2006.
20-22. hét

FELIRATKOZÁS
FATÁJ-online hetilap körlevéllistára.
Ha nem közvetlenül értesült a lapról és továbbiakban szeretne rendszeresen értesítést kapni, akkor a fenti kapcsolóval küldjön egy e-mailt, a tárgyat (subject) változatlanul hagyva.
Örömmel vesszük, ha levelében jelzi közelebbi érdeklődési, illetve szakterületét.

május 15.
-----
június 04.

Használat:

Tartalomjegyzék, menürendszer:
induljon itt: www.fagosz.hu használja a FATÁJ menüt.

A középső test részben lévő barna színű szövegkapcsolók
és a , jelek további helyekre vezetnek, vagy egy dokumentumot nyitnak meg.

Szinte minden esetben érdemes a képekre is rákattintani, mert ezzel a felnagyított kép, vagy további képek jelennek meg.

Itt a bal, illetve a jobb oldalsávban lévő vastag betűs szövegrész is lehet szövegkapcsoló.

 

 

Ha ezt a lapszámot nem a FAGOSZ honlapja részeként olvasná, akkor a FAGOSZ honlapot itt érheti el.


Az OEE új elnöksége, a Küldöttközgyűlés a "Felhívás" mellett

Május 26-án tartotta az Országos Erdészeti Egyesület Tisztújító Küldöttközgyűlését. Most először a tisztújítás nem a Vándorgyűlésen lesz, hogy az ezzel járó szavazási aktussal ne zavarják a Vándorgyűlés ünnepi jellegét. Az új elnökség a Vándorgyűlésen lép munkába, a régi pedig addig ügyvezető elnökségként működik.

Az egyebek napirendi pont részeként a küldöttek megtárgyalták a MEGOSZ-FAGOSZ-OEE-Agrya-Földszövetség Felhívás (melyhez később csatlakozott a Reális Zöldek Klub) ügyét is az elnök javaslatára. Kiértékelték, hogy a zöldek korábbi, az erdőgazdálkodás elcsatolására vonatkozó felhívására volt ez válasz. Az együttműködésben a zöld oldal többször egyoldalúan vett részt. A zöld oldal részéről többször az erdőgazdálkodókat hátrányosan érintő nyilatkozatok és újságcikkek jelentek meg. A véleménycsere végén a Küldöttközgyűlés 48 igen, 0 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett elfogadta (megerősítette) az elnök tevékenységét a Felhívás ügyében.

A megválasztott tisztségviselők:

elnök Dr. Pethő József
általános alelnök Schmotzer András
technikus alelnök Doros István
magánerdőgazdálkodási alelnök Bodor Dezső Károly
Régióképviselők  
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém megye Tihanyi Gyula
Baranya, Somogy és Tolna megye Máté Zoltán
Pest, Fejér, Komárom-Esztergom megye és Budapest Kertész József
Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kiss László
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye Horgosi Zsolt
Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye Puskás lajos
   
Erdészeti Lapok Szerkesztő Bizottság elnöke Haraszti Gyula
   
Ellenőrző Bizottság elnöke Kolozsvári Ákos
Ellenőrző Bizottság tagjai Bak Julianna
  Eőry Lászlóné
  Dr. Marosi György
  Merkel Gábor

Ezúton gratulálunk az OEE új elnöségének megválasztásukhoz és kívánunk sok sikert munkájukhoz.
Forrás: OEE titkárság 06-01 , Vas Népe 05-31

2006-06-01 FATÁJ


Az erdészet minden eddiginél jobban beépült és beépül a vidékfejlesztésbe az EU Bizottság gépezetében

Az új EU vidékfejlesztési  rendelet (1698/2005) szakitott az eddigi szektorális megközelitéssel mint ami a jelenleg - 2006. végéig - élő 1257/1999 rendeletben van, ahol külön fejezet kezeli például az agrárkörnyezetgazdálkodást vagy az erdészetet. Az új rendelet úgynevezett tengelyek (Axis) mentén kezeli a vidék problémáit, azaz jobban láthatóak az egymással szoros kölcsönhatásban levő tevékenységek. Nem véletlen, hogy az uj rendelet igen sokszor együtt emlegeti a mezögazdasági illetve erdészeti tevékenységet.
Az első tengelyben a versenyképes piaci termelés, pl. új termékek előállítása, innováció, szakképzés a támogatás célja, beleértve a megujitható energia termelést.
A másodikban a táj megőrzés és a környezetvédelmet figyelembe vevő termelés a vidéki térségekben. Ide tartozik az erdőtelepités ill. az agrár erdészeti rendszerek létrehozása, ami logikusan agrár politikai döntés, hogy folytatódik-e a mezőgazdasági termelés, vagy azt felhagyva erdőtelepitésre kerül sor, a környezeti, természeti feltételek figyelembe vételével. Ugyanitt találhatók a N2000 ill. erdő-környezetvédelmi támogatások is, azaz látható, hogy a N2000 ill. környezetvédelmi támogatások egyik fő forrása a vidékfejlesztzési alap.
El lehet mondani, hogy az új vidékfejlesztés magába épitette a környezettudatos gazdálkodás lehetőségét, azaz a természet- ill. környezetvédelem beépült a vidékfejlesztésbe.

Az erdőtüzek elleni védelem újra megjelenik a vidékfejlesztésben, mivel a Forest Focus rendelet ez év végével érvényét veszti és az erdőtüzek elleni védelem infrastrukturális és/vagy beruházást igénylő része a vidékfejlesztésből (a nagyobb beruházások pedig a regionális alapból) kaphat támogatást. A környezetvédelemmel foglalkozó új LIFE+ rendelet csak az erdötüz monitoringra, továbbképzésre, valamint az erdei monitoringhálozatra ad támogatást 2007-től.

Az Európai Bizottságban is változások voltak több Főigazgatóságon, figyelembe véve az uj politikai irányokat.
A Környezetvédelmi Föigazgatóságon megszűnt a 2003. óta létezö erdészeti részleg és beolvadt a Mezögazdasági, Erdészti és Talaj részlegbe. (Az erdőtüzek elleni intézkedések kezelése 2003-ban került át a Környezetvédelmi Föigazgatóságra)
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Föigazgatóságon a korábbi Környezetvédelmi és Erdészeti részleg ketté vált, és az Erdészet mellé a bioenergia, biomassza és klimaváltozás került, figyelembe véve a kölcsönhatásokat.  Ez az erdészeti részleg felelős a Bizottságon belüli erdészeti politika összehangolásáért, illetve a különbözö Főigazgatóságokon lévő erdészeti részlegek közötti kommunikáció javításáért, valamint az Állandó Erdészeti Bizottság üléseinek szervezéséért. Az EU erdő forrásairól és az EU Erdészeti Stratégiájáról további anyagok: http://ec.europa.eu/comm/agriculture/fore/index_en.htm
Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot egy Erdészeti Akció Program készitésére ami szintén ennek a részlegnek a vezetésével készül és amelyről a fenti honlapon is lehet tájékozódni, sajnos egyelőre föleg angolul. (Meg még 10 másik nyelven, melyek között a magyar nem szerepel.)

Az EU-s rendszerben az erdészettel kapcsolatos támogatások döntö része a vidékfejlesztési alapokból jön most ill. a következö 2007-2013-as idöszakban, amelyet itthon a Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kezel összhangban az EU-s strukturákkal. Az Állami Erdészeti Szolgálat delegált feladatként látja el az erdészettel kapcsolatos támogatás kezeléseket, ellenőrzést stb.
Az új vidékfejlesztési rendelet (1698/2005) szinte megerösíti a Szolgálat másik tevékenységét, az erdőtervezést, ugyanis az erdészeti beruházások esetében (pl. az erdők gazdasági értékének növelése) meghatározott gazdálkodói egység felett az intézkedéseknek erdőgazdálkodói terveken kell alapulniuk. Nálunk az erdőtervek már régóta az illetékes természetvédelmi szervek bevonásával készülnek (pl. védett területek, Nemzeti Parkok esetében a Természtevédelmi Hatóság ellenjegyzésével), igy biztosítva a fenntartható gazdálkodást ami végül is azt jelenti, hogy mind az ember, mind a természet megmaradjon...

További kapcsolók: http://ec.europa.eu/comm/agriculture/index_en.htm a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Vezérigazgatóság, melynek honlapján a jobb oldali hasábban lejjebb görgetve a szakpolitikai területek között egymás alatt megtalálható a Vidékfejlesztés és az Erdőgazdálkodás is.
Ezek fényében tűnik különösen "érdekesnek" a magyarországi zöld szervezetek azon kísérlete, hogy az erdőgazdálkodás ügye a környezetvédelmi tárcához tartozzon.

2006-06-01 FATÁJ


Magyar és német erdészeti finanszírozás összehasonlítása

Horváth Sándor doktorandusz hallgató: "Adózás és állami támogatások az erdőgazdálkodásban, európai kitekintéssel" címmel készített egy elemzést PhD tanulmányai keretében, amihez a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási Intézeténél és a Technische Universität Dresden Institut für Forstökonomie und Forsteinrichtung-nál gyűjtötte az adatokat.

Összefoglaló:
Az erdőgazdálkodás adóztatási és számviteli háttere hazánkban kiműveletlen. Általános probléma, hogy az erdészetet a mezőgazdasággal együtt, annak szerves részeként kezelik az adójogszabályok, és a könyvvezetési normák, holott a gazdálkodás tárgya, az "erdő" alapvetően eltérő gazdasági jellemzőkkel bír, mint egy gabonatábla, egy állattartó telep, vagy egy kertészet éves (vagy néhány éves) ciklusú üzeme. Szükséges lenne egy hosszútávú, új könyvelési modell kidolgozása, ahol a szakaszos üzemű (kisterületű) erdőgazdálkodó legalább 5-10 évre kiegyenlítve oszthatná el a fakitermelésből származó nyereségét, ezzel is javítva tőkeviszonyait. Németországban erre a problémára már létezik kidolgozott pénzügyi modell. Az erdőgazdálkodás számviteli hátterének kreatív ésszerűsítésével az állami támogatások elszámolása is hatékonyabbá válhat. A szászországi (Sachsen) és a magyarországi erdészeti támogatások összevetésével árnyaltabb kép alakulhat ki a nyugati piacok versenyképességének néhány okáról is.

A telejes előadási anyag word.rtf-ben , és ennek vetített változata ppt-ben. Ha bárkinek lenne ehhez véleménye, érdeklődése, kérjük forduljon közvetlenül a szerzőhöz a nevéhez kapcsolt e-mail címen.

2006-05-31 FATÁJ


A parlamenti bizottságok összetétele

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló OGY határozatot a H/63 előterjesztés alapján a Parlament elfogadta. A számunkra fontosabb két bizottság összetétele az alábbi:

8. Mezőgazdasági bizottság (22 fő)
Elnöke: Font Sándor (Fidesz), Alelnökei: Gőgös Zoltán (MSZP), Jakab István (Fidesz)
Tagjai: Bedő Tamás, Csontos János, Demendi László, Godó Lajos, Herbály Imre, Hunvald György, Dr. Karsai József, Kis Péter László, Paizs József, Zatykó János (MSZP)
Dr. Angyán József, Bagi Béla, Czerván György, Fülöp István, Járván István, Kispál Ferenc, Örvendi László József (Fidesz),
Dr. Medgyasszay László (KDNP)
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ)

13. Környezetvédelmi bizottság (19 fő)
Elnöke: Katona Kálmán (MDF), Alelnökei: Dr. Orosz Sándor (MSZP), Dr. Nagy Andor (KDNP)
Tagjai: Bedő Tamás, Demendi László, Fetser János, Gyárfás Ildikó, Dr. Józsa István, Kis Péter László, Dr. Oláh Lajos, Szabó Imre (MSZP)
Balogh József, Bányai Gábor, Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás, Kékkői Zoltán József (FIDESZ)
Molnár Béla (KDNP)
Gusztos Péter (SZDSZ)

2006-05-31 FATÁJ


Az erdő ügye a Kormányprogramban

A Magyarorszag.hu 30-án beszámolt az aznap megjelent Kormányprogramról.

Ebben a "Tisztább és egészségesebb környezet" fejezetcím alatt, a 36. oldal alján található egyedül olyan szövegrész, amely az erdő ügyével foglalkozik, mégpedig az alábbiak szerint:
"Természeti örökségünk kezelésében elsődleges a közjó szolgálata és nem az öncélú korlátozás. A védett területeken lévő állami vagyon egységes kezelésére az érintett erdőgazdaságok és nemzeti parkok együttműködését és közös irányítását új elvek szerint alakítjuk. Az állami alapfeladatot ellátó szervek mellett vagyonkezelő gazdasági társaságok gondoskodjanak a társadalmi szolgáltatások szervezéséről. Folytatjuk a nemzeti parkok modernizációját: erősödjenek a vidéknek rangot adó, munkahelyeket teremtő, kulturális és turisztikai szervező, hagyományokat őrző, gazdálkodó és szolgáltató vonásaik. Irányításukban kapjon aktív szerepet a helyi társadalom is."
Bizonyára hamarosan megtudhatjuk, mit kell az erdőgazdaságok és a nemzeti parkok együttműködésén és közös irányításán, mint kormányzati akaraton érteni. E szempontból figyelemre méltó a 9. oldal alján az utolsó bekezdés, mely szerint számos állami szerv, GT és alapítvány tevékenységét vizsgálják felül, világítják át, majd új, hatékonyabb rendszerüket alakítják ki.

Ugyanakkor fontos még a fenti után következő további két bekezdés is a 37. oldalon:
"Gazdag ökoturisztikai lehetőségeket is adó értékes természeti területeinken további natúrparkok alakítását segítjük. Szigorúbb
szabályok
kal lépünk fel a magyar tájak harmóniájának megőrzése, s ahol kell, a visszaállítása érdekében.
Összehangoljuk a természetvédelmi és az agrárkörnyezetgazdálkodást, döntően uniós agrár és vidékfejlesztési támogatásokból megteremtjük az európai jelentőségű élőhely- és madárvédelmi (Natura 2000) területeken gazdálkodók érdekeltségét."

A programból szakterületünkre, illetve szövetségünkre közvetlenül ható néhány további elem az első olvasás alapján:
Figyelemre méltó nem csak erdészeti szempontból a program piaci prognózisa a 16. oldal alján, mi szerint 2007-2008-ban a beruházások, az export gyors növekedése mellett a belföldi fogyasztás mérséklődése várhatóan 3-4% körüli ütemre mérsékli a gazdasági növekedést. Erről a szintről pedig a ciklus második felében lehet majd újra elérni a 4-5% növekedési ütemet. A ciklus elején tehát a belföldi fogyasztás várhatóan csökkenni fog, ami a fatermékek (bútor, parketta, nyílászárók és egyéb építési anyagok) hazai eladásában is nyilván ugyanilyen eredményre vezet.
A fejlődés húzóágazatai, ezen belül a moder ipar (31. oldal) fejlesztési célterületei: elektrotechnika, autóipar, gyógyszeripar, biotechnológia, bioenergia, infokommunikáció. A faipar és bútoripar tehát ezek között nincs jelen, esetleg a bioenergia az erdőgazdálkodásra lesz még további hatással.
Az új energiapolitikában a megújuló energiaforrások növelése fejezetben (45. oldal) érdekes gondolat a támogatott áramtermelés átvételi szabályainak várható felülvizsgálata, ami a bioáram szállítók versenyeztetését fogja jelenteni. Kérdés, hogy ez hogyan befolyásolja majd a fát használó erőművek favásárlási képességét, kondícióit.
A munkaadói érdekképviseletek szerepének felértékelődése érzékelhető a partnerség és párbeszéd erősítése fejezetből (54. oldal).

A kormányzati tevékenység funkcióinak új struktúrába rendezésének elveit mutatja be egy pdf-ben közzétett előadási anyag. Ebből a pontos részletek még nem látszanak, de hogy erős átalakítások lesznek, az igen.

2006-05-31 FATÁJ


EUROPASS a munkavállalói mobilitás elősegítéséhez

EUROPASSAz Europass tájékoztat, átláthatóvá teszi a szakmai tapasztalatokat, végzettségeket, kompetenciákat.
Az Europass dokumentumcsaládot az állampolgárok önkéntes alapon, Európa-szerte használhatják végzettségeik, szaktudásuk, kompetenciáik bemutatására. Az öt részből (Europass önéletrajz, Europass nyelvi útlevél, Europass oklevélmelléklet, Europass bizonyítvány-kiegészítő, Europass mobilitási igazolvány) álló dokumentumcsalád célja a külföldi munkavállalás és tanulmányok segítése, a munkaerő-kiválasztás megkönnyítése, mind a magyar, mind pedig a külföldi munkáltatók tájékoztatása a szakképzettségről, a külföldi végzettségek elismertetésének támogatása, valamint a hazai oktatási rendszerben bekövetkező változások és azok végzettségeket érintő hatásának bemutatása.
A Nemzeti Europass Központ honlapján áttekintést kap az egész rendszerről. Elkészült az Európai Bizottság által üzemeltetett Europass honlap magyar fordítása, így a honlap (http://europass.cedefop.eu.int)  már 18 nyelven lesz elérhető. Ezzel együtt elkészült magyarul  az on-line kitölthető önéletrajz és nyelvi útlevél, amely még jobban egyszerűsíti az önéletrajzírást. Ezek felhasználása valószínű, hogy a hazai munkavállaláshoz is segítséget nyújthat. Ajánljuk a munkavállalók és a cégek személyzetisei (pardon HR-esek) része is.
2006-05-30 FATÁJ


Az erdőgazdálkodás és az erdővagyon védelme a KvVM-hez kerül, avagy mégsem

Az irat dátumából, illetve a fájl tulajdonságaiból kiolvashatóan május 29-én, 11:40 előtt valamivel született az a döntéscsomag, amelynek részeként:

Ahol e törvény hatályba lépését megelőzően kiadott törvény vagy rendelet ....
2.§ c) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, valamint földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert említ, ott az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot, valamint környezetvédelmi és vízügyi minisztert,
.... kell érteni.

Indoklás: Az 1. § alapján létrejövő új minisztériumi struktúrából közvetlenül következő módosítások mellett a Javaslat az alábbi feladatkör-átcsoportosításokat tartalmazza:
- az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével kapcsolatos feladatokért a földművelési és vidékfejlesztési miniszter helyett a környezetvédelmi és vízügyi miniszter lesz felelős, ....

Ezen túl érdekes még a 3.§ (3) bekezdése is, mely szerint "Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési törvény keretei között az e törvény végrehajtásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze."

Mindez a T/57. számú törvényjavaslatból olvasható ki, melyet Gyurcsány Ferenc, Lendvai Ildikó és Kuncze Gábor nyújtottak be Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke részére. A teljes törvényjavaslat szövege, ami elérhető a Parlament honlapjáról is: http://www.parlament.hu , itt a középső hasáb első dobozának első kapcsolója: Kormányalakítás, azon belül pedig a fölülről 5. kapcsoló: Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról (T/57)

A fentiekről beszámol a Magyarország.hu kormányzati portál is és cikkében a végén külön kiemeli az erdőgazdálkodás és erdővagyon védelem ügyének KvVM-hez kerülését.

Találgatásra adhat okot, hogy a fenti törvénytervezet nem rendelkezik a faipar, ezen belül az úgynevezett elsődleges faipar ágazati hovatartozásáról, mely jelenleg az FVM-hez kötődik. Lehet hogy az erdészeti ügyek leválasztása után önálló faipari részleg marad az FVM-nél? E téma ugyanis nem nagyon illeszkedik e tárca egyetlen más részlegének profiljába sem.

2006-05-29 FATÁJ

Gyorsan változik a világ, új fejlemény: Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról (T/61, új változat T/57 helyett) A T/61-es tervezetből a fentiek mára kimaradtak, tehát minden marad a régiben, az erdőgazdálkodás és az erdővagyon védelme marad az FVM-nél. (Érdekesség: ennek a pdf állománynak 30-án 10:55 a születési dátumbélyegzője, amiből következően a létrehozó gép órája esetleg nem jár jól, hiszen a T/61-es tervezet már 10 óra előtt is elérhető volt a www.parlament.hu helyen.)
A T/57 és a T/61 előterjesztések között csak az erdő ügyében van eltérés, a többi szövegek teljesen azonosak. Ebből arra lehet következtetni, hogy a sok tárgyalásban egyébként előkészített szövegbe az utolsó pillanatban valaki betette még ezt a bekezdést, hátha nem tűnik fel. Majdnem "bejött" ez a számítás, hisz a T/57-es előterjesztést aláírták és közzétették. Azonban szinte már a közzététel órájában volt aki észrevette a turpisságot és utána volt aki értesítette a szélesebb szakközönséget, így estére ez a bekezdés már kikerült a másnap megjelentetett T/61 jelű változatból. Érdekes lenne tudni, hogyan is kerülhetett be ez a szövegrész az előterjesztésbe, illetve az FVM-el hogyan volt leegyeztetve.

A 2006. május 30-i parlamenti szavazásokat rögzítő oldalon látható, hogy a "A Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról" szóló T/61 jelzetű törvénytervezetet a Parlament 16:29-kor 313 szavazatból 181 igen, 28 nem és 204 tartózkodás mellett elfogadta, tehát az erdészet marad az FVM-nél. A szavazás részletes adatai.
A KormányzatiPortál május 30-i cikkében, amelyben a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény elfogadásáról számol be, az erdészeti témával már nem foglalkozik.

2006-05-30 FATÁJ

Ezzel nincs vége a történetnek, mert a parlamenti szavazás másnapján több zöldszervezet közös, úgy tűnik nyílt levelet írt Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek annak érdekében, hogy a Kormány terjesszen elő a frissen hozot törvény módosítására törvénytervezetet lényegében egyetlen bekezdés érdekében, hogy az erdőgazdálkodás és az erdővagyon védelme mégis kerüljön át a a KvVM-hez. A levél: a gondola.hu 06-01 , greenfo 06-01 helyen.
Érdekes, hogy több olyan szervezet is van az aláírók közt, melyek korábban erős ellenérzésüket fejezték ki Kuncze Gábornak írt május 25-i levelükben Persányi Miklóssal, a várható KvVM miniszterrel szemben ( forrás: vedegylet.hu , Zöldmagazin ) , amire meg más zöld szerveztek válaszukban Persányi iránti szimpátiájukat fejezték ki. nol.hu 05-30
2006-06-01 FATÁJ


A jó gazdálkodás gyakorlata a Natura 2000 területeken

Az EU Természeti és Biodiverzitási honlapján: http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm néhány újdonság jelent meg, ezek egyike az N2K területeken gazdálkodás jó gyakorlata:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/managing_natura_2000/exchange_of_good_practice/index.html
Ennek bevezető szövege:
Mivel a N2K területek kijelölése kezd a végéhez közeledni, egyre inkább a előtérbe kerül a gazdálkodás, összefüggésben a Élőhely irányelv 6. cikkelyével. A több mint 20 ezer N2K helyszín alapján, ami az EU területének majdnem ötöde, a kilátások elsőre meglehetősen ijesztőnek tűnnek. Nemcsak a fajok és élőhelyek ökológiai igényei nagyon változatosak, de a javasolt gazdálkodási lehetőségeknek figyelembe kell venniük az adott terület gazdasági, szociális és kulturális igényeit, valamint a területi és helyi sajátosságokat.
Figyelembe véve, hogy a N2K területek többsége magántulajdonú és nem természet megőrzési céllal gazdálkodnak rajta, nagyon fontos a tulajdonosokat bevonni abba, hogy meg lehessen találni területeik hosszútávú gazdálkodásának gyakorlati megoldásait.
Egyáltalán nem a gazdasági tevékenységek leállítása a cél, sokkal inkább meghatározni azokat a jellemzőket, melyek által ezek folytatódhatnak, miközben megőrzetnek (vagy visszaállíttatnak) a ritka fajok és élőhelyek, melyek kedvező megőrzési állapotban vannak jelen. Valójában nagyon sok N2K terület különösen attól értékes, ahogy mostanáig gazdálkodtak rajta és fontos lesz biztosítani hogy ezen tevékenységek (pl. a külterjes gazdálkodás) a jövőben is folytatódjanak.
Így egy faj vagy élőhely ökológiai követelményeinek meghatározása az egyenletnek csak egy része - ugyanilyen fontos a tulajdonosokkal együttműködés folyamata, hogy meg lehessen találni az intézkedések megvalósításának útját a tartós hosszútávú eredmények elérése érdekében.

Ezen az oldalon öt területre gyűjtöttek össze jó gyakorlati példákat: mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, folyógazdálkodás, tengerek és vizes élőhelyek.
Az erdészeti aloldal:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/managing_natura_2000/exchange_of_good_practice/forest_intro.html
Gyors áttekintést ad Európa erdeiről, illetve hogy elsősorban milyen erdőket célszerű N2K területté jelölni, majd 5 jó példát mutat meg részletesen: Fekete erdő Németország, atlanti tölgyesek Skóciában, lomboserdő Svédországban, veszélyeztetett fafajok megőrzése az Appeninekben Olaszországban, természetes erdő integrált gazdálkodása a flamand Ardennekben Belgiumban. A példák többségénél kapcsolókkal részletesebb háttéranyagokhoz lehet jutni. (Érdekes lenne LIFE forrásból egy jó magyar példát is kidolgozni, majd itt bemutatni.)
2006-05-29 FATÁJ Kivonat: Mőcsényi M.


A természetvédelem ágazati hovatartozása

A természetvédelem ágazati hovatartozását illetően öt szervezet felhívással fordult a közvéleményhez és a pártokhoz május 15-én. A felhívást megkapták a pártok frakcióvezetői és számos sajtóorgánum. A felhívás szövege letölthető word.doc formában, illetve az alábbiakban olvasható:

----------------
Az aláíró szervezetek az alábbi felhívással fordulnak a politikai pártokhoz és az ország közvéleményéhez.

FELHÍVÁS

Mindannyian tanúi voltunk annak, hogy a rendszerváltás óta természetvédelmi közcélokra hivatkozva hogyan sértik meg az állampolgári és tulajdonosi jogokat Magyarországon. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium olyan jogi hátteret teremtett, amelynek alapján az érintett föld- és erdőtulajdonosok, valamint gazdálkodók semmilyen ellentételezésben nem részesülhetnek az elrendelt természetvédelmi korlátozások kapcsán. Európa nyugati felén a természetvédelemben érdekeltté teszik a tulajdonosokat, gazdálkodókat és nem hatósági kényszerrel próbálnak érvényt szerezni a sokszor megkérdőjelezhető előírásoknak.
Ez a tárca azonban a földtulajdonos ellen védi a földet, az erdész ellen az erdőt s az állampolgárok ellen az országot. Úgy tűnik, mintha a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium néhány szélsőségesen zöld szervezet befolyása alá került volna.
Kérjük ezért - a szervezeteink által képviselt több százezer föld- és erdőtulajdonos, gazdálkodó, erdőgazdálkodásban és faiparban foglalkoztatott, valamint családjuk nevében - a koalíciós pártokat, hogy vizsgálják meg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium beolvasztásának lehetőségét, az épített környezet, környezetvédelem vonatkozásában az alakuló Gazdasági Minisztériumba, a természetvédelem vonatkozásában pedig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba, ahol biztosított a vidék élhető fejlesztésének és a természetvédelemnek az Európai Unió által megkövetelt összhangja és egyensúlya.

Magán Erdőtulajdonosok Országos Szövetsége - MEGOSZ
Fagazdasági Országos Szakmai szövetség - FAGOSZ
Országos Erdészeti Egyesület - OEE
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA
Földszövetség

----------------

A felhíváshoz annak megjelenése napján csatlakozott a Reális Zöldek Klub nevű zöldszervezet is.

A fenti felhívás úgy tűnik, hogy többek érdeklődését is felkeltette, amit mutat, hogy a sajtóban viszonylag több helyen és rövid időn belül megjelent ez a szöveg összefoglalva, vagy teljes terjedelmében, sőt átvette az MTI és az MTI Zöldhírlevél is. A sajtóhivatkozásokat ugyanebben a lapszámban a sajtószemle rovatban találja meg. Ezen túlmenően négy zöld szervezet reagált a fentiekre, amiből arra következtethetünk, hogy magukra vették a felhívás szövegét.
2006-05-23 FATÁJ


A kötelezően átvett áram és annak támogatási kiadásai, 2005-ben már túltejesítettük a 2010-es célt!

A Magyar Energia Hivatal honlapjának megfelelő aloldalán megjelent a 2005. évben kötelezően átvett villanyárammal kapcsolatos elemzés. A KÁP 2005 című jelentés 2006. 05. 10-én készült el és nagyon érdekes.

A KÁP kifizetés (valójában támogatás) 31,6 Md Ft volt 2005-ben, ami közel kétszerese az előző évinek. Ennek több mint fele, 17 Md Ft ment a kapcsoltan termelt áramra. (Vezetékes gázzal működtetett robbanómotor, amely generátort hajt és a hűtővize, mint elmenő melegvíz adja a távfűtést. = Ennek tehát a megújulókhoz semmi köze, mégha bármely logikus hatékonyságjavító lépés is. Mégis e rendszerben kap támogatást a kapcsolt áramtermelés is.) A megújulókra közel 15 Md Ft volt a kifizetés, amiből 13,4 Md Ft kapcsolódik a biomasszához.
2003-ban még alig volt tényleges megújulókból termelt villany, ugyanakkor 2004-ről 2005-re a termelt mennyiség megduplázódott, a támogatás végösszege pedig ennél is erősebben nőtt. A megújulók áramtermelése és támogatási összege azonban még így sem éri el a kapcsolt áramtermelését 2005-ben.
A biomasszaégetésben úttörő 2003-ban erre az útra lépett AES-Kazincbarcika mellett sorra jelentek meg a többiek is, és a grafikonból kiolvashatóan 2005-re a Mátrai Hőerőmű és a Pannongreen-Pécs a legnagyobb zöldáram termelők. A jelentős bővülés eredményeként a zöldáram összefogyasztáshoz mért aránya is nőtt és 2005. végére elérte a 4,5%-ot, ami azt jelenti, hogy Magyarország nemcsak teljesítette, de meg is haladta az EU felé 2010-ig (!!!) vállalt 3,6%-os részarányt.


Öregfások gyűjteménye és egyetemi hírlevele

NYME Faipari Mérnöki KarA Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara a Karon végzett öregfások adatainak összegyűjtésébe fogott. Céljuk, hogy a "faiparos-család" minél több tagját megtalálják és a különböző egyetemi és kari rendezvényekről, eseményekről tájékoztatást tudjanak számukra adni. Ha Ön az Egyetem (mai neve: NYME) Faipari Mérnöki Karának hallgatója volt, kérjük töltse ki az adatlapot! (Az adatlap kitöltése természetesen önkéntes!) Ezzel bekerül az FMK körlevéllistájába és időközönként értesítést kap az egyetemi eseményekről.

2006-05-29 FATÁJ


Elkészült az NYME FMK Mechatronikai Laboratóriuma

A Gépészeti Intézet keretein belül a Festo Kft. támogatásával korszerű Mechatronikai Laboratórium jött létre, melyet június 6-án adnak át. A pneumatika, hidraulika, elektromos hajtástechnika, illetve a PLC technika oktatása mellett a szenzorikai, méréstechnikai, analóg szabályozási ismeretek oktatása is lehetővé válik a laboratóriumban.
Az Intézet és a Kar határozott törekvése, hogy az itt végzett szakemberek jól alkalmazható gyakorlati tudást is szerezzenek. A labor lehetőséget nyújt a környező üzemek számára, hogy továbbképzést tartsanak itt.

Felszeretség, célok: A Laboratórium tantermi része projektorral, számítógépekkel és írásvetítővel ellátott. Befogadóképessége 12 fő, a tanulók 4 csoportban tudnak dolgozni, ahol minden csoportnak és a tanárnak is egy-egy számítógép áll rendelkezésére. A hallgatók 4 munkahelyen tudják a számítógépen szimulált kapcsolásokat a gyakorlatban is kipróbálni.
A Laboratórium jelenlegi állapotában az alap pneumatikai ismeretek megszerzéséhez szükséges gyakorlati oktatási berendezésekkel rendelkezik. A proporcionál-hidraulikai, a szervo-rendszerek, illetve a terepi buszrendszerek oktatásához szükséges eszközök beszerzése a közeljövő tervei között szerepel.

A megvalósult fejlesztés az első, nagyon fontos lépés azon az úton, ahol az elméleti ismeretek mellett - korszerű eszközök segítségével - a gyakorlatban szükséges ismeretek is megszerezhetők lesznek.

Kapcsolat: Prof. Dr. Varga Mihály, vargam@fmk.nyme.hu , http://geptan.fmk.nyme.hu Tel.: (99) 518-158 Mobil (20) 47-09-060 Fax: (99) 518-259
2006-05-29 FATÁJ, a MechLab közleménye alapján


Megnyílt az NYME FMK Faszerkezet vizsgáló Laboratóriuma

NYME FMK Faszerkezet vizsgáló LaboratóriumMájus 26-án adták át a Fatartó Labort. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara sikeresen pályázott a GKM GVOP pályázatán és NFT forrást nyert. Ezzel lehetőség nyílik a faszerkezetekn alap-, alkalmazott és kísérleti kutatására, fejlesztésére, valamint a technológiai innovációra. Az akkreditált vizsgáló laboratóriumok, különösen az EU-ban, egyre fontosabb szerepet töltenek be a notifikált miniség és megfelelőség tanúsításban mind a fa tartószerkezetek mind az ablak-ajtószerkezetek területén. A korszerű vizsgáló laboratórium olyan vizsgálati bázist teremt meg, amellyel sem az Egyetem, sem a régió eddig nem rendelkezett. A Laboratórium tevékenységével szeretne hozzájárulni a fával építkezés hazai elterjedéséhez, amely a műszakilag korszerű, gazdaságos és esztétikus faszerkezetek, megjelenését jelenti.

Laboratórium felszereltsége: A terhelő berendezés két 250 kN-os, és egy 15 kN-os szervóhidraulikus munkahengerből, táp és vezérlőegységbil áll. A vizsgált mechanikai jellemzőket, az erőt, az alakváltozást és a gyorsulást elektronikus sokcsatornás mérő és adatfeldolgozó egység fogadja. Időben statikus vagy dinamikus terhelést elektronikus vezérlésű hidraulika biztosítja. A teherátadást univerzális acél terhelő-keret segíti. Laboratóriumban elvégezhető főbb vizsgálatok:

  • 8-10 m hosszú gerenda típusú termékek statikus és dinamikus teherbírási és merevségi vizsgálata.
  • Tartó fárasztási és tartóssági vizsgálata. Szerkezeti elemek közötti kapcsolat teherbírási, merevségi és dinamikai vizsgálata.
  • Falpanelek, födémek teherbírásának és merevségének meghatározása statikus és dinamikus terhek hatására.
  • Bútor, ajtó, ablak teherbírási, merevségi és tartóssági vizsgálata.
  • Nyílászárók betörésállóságának vizsgálata.
  • Végeselem-módszer alkalmazása a vizsgálati modell identifikációjához.

Kapcsolat: Dr. Fodor Tamás CSc. tjfodor@fmk.nyme.hu , http://tstlab.fmk.nyme.hu , Tel: (99) 518-213 , Mobil: (20) 9687 524 , Fax:(99) 518-259

2006-05-29 FATÁJ, a FatartóLabor közleménye alapján


Megalakult az Európai Állami Erdők Szövetsége brüsszeli székhellyel

Európa erdeinek érdekeiért, megtartásáért és fenntartásáért végzendő hatékonyabb együttműködés céljából, az európai erdők határozott hangú érdekképviseletéért az osztrák, a finn, a francia és a lett állami erdészeti szervezetek megalapították az Európai Állami Erdők Szövetségét, rövid nevén az EUSTAFOR-t, mely Jan Heinot (Finnország) választotta elnökéül a május 3-án Brüsszelben tartott első közgyűlésükön. Első ülésükön áttekintették az állami erdők jelentőségét az EU-ban. Együtt fognak működni más erdészeti szervezetekkel is, így különösen az Erdőtulajdonosok Európai Szövetségével, a CEPF-fel.
Az EUSTAFOR-nak várhatóan 21 tagja lesz a közeljövőben. Forrás: bundesforste.at 05-04 , metsahallius.fi 05-05 , holz-zentralblatt.com 05-10 ,
2006-05-17 FATÁJ


Céghírek

Az Magyar Bútor és Faipari Szövetség lecserélte korábbi honlapját, a továbbiakban új a megjelenés. A honlap címe továbbra is: www.butorszovetseg.hu

Új szereplők a FATUDAKOZÓ-ban:
DINA Faipari Kft. Tevékenysége: Fafeldolgozás, fűrészárugyártás, épületasztalos-ipari termékek, fatömegcikkek készítése, bútorgyártás. Kereskedelem.
EGRIFA Bútor és Faipari Kft. Tevékenysége: Furnérozott, pácolt, festett vagy olajozott üzletberendezések gyártása. Egyedi tervezésű belsőépítészeti munkák kivitelezése. Konyhák, fürdőszobák, nappali bútorok és a bútorozáshoz illesztett belső ajtók készítése.
Görbe és Társa Kft. Tevékenysége: Fafeldolgozás, fűrészárugyártás, tölgy, gőzölt bükk csaphornyos parketták és svédpadlók, bútorlécek készítése.
Pe-Fa Asztalosipari Válalkozás Tevékenysége: Ajtók, ablakok készítése szabványos és egyedi méretekben.

Megújította megjelenését:
Danubia Mohács Zrt. Tevékenysége: Hagyományos, klasszikus favázas székek, karszékek, modern fém székek, karszékek és kisfotelek gyártása különböző szövet és bőr kárpitokkal. Különböző típusú étkezőasztalok forgalmazása lakossági és közületi vevők részére.

2006-05-15 .... FATÁJ


Sajtószemle

A panellakások 80 százaléka megújul 2013-ig, ehhez az elkövetkező évtől uniós források is rendelkezésre állnak - mondta Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter Kaposváron. További részletek: Híradó

Június 2-án délelőtt tíz órakor az Északerdő Erdészeti Zrt. emlékkövet állít a január tizenkilencedikén bekövetkezett szlovák katonai repülőgép-szerencsétlenség helyszínén.Az eseményen részt vesz Klemencsics András, az FVM Erdészeti Főosztályának vezetője. Az emlékkő avatása az FVM támogatásával valósul meg. Az avatáson és a kegyeleti megemlékezésen a Szlovák Köztársaság miniszteri szinten képviselteti magát. stop.hu , mno.hu

"Új utakon a környezetvédelem" alcímmel másodszor rendezik meg a Kárpát-Medencei Környezetvédelmi Konferenciát Pécsett, a PTE, az MTA Pécsi Területi Bizottsága és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szervezésében. A két napos, 2006. június 1-jén kezdődő előadássorozaton előadást tart "Kíméletes Erdőgazdálkodás a Mecseki Erdészeti Zrt. gyakorlatában" címmel többek között Várady József, a Mecseki Erdészeti Zrt. Sásdi Erdészetének igazgatója is, mint az erdészeti szekció elnöke. Baranyanet 06-01

Veszélyben a himalájai erdők. A kutató csapat eredményei nagyfelbontású, műholdas képekre támaszkodnak, melyek azt sugallják, hogy az indiai Himalája-régió a hetvenes évek óta erdeinek mintegy 15 százalékát veszítette el. A jelenlegi erdőirtási arányt alapul véve, a becslések szerint, a régió sűrű erdeinek kétharmada tűnhet el 2100-ra. A kutatók szerint ráadásul az évszázad végére az indiai Himalája mindössze 10 százalékát borítják majd erdők. A sokkal népesebb nyugati-Himalája szenvedheti el a legrosszabbat, jelenlegi erdőtakaróinak 60 százalékát veszítve el. A térség gyors gazdasági- és népességnövekedése miatt, a kutatók hangsúlyozták, hogy eredményeik valószínűleg alábecsülik a jelenlegi erdőirtás jövőbeli hatásait. További részletek: a Híradóban 05-31 .

Tízmilliós kenőpénzekkel egyengették a kecskeméti bútorgyár (SZKIV Glória Rt.) felszámolását - derül ki egy most induló szegedi büntetőper vádirataiból. Az egykori patinás gyárból, amelybe az állami MFB bankcsoport is százmilliókat fektetett, mára semmi sem maradt. további részletek a HVG.hu-ban 05-31.

Ismét közlekedik a gemenci kisvasút egy helyreállított szakaszon, Bárányfok és Gemenc - Duna-part között. A mintegy 13 kilométeres szakaszon egyelőre heti két alkalommal, szombaton és vasárnap közlekedik a vonat naponta kétszer - tudtuk meg Barabás Tibortól, a Gemenc Zrt. erdészetvezetőjétől. A tervek szerint a vasúton pünkösd hétfő után már a hét miden napján közlekedhetnek. A kisvasút többi szakaszának helyreállításán is dolgoznak már Gemencben. Ha minden jól megy, pünkösdre, a Pörböly és Malomtelelő közötti nyolc kilométeres szakaszt is helyreállítja az erdészet. A gemenci kisvasutat az áradás tette szinte teljesen tönkre. A harminc kilométeres vasútvonalban közel nyolcvanmillió forint kárt okozott az árvíz. Tolnai Népújság

Május 23-án átadták az új, uniókonform játszóteret a Kecskeméti Arborétumban. A 4,8 millió forintos beruházást közösen állta a Kefag Zrt. és az Állami Erdészeti Szolgálat. Továbbiak: Petőfi Népe

Zselici Ökoturisztikai Központ: 136 millió forinttal járul hozzá az összesen 298 M Ft beruházási értékű , 2007. végére bfejezni tervezett központ kiépítéséhez az uniós forrásokra épülő Regionális Fejlesztési Operatív Program. Barkóczi István, a Somogyi Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója és Csanádi Ágnes a Váti Kht. vezérigazgatója erről írt alá támogatási szerződést május 25-én Kardosfán.
A központot érintetlen környezetben a természeti értékek megóvásával valósítják meg. Az új komplexum hozzájárul a térség idegenforgalmának élénkítéséhez és a környék munkalehetőségeinek bővítéséhez. Somogyi Hírlap , Híradó ,

Május 15.: Felhívás a KvVM megszüntetéséért: Greenfo 05-16 , VG.hu 05-16 , MagyarRádió 05-15, Index 05-15, Forestpress 05-15 , erre négy zöld szervezet válasza: Greenfo 05-16 ,
Találgatások a KvVM jövőjéről: nol.hu 05-04 ,

Szeged legnagyobb bútoráruháza nyílik őszre egy nomda helyén, további részletek: Délmagyarország

Holdingba szervezi cégeit a HM. Más elképzelései vannak ugyanakkor a tárcának a hozzá tartozó erdőgazdaságokkalkapcsolatban, amelyek a lőterek környezetében található területeken felelnek az erdő- és vadgazdálkodásért. Az erdészetek tevékenységüket tekintve nem illenek bele a HM struktúrájába, éppen ezért a tárca azt igyekszik előkészíteni, hogy kincstári kezelésbe adhassa az érintett társaságokat. Világgazdaság

A pécsi Pannonpower tervei szerint a meglévő biomasszablokk mellett két hasonló üzemű egységet indít. Az egyik 50 megawatt, a másik 35 megawatt teljesítményű lehet, utóbbi belépésével teljesen "zöld alapon" folytatódhat a pécsi távhőszolgáltatás. A két blokk, amelyek kialakításának beruházási költsége megközelítheti a 30 milliárd forintot, 2010 körül állhatna üzembe. Belépésük egyben azt is jelentheti, hogy tüzelőanyagként a földgáz tartalék szerepbe léphet vissza, illetőleg a csúcsidőszakok biztonságos ellátásában juthat szerephez. További részletek a Dunántúli Naplóban.

2006-05-15 ... FATÁJ gyűjtés

 


ITDH Üzleti hírek

06-21/E/IT-1 Olasz vállalat faipari szerszámok (pantográf, gyalu, keverő, szalagcsiszoló gép) gyártóival szeretne kapcsolatba lépni.
További információ: Milánói K.G.Sz. Iroda, Cím: 20123 Milano - Via V. Monti, 15
Tel: +39-2/4984731 Fax: +36-2/4984471 E-mail: itdmilan@tin.it

FAGOSZ titkárság kérése: Kérem értesítse az ITDH-t a cikk cégén lévő címek valamelyikén, ha eredményt ért el az alábbi kapcsolatok bármelyikével.

-------------------
ITDH Beszállítói és Tanácsadó Központ
: Molnár G. Csilla és Bazsó Beáta
Fax: (1) 472-8140, E-mail: uzletihirek@itd.hu Telefon: (1) 472-8150
-------------------

 

Utolsó frissítés: 2006-06-01

Ha van híre a FATÁJ számára, küldje bátran.

A FATÁJ-online lapot a FAGOSZ titkárság készíti.

Ha valakinek nem lenne pdf fájl olvasásához eszköze: