPRESS" Kkt | Losán Bt. | Golden Pallet Kft. | FATE Kft. | Északerdő Zrt.Miskolci Fűrész Üzm. Ig. | Toboz 2000 Kft | VADEX Mezőföldi Zrt. | Austro-Fa Kft. | Ava-Pack Kft | KEFAG ZRt. Rajkai Telepe (mely telpet a cég időközben bezárt) | Tóth Ferenc | Tóth József | Jankó és Társa Bt. | FAGUS KFT | GABÓ 2000 KFT | PAULIK BT | RAKFAKER KFT | SELLATON ZRT | GYETVAI PACK KFT | Famíves 2000 Kft. | Baracsi-Paletta 97 Kft. | S.Z.S. Lignum Kft. | Nyergesi Fafeldolgozó Ipari Bt. | ERDÉRT Zrt. Tuzséri Fűrészüzem | BAKTAHOLZ Kft. | PRO Rehabilitáció Kft. | Kliebert Gusztáv | Katavics Kft. | FA- GYULA | FOL-FA Termelő és Értékesítő Kkt. | Fehér és Kék Kft. | Juhász és Társa Kft. | EMIL-FŰRÉSZ BT. |

Szintén hasznos az ONTSZ honlapján az a lista, hogy mely országok követelnek meg valamilyen fa csomagolóanyag fertőtlenítési eljárást és annak tanusítását. A 2006. június 8-i állapot:

 1. Argentina (June 2005)
 2. Ausztrália (Szeptember 2004)
 3. Amerikai-Egyesült -Államok (USA) (Szeptember 2005)
 4. Bolivia (July 2005)
 5. Brazília (September 2005)
 6. Bulgária (2006. június 1.)
 7. Canada (September 2005)
 8. Chile ( June 2005)
 9. Columbia (September 2005)
 10. Costa Rica (January 2005)
 11. Dél-Afrikai Közt. (South Africa) (January 2005)
 12. Dél-Korea (South Korea) (June 2005) the treatment and marking of all dunnage.
 13. Ecuador (April 2004)
 14. Egyiptom (October 2005)
 15. Európai Unió és Svájc (March 2005) (EU-n belül nem követelmény!)
 16. Fülöp-szigetek (Philippines) ( June 2005)
 17. Guatemala (September 2005)
 18. Honduras (WTO Notif: March 3, 2006, bevezetés időpontja nincs megadva)
 19. India (November 2004)
 20. Indonesia (a bevezetés várható időpontja 2006)
 21. Japan: (a bevezetés várható időpontja 2007 Január)
 22. Jordánia (Január, 2006)
 23. Kína ( January 2006)
 24. Libanon (2006. March)
 25. Mexico (September 2005)
 26. Nigeria (September 2004)
 27. Nicaragua (a bevezetés várható időpontja ismeretlen)
 28. Panama (February 2005) még nem kéri
 29. Paraguay (June 28, 2005)
 30. Peru (March 2005)
 31. Seychelle-szigetek (March 1, 2006)
 32. Szíria (April 1, 2006)
 33. Taiwan (November 2005.) Taiwan, Penghu, Kinmen és Matsu szigetek
 34. Tanzania (a bevezetés várható időpontja ismeretlen)
 35. Törökország (Turkey) (January 2006) kéregtelenített fa-csomagolóanyag követelmény! = debarked wood, (jelzése: DB)
 36. Trinidad és Tobago (2005)
 37. Új-Zéland (2003 Április) kéregtelenítés minden fa-csomagolóanyag esetében követelmény! = debarked wood (jelzése: DB)
 38. Ukrajna (November 2005)
 39. Venezuela (June 2005)

Figyelemre méltó, hogy Bulgária is már követeli a fahevítést és annak tanusítását néhány napja és máris visszautasítottak néhány szállítmányt, mert nem volt megfelelő.

2006-06-09 FATÁJ; Molnár Katalin, ONTSZ jelzése alapján


Céghírek

GRABOPARKETTA GRABOPARKETT július 1-től negyedévi 360 ezer m2-re emeli termelését. Ehhez visszatér a 3 műszakos termelésre, valamint 60 fővel 273-ra bővíti alkalmazotti létszámát. Az üzem 1,2 millió m2 parketta előállítását tervezi ezévben.
A Graboplast Rt-től a marketingmanageri munkakörből Kazó Gábor a Magyar Asztalos és Faipar c. szaklapot kiadó X-Meditor Kft-hez ment dolgozni. Munkáját a továbbiakban Szabó Tibor a Graboparkett eddigi minőségügyi vezetője végzi. A Graboparkett minőségügyi vezetője pedig Komáromi Elemér lett, aki ezt megelőzően a Zalaerdő Zrt-nél dolgozott.

KEFAG Zrt.Az ÖKOPAL Raklap Kft. a társaság tulajdonosai, valamint a többségi tulajdonos KEFAG Zrt. tulajdonosa az ÁPV Rt. döntése alapján beolvad a KEFAG Zrt-be 2006. június 30-val, így az ÖKOPAL Raklap Kft. ugyaz nappal megszűnik és törlik a cégnyilvántartásból. Az ÖKOPAL Raklap Kft. jogutódja a KEFAG Zrt., minden megkötött szerződés jogfolytonos.

Új kolléga a MEGOSZ-nál: Pallagi Ferenc tavaly év végétől dolgozik a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségénél. 2003-ban végzett a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Üzemmérnöki Szakon. Így ír magáról: "A diploma után egy időre eltávolodtam a szakmától, de sok a mostani munkámban értékesíthető ismeretet szedtem össze. 2005-elején brüsszeli kiküldetésem után döntöttem úgy, hogy visszatérek a szakmámhoz. Egy év aktív kapcsolatépítés után a MEGOSZ-nál megkaptam a "Gazdaságfejlesztési Agrár Kutatások 2005." nevű program hozzánk tartozó részét, a nemzetközi kapcsolatok építését és besegítek a Főtitkár szakmai munkájába." Érdeklődése: Túrázás, olvasás, küzdősportok. Kapcsolat: ferenc_pallagi@yahoo.com Telefon: +36-391-42-90 Mobil: +36-20-935-01-47

 

A FATUDAKOZÓ-ban új szereplők:
Appel Bt Bútoripari vállalkozásunk az egyedi elképzeléseinek és terveinek egyeztetésével a környzethez legjobban illeszkedő, ízlésének legmefelelőbb bútorokkal, nyílászárókkal, kerti építményekkel szépíti otthonát, munkahelyét. Jelszavunk határidő - garancia!
FATIK Kft Parketták és svédpadlók (GRABO, BEFAG, Homparkett, Kährs, Marty) forgalmazása; kiegészítők: ragasztók, felületkezelők (Bona, Murexin, Kiesel, Kerakol, Rigo Step) forgalmazása.
Aráni Cédrus Kft. Orosz borovi és vörösfenyő magyarországi beszállítása, nagykereskedelmi értékesítés.
Erdő-Gazda 93 Kft Erdőgazdálkodási szolgáltatások végzése. Erdészeti integrátor.
JU-GO Bútor Kft. Egyedi szekrénysorok, hálószobák, konyhák, iroda berendezések tervezése, gyártása, beépítése. Belsőéítészet (szállodák, éttermek, könyvtár) SYSTEM irodabútor család, JUTE elemes bútor. Nyílászáró, faház, falépcső, szerszámos láda.
SÁRDOS Bt. Erdészeti csemeték nevelése: akác, nyár, tölgyek és egyéb fafajok. Faanyagkereskedelem.

A FATUDAKOZÓ-ban megjelenésüket megújítók:
Pannon Produkt Kft Exkluzív kivitelű terasz- és kertibútorok. Laposacél vázszerkezet, széklécek: bükk, gőzölt akác, tölgy, fenyő, kőris.
DEBUFA Kft Bútorok, faáruk (fűrészáru, bútorléc) kereskedelme, ügynöki nagykereskedelme.
R-FA Asztalosipari Vállalkozás Épület- és bútorasztalos-ipari munkák végzése, nyílászárók gyártása, forgalmazása.
Sziget-Szer Kft SANDVIK (svéd) keskeny és széles szalagfűrész lapok forgalmazása. WINDSOR erdészeti szerszámok: láncfűrészek, láncreszelők, vezetősínek; PRO-FIT körkivágók forgalmazása.
TSS Kft Faipari gépek, berendezések, szerszámok forgalmazása: HOLZ-HER, RÜCKLE, MIHOMA, HOMAG, ALTENDORF, ...
Vigatherm Kft VIGAS márkájú környezetbarát faelgázosító kazánok forgalmazása. Mikroprocesszoros vezérlés, teljesen automatizált működés. Tüzelőanyag: hasábfa, hulladékfa, fabrikett, fapellet.

A FATUDAKOZÓ-ban immár összesen 2.291 cég és intézmény jelenik meg (Max 492, Mid 89, Min 1710), a mögöttes FAKAT adatbázisban összesen 10.015 bejegyzés szerepel 2006. júniusában.

Az interneten megjelenő Fatudakozó a FAKAT-Komplex.CD-re épül. A most elkészült 2006. júniusi FAKAT-Komplex.CD jellemzői:

 • 10.002 társas és egyéni vállalkozás adatai
 • 93 cégnél részletes és fényképes termékbemutató a cd-n
 • 1.678 aktív weboldal-kapcsoló
 • 2.207 cégnél aktív e-mail címek (mindösszesen kb. 3500)
 • 10.003 személy (cégvezetővezetők) közvetlen kontaktokkal
 • 2.819 alegység, részleg, viszonteladó
 • 44.794 termékkód, egy-egy cég tehát átlag négy és fél termékhez kódolta be magát.

2006-06-05 .... FATÁJ


Események

Pellet-Expo4. Pellet Expo Lengyelország, Bydgoszcz, 2006. június 27-29. A 78 kiállító listája.


Muzsikál az ErdőMuzsikál az Erdő július 1-9. Helyszín: Mátra hegység, további részletek az EGERERDŐ Zrt honlapján

Művészek küzdenek a lelki sivárság ellen, az erdészek, természetvédők az erdők, a természet megőrzéséért. Most létrejött egy összefogás művészek, erdészek és az ország kulturális életét, az erdőt féltő és felemelni akaró emberek között.

A cél egy olyan aktív szabadidő eltöltési alternatíva megteremtése a térség lakóinak, turistáinak, gyermekeinek, mely kötődik mind a zenéhez, mind az erdőhöz.

A programokon a környezettudatosság és a lélek gazdagsága sugárzik. Hangoljuk rá magunkat a rendezvényekre! Szívjuk magunkba az erdő friss levegőjét, gyönyörködjünk szépségeiben, és közben hagyjuk szabadon szárnyalni lelkünket. A résztvevők közelebb kerülnek a művészetekhez és az erdőhöz egyaránt. A zene segít a környezetkultúra terjesztésében, az erdő pedig abban, hogy a művészetek valóban megérintsék az embereket.

IWF - USA Nemzetközi Faipari Gép- és Bútoripari Beszállítói Vásár, USA, 2006. augusztus 23-26. A világ egyik legnagyobb vására a bútoripar és a fa belsőépítészet, valamint általában a faipar részére. Ugyanakkor a fa mérnöki szerkezetek, a kompozitok és a fahelyettesítők, az üzletberendezések, a műanyagok, a padlóburkolatok, a felületkezelő és -borító anyagok, valamint a kárpitos anyagok és kellékek is megjelennek.
A vásár 2 évente van, a 2004. évin 24.090 tanusított vevő jelent meg a 42.040 látogató között. Az 1.372 kiállító 832.813 négyzetláb (77.370 m2) területen mutatta be áruit.

FEBOA FEBO, az Európai Fakereskedelmi Szövetség 2006. szeptember 1-én Bázelben (Svájc) tartja idei kongresszusát "Fa és környezet" címmel. Az eseményen a PEFC és az FSC tanusítási rendszer képviselői is jelen lesznek, továbbá az Európai Falemezgyártók Szövetsége, az Egyesült Királyság Fakereskedelmi szövetsége és az Európai Bizottság is előadót ad. Az 1-i kongresszus után 2-án a Kronospan és a Kung Platten üzemeit tekintheti meg az érdeklődő közönség. A kongresszuson szigorúan csak a FEBO nemzeti tagszövetségeinek tagjai vehetnek részt (a résztvételi díj megfizetése mellett). Így a magyar érdeklődőknek a sajtóanyagban olvasható program ismeretével kell beérniük, mivel e szervezetnek magyarországi tagja nincsen.

IV. Csabai Lakberendezési, Építési Szakkiállítás és Vásár
BÉKÉSCSABA, 2006. szeptember 29-30,október 1.

Az európai faipar üzleti lehetőségei Kínában:
Az Európai Faipari Szövetségtől (CEI-Bois) kapott értesítés szerint az Európai Fa Kezdeményezés (Eurpoean Wood Initiative = EWI) 2006. október 10-én Brüsszelben tartja első európai konferenciáját a fa és fatermékek üzleti lehetőségeiről. A helyszín: a CEI-Bois székháza. A téma pedig:

Fa és fatermékek eladási lehetőségei Kínában;
Az EWI együttműködése az EU-val és Kína kormányával;
A faépítés és faszerkezetek szabványai Kínában;
Az európai faipar üzleti lehetőségeinek fejlesztése Kínában
A részletes program és a regisztrációs űrlap itt letölthető pdf állományban. Az egynapos konferencia résztvételi díja 270 Euro (kb 76 e Ft), mely tartalmazza az ebédet is. Jelentkezési határidő: szeptember 10.


Sajtószemle

"Erdősítés: nem csak a jó levegőért" címmel és "Az erdők sokirányú hasznából régebben csak a gazdaságit ismerték, kíméletlenül irtották" alcímmel jelent meg egy írás a Hajdú Onlineban. Sajnos az alcím két olyan dolgot is állít, ami nem igaz. Ugyanakkor maga a cikk nagyon korrektül és tömören bemutatja az EU társfinanszírozású erdőtelepítés lehetőségét. A cikk elérhető: HajduOnline 06-28

FA-TÁL 96 Kft.: Az építőiparban dolgozó férj és a vendéglátóiparban dolgozó feleség 2001-ben úgy döntöttek, hogy hátat fordítanak a szakmájuknak és a faiparból fognak megélni. Megalakították a FA-TÁL 96 Kft.-t. A nógrádmegyeri tettre kész, fiatal, agilis házaspár a férj édesapja szécsényi telephelyén raklapokat kezdett el gyártani. Azóta belevágtak a játszótéri fajétékok gyártásába is. NógrádMegyeiHírlap 06-28

25 MFt-tal támogatja a Coca-Cola magyarországi szervezete a Duna vízminőségének javítását és az ökoturizmus fellendítését a Duna-Dráva Nemzeti Park területén. Az üdítőital-gyártó cég közleménye szerint ez az eddigi legnagyobb a környezetvédelmet szolgáló társadalmi célú felajánlás Magyarországon. Ennek felhasználásával olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek eredményeképpen a jelenlegi évi 60 ezer helyett 80 ezerre növekedhet a nemzeti parkba látogatók száma. vg.hu 06-28

-----------------
A 06-27-i VG-ban 32 oldlas vidékfejlesztéi melléklet jelent meg, amin belül két olal az erdősítési programokkal foglalkozott, és néhány más cikk is érdekes szakmai körünknek.

Sikeresnek minősíthető az NVT erdősítési programja, mivel a bevont mezőgazdasági terület és a lekötött támogatás is nagyobb a vártnál. A hosszú távú cél az, hogy az ország erdősültsége a mai 19-20 százalékról 27 százalékra növekedjen. Ehhez legalább 700 ezer hektár új erdőt kellene telepíteni. vg.hu 06-28

Magyarország egységes új vidékfejlesztési koncepciót kíván benyújtani Brüsszelben. Most az elképzelések szakmai-társadalmi egyeztetése folyik. A cél az, hogy fel tudjuk használni a vidékfejlesztési támogatásokat az új uniós költségvetési ciklusban. Az új koncepció részletesebb leírása: vg.hu 06-28

2007-től négy új tengelyre épít az EU Vidékfejlesztési politikája: Versenyképesség, Területgazdálkodás, Életminőség javítása, Helyi közösségi kezdeményezések. További tészletek: vg.hu 06-28

-----------------

Elfogadták az EU tagországainak környezetvédelmi miniszterei június 27-én az árvizekkel kapcsolatos irányelvet. A Tanács jóváhagyta a korábbi négy levegővédelmi irányelvet felváltó új keretszabályozást, a Life+ környezetvédelmi program költségvetését, valamint a sok vihart kavart, REACH elnevezésű vegyipari szabályozást. A levegővédelemi előírásokat kiterjesztették a legnagyobb kockázatú, mikroméretű (2,5 mikrométernél kisebb szemcséjű) szálló porokra is. A természetvédelemre és a természeti sokféleségre (így ebben erdészeti ügyekre is) a LIFE+ban lesz forrás, bár kevesebb, mint amennyit a magyar tárgyaló delegáció szeretett volna. REACH: a vegyi anyagokkal foglalkozó vállalatoknak biztonságosabb anyagokkal kell majd helyettesíteniük a 200 legveszélyesebb vegyi anyagot és több mint 1500 anyag esetében igazolniuk kell, hogy azokat megfelelően kezelik. Az 1000 oldalas irányelv, az EU eddigi legbonyolultabb szabályozása. EU-vonal 06-28 , DunaTV 06-27 ; Ezen kívül a bioüzemanyagok fogyasztásnöveléséről is szó volt. Magyarorszag.hu 06-28 ; A LIFE+ program keretében Magyarországot illető majdnem 5 millió euró több, mint amennyi az ország népesedési és területi arányaiból következne. MagyarRádió 06-27

Bárdy György 85 esztendős. Hogy is jön ez a hír a FATÁJba? Mert érdekes, hogy három évig erdészként is dolgozott. Járta az erdőt és nevelte a fákat az egész országban. Élvezte a csöndet és a jó levegőt, de amikor nem tudta tartani a száját, megtették sofőrnek, egy időn keresztül terepjárón szállította a mérnök urakat. További részletek: Napló 06-27

Az ADEME, a francia környezetvédelmi és energia ügynökség szerint 2005-ben Franciaországban a modern fatüzelésű kályhák, kandallók és bojlerek eladása 23%-kal nőtt: 430.334 darabot értékesítettek, egy évvel korábban, 2004-ben csupán 348.080-at. Franciaországban évente 9,3 millió tonnányi olaj fűtőértékének megfelelő mennyiségű fát tüzelnek el, ezzel elsők Európában, megelőzve Svédországot (8,2) és Finnországot (7,2). HVG-online 06-26

A MTVSZ a Magyar Természetvédők Szövetsége állást foglalt a kormányprogramról, azzal szemben számos kritikát megfogalmazva végül azt kérik, a kormányfőt, hogy vizsgálja felül és alakítsa ki erre a kormányzati ciklusra a Magyar Köztársaság kormánya környezetpolitikáját. Zöldmagazin , Greenfo , MagyarRádió , fn.hu

Az agrártárca intézményrendszerét összevonja - ez derül ki egy pénzügyminisztériumi előterjesztésből. Emlékezetes, hogy Gráf József miniszter másfél évvel ezelőtt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkájának felgyorsítása előtt már kijelentette: a párhuzamosságok megszüntetése mellett létrehozzák azokat a megyei, regionális szervezeteket, amelyeknél megvalósulhat az egyablakos ügyintézés. Ezt szolgálja az a terv is, amely szerint a fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatokat, a Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálatot, a megyei földművelésügyi hivatalokat, a Földmérési és Távérzékelési Intézetet, valamint a földhivatalokat 2007. január 1-jétől összevonják a megyeszékhelyeken kialakítandó egységes FVM igazgatási szervezetbe.
Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet és az Állami Erdészeti Szolgálat telephelyeit és területi igazgatóságait már az év végével az öszszevont FVM szakigazgatási szervezetbe integrálják. E szervezethez csatlakoznak egy évvel később a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területi egységei is.
Az még nem dőlt el, hogy megyei vagy rgionális szervezeteket hoznak-e létre.
Ezzel az átszervezések sora azonban még nem fejeződik be, mert az Országos Mezőgazdasági Könyvtárat és Dokumentációs Központot, valamint a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot jövőre átveszi az Oktatási és Kulturális Minisztérium. nol.hu 06-23

Klemencsics András közölte: Brüsszelben a napokban hozták nyilvánosságra az EU Erdészeti Cselekvési Tervét, amelynek alapján több támogatást igényelhető a magyarországi erdőkre.
A cselekvési terv előírja, hogy gondoskodni kell az erdők gazdaságos fenntartásáról, az erdőkből származó hasznot pedig az erdők fenntartására kell fordítani - tette hozzá a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője. inforadio.hu 06-22

Az előzetes tervek szerint legalább 15 ezer hektár termőföld és legelő erdősítéséhez igényelhető ebben az évben vissza nem térítendő támogatás. A kérelmeket júniusban és júliusban fogadják, ám érdemes minél előbb beadni az igénylést, mert a rangsorolást követően azonos pontszám esetén a beadás időpontját veszik alapul annak eldöntésében, ki kapjon támogatást. Riport Ali Tamással, ÁESZ, további részletek: nol.hu 06-21.

A Fiat költséglefaragás miatt Ikea bútorokkal rendezi be szalonjait. A svéd lakberendezési céggel kötött megállapodás értelmében akár 20-40%-ot is spórolhat a Fiat. Autófórum 06-16

Komoly belső feszültségek jellemzik az alternatív energiahordozók piacát - derült ki a Népszabadság május 27-én, a PANNONPOWER HOLDING Rt. támogatásával  tartott konferenciáján.
A tudósítások szerint kevés olyan pont akadt amelyben minden érintett egyetértett volna. Egyetlen dolog látszott biztosnak: a nem hagyományos energiaforrások, mint pl. a biomassza, egyre szélesebb körben terjednek.
Somosi László, a PANNONPOWER HOLDING Rt. vezérigazgatója szerint a jövőben fontos lehet a biomasszát használó erőművek és a termőterületek fejlesztésének összehangolása. Az erőmű a jelenlegi 50 megawattos, fával üzemelő blokkja mellé további fejlesztéseket is tervez, melyekhez újabb ültetvényekre van szükségük, mivel a jelenleg gazdaságosan elérhető forrásokat már teljesen kimerítették. Az elnök-vezérigazgató elmondta: a közeljövő érdekes kérdése lehet a zöld energia piacképessé tétele, vagyis a megújuló energiatermelés versenyképességének fokozása is. Hatvani György, a gazdasági tárca energetikai helyettes államtitkára szerint az EU-irányelvek, az importfüggőség csökkentése és környezetvédelmi megfontolásokból is szükséges a megújuló források támogatása, de csak racionális alapon. Szerinte sem lesz tehát a közeljövőben domináns szerepe az ilyen energiafajtáknak. (Tavaly az áramfogyasztók összesen 13, idén várhatóan 22 milliárd forintot fizettek ki az áramáron keresztül az ilyen egységektől kötelezően átvett áramért.) Tombor Antal, a rendszerirányításért felelős Mavir elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a szélerőművek elbizonytalanítják az energiarendszert. Horváth J. Ferenc, az energiahivatal elnöke leszögezte: jelenleg emiatt 330 megawatt szélerőmű-kapacitás engedélyezhető, de a Mavir ezt is ellenezte. Varró László, a Mol vezető közgazdásza felhívta a figyelmet arra, hogy egységnyi biodízel előállításához nagyjából ugyanannyi hagyományos dízelolaj szükséges, ráadásul a termelés állami támogatása is jelentős. Szerinte a megfelelő energianövények előállításában nagy jövő előtt áll a géntechnológia, amivel Márkus Ferenc, a WWF Magyarország igazgatója nem értett egyet. [forrás: Népszabadság] Biomassza Hírlevél 06-12

Erőteljes támadásban vannak az európai, így a magyar bútorgyártói piacon az ázsiai vállalkozások. Alapanyagaik ára a magyar, illetve az európai alatt van, így a vén kontinens gyártói egyre kevésbé vehetik fel velük a versenyt. Főként újabban, hogy a korábbi másolások után már olasz szakemberekkel terveztetnek bútorokat a világpiacra - mondta a bútoripar helyzetét ecsetelve a Világgazdaságnak Cselényi József, a Magyar Bútor- és Faipari Szövetség társelnöke. Mint kifejtette: az ázsiai bútor megjelenése nálunk és egész Európában egyre nagyobb arányú. Hazánkban egyelőre csak bizonyos szegmensben észlelhető, hiszen jobbára kerti és ülőbútorok, ebédlőasztalok érkeznek Kínából, Indonéziából, illetve Malajziából. vg.hu 06-12

Közös szervezetbe tömörül a hazai vadásztársadalom elitje. A hazai vadásztársadalom elitjét összefogva kíván a vadak és a vadászok érdekében tevékenykedő egyesületként működni a Safari Club International (SCI) magyarországi tagszervezete, amelynek alapítói most várnak a bejegyzésre. Az egyesület létrehozásának ötletét az adta, hogy a piaci viszonyok kiépülése a vadászat területén olyan "vadhajtások" megjelenésével járt, amelyek rontják a magyar vadállomány minőségét és mennyiségét, valamint a hazai vadászat nemzetközi megítélését - fogalmazott lapunknak Hídvégi Béla, az SCI Közép-magyarországi Egyesületének elnöke. vg.hu 06-12

2006-06-05 ... FATÁJ gyűjtés


Tallózás lengyel szaklapokból

Az Unió segíti a fafelhasználást GPD 266/6: 3
A GATE (Gaining Added Value for Timber in Europe - a hozzáadott érték növelése Európa fafeldolgozásában) program keretében rendezett konferencián Gdanskban három ország: Lengyelország, Észtország, Szlovénia és két régió: a német Thüringia és a lengyel Pomeránia képviselői vettek részt. A cél a fafelhasználás növelése elsősorban a faházépítésben. Lengyelországban az egy főre eső éves fűrészáru felhasználás 0,1 m3-t tesz ki, míg Finnországban ennek 15-szörösét. Hiányzik a faházépítésekre vonatkozó anyag- és termékszabvány is. A Konferencia mottója: Falazott országot kaptunk, fából épített országot hagyjunk.

A laminált-padló gyártók lengyelországi inváziója GPD 2006/6: 5
A felsorolt 21 gyártó céget tömörítő EPFL (A Laminált-Padló Gyártók Európai Szövetsége), amely az európai piacnak mintegy 60%-át fedi le, 465 millió m2 padlót adott el az elmúlt évben, ami 6,5%-al haladta meg a 2004. évit. Az egyik legnagyobb vevő éppen Lengyelország volt a maga 24 millió m2 -ével. Magyarország 2005-ben 6,5 millió m2-t vásárolt. Az EPFL tagjai között nincs lengyel cég annak ellenére, hogy a lengyel Barlinek egymaga 6 milllió m2-t állít elő. Az EPFL tagjainak egy része az ázsiai piacot célozta meg: Kínában, Vietnamban és Indiában épít üzemet.

Spanyol fűrészüzem és furnérgyár Szlovákiában GPD 266/6: 6
A spanyol Lauroba cég 3,2 millió euros beruházással épített újjá egy leégett fűrészüzemet Szlovákiában és új furnérgyártó üzem építését tervezi Sasovske Podhrade-ban, Besztercebánya mellett megcélozva nemcsak a szlovák, hanem a cseh és a lengyel piacot is.

Paschalis Piotr a SITLiD elnöke GPD 2006/6: 10
A lengyel SITLiD (Erdészeti és Faipari Egyesület ) elnökévé választották professzor dr. habil. Piotr Paschalis-t a varsói SGGW Egyetem Erdőhasználati Tanszékének vezetőjét, a Lengyel Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottságának elnökét.

Nagyméretű rönkök felvágása GPD 2006/6: 38
Az 1000 mm-nél szélesebb fűrészáru előállítása igen sokszor megoldhatatlan probléma elé állítja a fűrészipart. A lengyel Lignum cég által a Drema kiállításon bemutatott MM-700H-K-HK vízszintes szalagfűrészgép 1500 mm átmérőig tud rönköt felvágni: 1200 mm-ig elforgatás nélkül is. A berendezésnek része egy 0,55 kW-os motorral meghajtott kérgezőtárcsa is. A segédműveleteket a gép hidraulikával végzi.

Ma vörös, holnap zöld lézer GPD 2006/6: 39.
Az eddig alkalmazott vörös ipari lézer mellett megjelent a zöld is. Ez utóbbi azonban még jóval drágább és élettartama is rövidebb. Ennek ellenére a jövő a zöld lézeré, mivel jobban látható a faanyagon. A vörös lézerek elméleti élettartama 100 ezer óra, többműszakos üzemelésben azonban csak kb. 3 év.

Szakma, ahol a gép nem helyettesítheti az embert GPD 2006/6: 58
A fa hangszerek gyártói között is a hegedűkészítő munkája a legaprólékosabb. A hegedűnek minden alkatrésze ugyanolyan kézi munkával készül, mint a legismertebb XVII. és XVIII. századi Stradivárié. Az 1998 évi londoni árverésen egy ilyen cremonai zeneszerszámért több, mint 877 ezer amerikai dollárt adtak el. Sikorski Jacek gdanski hegedűkészítő szerint a Mazuri tóvidéken növő 120 éves jávorfa igen jó hegedűkészítő alapanyag, bár csak Németországban kapható.

2006-06-28 FATÁJ Összeállította: dr. Tóth Sándor László Bpest, forrás: Gazeta Przemyslu Drzewnego 2006/6.


ITDH Üzleti hírek

06-23/E/GB-9 Angol vállalat fa- és fém játszótéri berendezések, utcai bútorzatok gyártóival keresi a kapcsolatot.
Pendlewood Ltd.
Cím: The Old Officers Mess, Barton Aerodrome, Eccles, Manchester, M30 7SA
Telefon: +44161-789-4441 Fax: +44 161-787-7400
Honlap: www.pendlewood.com E-mail: alan@pendlewood.com

FAGOSZ titkárság kérése: Kérem értesítse az ITDH-t a cikk cégén lévő címek valamelyikén, ha eredményt ért el az alábbi kapcsolatok bármelyikével.

-------------------
ITDH Beszállítói és Tanácsadó Központ
: Molnár G. Csilla és Bazsó Beáta
Fax: (1) 472-8140, E-mail: uzletihirek@itd.hu Telefon: (1) 472-8150
-------------------

 

Utolsó frissítés: 2006-07-30

Ha van híre a FATÁJ számára, küldje bátran.

A FATÁJ-online lapot a FAGOSZ titkárság készíti.

Ha valakinek nem lenne pdf fájl olvasásához eszköze:

 

 

 

 

 


 Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, FAGOSZ
 ©1999-2017.
 Minden jog fenntartva. All rights reserved.

FAGOSZ: H-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. L/125. 
Tel: (+36 1) 798-5685, Fax: (+36 1) 762-3011  e-mailinfo@fagosz.hu 

W: www.fagosz.hu / www.fatudakozo.hu / www.fataj.hu/ www.hungarobinia.hu /