2006.
14-15. hét

FELIRATKOZÁS
FATÁJ-online hetilap körlevéllistára.
Ha nem közvetlenül értesült a lapról és továbbiakban szeretne rendszeresen értesítést kapni, akkor a fenti kapcsolóval küldjön egy e-mailt, a tárgyat (subject) változatlanul hagyva.
Örömmel vesszük, ha levelében jelzi közelebbi érdeklődési, illetve szakterületét.

április 03.
-----
április 16.

Használat:

Tartalomjegyzék, menürendszer:
induljon itt: www.fagosz.hu használja a FATÁJ menüt.

A középső test részben lévő barna színű szövegkapcsolók
és a , jelek további helyekre vezetnek, vagy egy dokumentumot nyitnak meg.

Szinte minden esetben érdemes a képekre is rákattintani, mert ezzel a felnagyított kép, vagy további képek jelennek meg.

Itt a bal, illetve a jobb oldalsávban lévő vastag betűs szövegrész is lehet szövegkapcsoló.

 

 

Ha ezt a lapszámot nem a FAGOSZ honlapja részeként olvasná, akkor a FAGOSZ honlapot itt érheti el.


Leállítja a nedves farortlemez termelését a MOFA Rt., megkezdi a száraz farostlemez gyár felépítését a KRONOSPAN-MOFA Kft.

MOFA Rt.Szántó DezsőÁprilis 7-én pénteken a Construma területén tartott sajtótájékoztatón jelentette be Szántó Dezső, a MOFA Rt. vezérigazgatója, hogy május 1-én leállítják a nedves farostlemez gyártó gépsort és ezzel befejeződik e termék hazai előállításának több évtizedes története. A MOFA-nál összesen 2,5 milió m3 nedves farostlemezt állítottak elő az 50-es évektől napjainkig. Volt időszak, amikor 1000 fő dolgozott a cégnél.

Az alaplemez gépsor leállítását követően megindul a gépek bontása és az épület átépítése, hogy ott a KRONOSPAN-MOFA Kft. felépítsen mintegy 50 millió Euro értékben 2 új gépsort: egy 200 ezer m3-es HDF alaplemez gyártót és egy 28-30 millió m2-es lakkozósort. A MOFA-nál ma dolgozó 180 fő egy része átmegy a KRONOSPAN-MOFA-hoz, a többieket el kell bocsátani. A KRONOSPAN-MOFA mai 52 fős létszáma várhatóan 150 főre fog emelkedni.

KRONOSPAN-MOFA Kft.A KRONOSPAN-MOFA Kft. a legkorszerűbb, számítógép vezérelt gépsort építi fel, melyben a prés folyamatos működésű szalagprés lesz. Az előállított HDF szimmetrikus, mindkét oldalán síma lemez lesz, 2-8 mm vastagsági tartományban, 2070*5600 mm táblamérettel. Az új lakkozósor előtolási sebessége a mai 40 m/p helyett a duplája, 80 m/p lesz évi összesen 28-30 millió m2 kapacitással és képes lesz 5600 mm hosszig lakkozni. A HDF alaplemezt gyártó gépsor 2007. novemberére készül el. A cég 40 ha gyárterületén további fejlesztésekhez is lesz elég hely.

A vevőkört továbbra is folyamatosan kiszolgálják. Ha a vevő továbbra is hagyományos nedves farostlemezt kér.

Pálinkás Istvánné, KRONOSPAN-MOFA belkereskedelmi MOFA és KRONOSPAN-MOFA közös stand a Construma Szakvásáronvezetője ezt követően arról tájékoztatott, hogy faalapanyag vásárlás terén most egy-másfél évre kilépnek a piacról és 2007. nyár végén, ősz elején térnek vissza, ami elegendő lesz az akkor szükséges új alapanyagkészlet feltöltéséhez. Az új gyár elsősorban nyár fafajra épül, így várhatóan nem ütköznek majd az erőművek keményfa terén támasztott versenyébe. A KRONOSPAN-MOFA évi faalapanyag igénye mintegy 500 ezer m3 lesz a termelés teljes felfutásakor. A késztermékek piacán viszonylag friss élmény, hogy az eddigi konkurrenssel most egy nyájba tartoznak a "KRONO-birodalomban". Ebben, illetve a kereskedelmi csatornák összehangolásában és a vevők jó kiszolgálásában sok teendő áll a cég előtt, amit kiválóan szeretnének megoldani.

A két cég hatékony együttműködését mutatja, hogy a CONSTRUMA-n már közös standon állítottak ki, a kerekedők, és többi cégvezetők is egységesen jelentek meg a vevők és az érdeklődők előtt.

2006-04-14 FATÁJ, Mőcsényi Miklós


Szénnyelés és az erdők összefüggése, válasz egy korábbi cikkre

Bizonyára emlékeznek Buzás Zoltánra a FATÁJ 2006_08. lapszámból, ahol arra tett javaslatot, hogy az erdők szénnyelését is el kellene számolni az erdőtulajdonosok javára, sőt ebből a részükre még pénzzé tehető, a nemzetközi kereskedelembe bocsátható kvóta is kellene hogy származzon.

EU JRCAz írás eljutott EU Közös Kutatóintezetébe (Joint Research Centre, Ispra, Italy), a Klímaváltozási Részleghez (Climate Change Unit) is, ahol a másfél éve ott dolgozó magyar kutatót Somogyi Zoltánnak hívják. Biztosan sokan ismerik őt, hiszen korábban az ERTI-ben dolgozott és sok hazai kutatási témában vett részt. Somogyi Zoltán talált néhány félreértést Buzás Zoltán írásában. Észrevételeinek lényege, hogy a Kyotoi Jegyzőkönyv 3.4 cikkelye megengedi az "edőnyelte szén" egy részének figyelembe vételét a kvóták elszámolásakor. Konkrétan magyarországra 0,29 Mt C/év juthat. 2006. június 15-ig kell a nemrég csatlakozott országoknak Brüsszele küldeniük döntésüket, hogy akarnak-e élni ezzel a lehetőséggel. A döntéshozó a KvVM. A további részleteket megismerhetik a Somogyinak Buzás írásába szúrt megjegyzéseiből Megjegyzesek az erdők szénlekötéséhez Megjegyzesek az erdők szénlekötéséhez (egérrel a kijelölt rész, illtve a megjegyzés ikon fölé kell állni), illetve Somogyinak Buzás írása alapján írt részletesebb megjegyzéseiből Megjegyzesek az erdők szénlekötéséhez Megjegyzesek az erdők szénlekötéséhez . A további akár közvetlen diskurzushoz: Somogyi Zoltán e-mail címe. Ezen túl figyelmet érdemel a szerző ERTI-nél lévő, az erdősítésekben megkötött szén mennyiségének becslésére szolgáló szénkörforgalmi modellt bemutató honlapja, mely magyarul és angolul olvasható.

FATÁJ kommentár: Számunkra ez a válasz azt jelenti, hogy Buzás Zoltán jó irányba indult, alapgondolata helyes Ehhez nagyon fontos Somogyi Zoltán észrevétele, mely pontosítja azt, kiegészíti, sőt megnevezi a magyar hatóságok teendőit is. A fatermékek bővülő használatának (pl. faépítés) szénlekötési jelentősége pedig lehet megérdemelne további vizsgálatokat.


Fagazdasági Technológiai Platform (FTP)

Forest-Based Sector technology PlatformAz EU a kutatás és fejlesztés elősegítésére több évet átfogó keretprogramokat működtet. Most a 6. ilyen keretprogram él, az FP6 (Framework Programe 6) és már készítik elő a következőt, az FP7-et. Ehhez a 7-ik KeretProgramhoz az erők jobb koordinációja érdekében számos szakterületen létrehoztak úgynevezett Technológiai Platformokat, melyek célja a leendő K+F project kiírási témák meghatározása, illetve a folyamatba az ipar, a kereskedelem és a gadaság más szereplőinek bevonása. A 2030-ig terjedő időszakra vonatkoznak a vizsgálatok.

Esetünkben a Forest-Based Sector Technology Platform (FTP) jött létre, melyben a gazdaság szereplőit a CEI-Bois, a CEPI és a CEPF képviseli, sőt az FTP létrehozását e szervezetek, illetve az Európai Bizottság kezdeményezték. A cél az erdőre alapozott iparágak igényeinek és az erdészeti/faipari kutatásoknak jobb összehangolása tartalmi és finanszírozási szempontból egyaránt.

Az EU FTP alatt nemzeti FTP-ok jöttek létre szinte minden országban, de Magyarországon és Csehországban még nem. Ezért a CEPF magyarországi munkatársaként Lengyel Atilla kezdeményezte, hogy jöjjön létre a HUFTP is. Ennek érdekében megbeszélés volt a FAGOSZ irodájában április 13-án az ERTI, a Dunapack, a MEGOSZ, a FAGOSZ részvételével, illetve meghívást kapott az NYME FMK és EMK is. Úgy tűnik, hogy az FP7 témáit, célait e technológiai platformokon keresztül lehet majd befolyásolni, illetve meghatározni. Az EU Fagazdasági Technológiai Platformját (magyarul, pdf) részletes előadásban mutatta be Lengyel Atilla. A megbeszélés végén úgy láttuk, hogy hatékonyan működő HUFTP létrehozásához még további egyztetésekre lesz szükség.

Az FTP következő nagy ülése erdészeti és faipari ügyeben 2006. május 2-3-án lesz Admontban (Ausztria). Ha a FAGOSZ tagságából bármely cég érdeklődést mutatna az ügy iránt, kérjük, hogy jelezze ezt a FAGOSZ titkárságnak.

Visszatérve a most futó ügyekhez, Magyaroszág FP6-ban részvételét a Hungary for FP6 honlapon ismerheti meg, a hírlevelek pedig itt olvashatóak. Bár a "kezelőfelület" angol, az elérhető hírlevelek szövege magyar.

2006-04-14 FATÁJ, Mőcsényi Miklós


Klímaváltozás nyári egyetem, Sopron szeptember 4-8.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (NyME) Környezeti erőforrás-gazdálkodási és -védelmi Kooperációs Kutatási Központja, Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpontja, és Környezettudományi Intézete 2006. szeptember 4-8. között Sopronban Nyári Egyetemet tart, melynek témája a kontinentális és dél-kelet európai térség klímaváltozása, klímavédelme. A szervezők ezúton is kérnek minden érdeklődőt, hogy már április végéig jelezzék, hányan, illetve kik szeretnének résztvenni ezen az oktatáson. A részt vevő doktorandusz hallgatóknak csak a szállás, étkezés költségét kell fizetniük, míg a gyakorlati szakemberek számára az előadások látogatása is költségtérítéses lesz. A költségekről a szervezők később adnak pontos felvilágosítást. Az előadások nyelve angol. Az első felhívás további részletei: Klíma Nyári Egyetem első felhívás , Klíma Nyári Egyetem első felhívás.
2006-04-14 FATÁJ


A Föld Erdőleltára 2005

2006. februárban jelent meg az FRA2005.
Global Forest Resources Assessment 2005
: a http://www.fao.org/forestry/site/fra2005/en helyen érhető el a FAO szerkesztésében készült kiadvány és annak minden részlete, beleértve az országonkénti és így a magyar adatokat is. Az adatok az 1990-2000-2005. évekre vonatkoznak. A Föld erdőterülete a 2000-2005. időszakban évente mintegy 13 M ha-ral csökken, illetve ugyanakkor 5,7 M ha-ra növekszik is, így a nettó csökkenés évi 7,3 M ha. Ez már valamivel kedvezőbb, mint az 1990-2000. közötti évi átlagos 8,9 M ha-os nettó csökkenés volt.

A földrészek közül Európa erdőterülete a teljes időszakban növekvő. Ugyanakkor Ázsiában - alapvetően Kína jelentős erdőtelepítési miatt - megfordult a trend és már ott is növekedés van. Az összes többi földrészen - különösen Afrikában és Dél-Amerikában - sajnos továbbra is csökken az erdők területe. A csökkenés elsődleges oka, hogy az érintett térségekben mezőgazdasági földekké alakítják az erdőket. (Megjegyzés: Oroszország 809 ezer ha erdeje Európa adatában szerepel.)

A részadatok és a részfejezetek angolul olvashatóak. Magyarországról Klemencsics András (FVM Erdészeti Főosztály) és Mózes Csaba (ÁESZ) voltak a kapcsolattartók az adatközléshez és az elemzések elkészítésében. A magyar adatok itt: http://www.fao.org/forestry/site/32089/en/hun érhetőek el, és hasonlóan még további több mint 160 ország adatai is.

Néhány kiragadott gondolat: Figyelemre méltó, hogy a lábonálló fatömeg és a más megszokott erdészeti fogalmak mellett a tanulmány definiálja a biomassza fogalmát, sőt mennyiségét is meghatározza minden egyes országra. Hasonlóan új dolog a tárolt széntömeg. A Föld erdei csak az élő biomasszában 283 gigatonna (Gt) szenet tárolnak, ehhez hozzáadva holtfában, avarban, és erdőtalajban tároltat is, akkor ez együtt több, mint az atmoszférában lévő összes szén mennyisége. Az erdőültetvények területe az összes erdőből valamivel kevesebb mint 5%, de ez a részarány folyamatosan nő. Az őshonos fafjok száma széles skálán mozog az Izlandon vagy Máltán lévő 3-tól a Brazíliában élő 7780-ig. A Föld erdeinek 84%-a közösségi tulajdonban van, ugyanakkor növekszik a magántulajdon részaránya. A használati funciók: gazdasági 34,1%, védelmi 9,3%, biodiverzitás megőrzési 11,2%, szocális szolgáltatásu 3,7%, többcélú 33,8%, ismeretlen funkcióju 7,8%. A kitermelt hengeresfa összes értéke 2005-ben 64 milliárd USD volt, ami 15 év alatt 11% növekedés, tehát infláció alatti. Az erdők nemfa hozama 2005-ben 4,7 milliárt USD, de téren sok a statisztikai bizonytalanság. Az erdőgazdálkodás és megőrzés 10 millió embernek ad munkát. Az e téren foglalkoztatottak száma azonban csökkenő. A fejlődés a tartamos erdőgazdálkodás felé halad, a tanulmány 21 változót vizsgált térségi és altérségi szinteken. A kérdés összetettsége miatt azonban nehéz egyértelmű választ adni. Sok a jó jel és a pozitív tendencia, ugyanakkor számos negatív tendencia is él.

Az első, a Föld egészére vonatkozó erdőleltár először 1948-ban készült, majd a továbbiak: 1953, 1958, 1963, 1970, 1980, 1988, 1990, 1995, 2000 és most 2005. Az FRA2005 az elemzés mélységéban és az adatszolgáltatók számában is a leginkább teljeskörű tanulmány ebben a sorban. Folytatódik, de lassul az erdők csökkenése. Nő a gazdálkodott és őrzött hányad. A klímaváltozás fékezésében igen nagy az erdők szerepe. Tartamos gazdálkodás mellett az erdők segítik a helyi és nemzeti jólétet. Az erdők hozzájárulnak a nyomor csökkentéséhez és a földi környezet tartamos fenntartásához. A szénre, a biodiverzitásra, az erdők gazdasági teljesítményére és sok más tényezőre vonatkozó adataival és elemzéseivel az FRA2005 minden szinten segíti a döntéshozatalt az erdészeti és más tartamos fejlesztésekre vonatkozó politikák és programok esetében. Az FRA2010 előkészítése már 2006. júniusban indul.
2006-04-13 FATÁJ, a kivonatot készítette: Mőcsényi Miklós


Bioenergia Világkonferencia május végén Svédországban

World Bioenergy 2006 SVEBIO Bioenergia Világkonferencia és Szakvásár Jönköpingben (Svédország) 2006. május 30. és június 1. között. Az eseményt a Svéd Bioenergia Szövetség és az Elmia Vásárszervező cég rendezi meg. (Az esemény és a szervezetek honlapjai az emlémáikhoz bekapcsolva.)
ELMIA

2006-04-12 FATÁJ, Pallagi Ferenc jelzése alapján


INTERFORST erdészeti nemzetközi szakvásár

INTERFORSTNégy évente van INTERFORST Münchenben. Az első vásárt 1970-ben tartották. Az egyik legnagyobb nemzetközi erdészeti vásár, melyre a magyar szakközönség hagyományosan ellátogat. Most is érdemes lesz a július 12-16. között nyitvatartó vásáron résztvenni. Helyszín: az Müncheni Új Vásárterület. Az erdőgazdálkodás minden szakterületének eljárásait és technikai berendezéseit bemutatják.
A kiutazó érdeklődők igénybevehetik az ERFATOURS Kft. (FAGOSZ tagja) szolgáltatásait is, amihez a programajánlat és jelentkezési lap itt érhető el.


AGROKER erdészeti gépbemutató április 25-én Budakeszin

Agroker Kecsakemét2006. április 25-én 10 órakor a kecskeméti AGROKER Kft. a Pilisi Parkerdő Zrt. területén a Budapesti Erdészetnél, a Budakeszi vadaspark mellett erdészeti gépbemutatót tart. A bemutatni tervezett gépek és eszközök:

Valtra és Goldoni traktorok, Nobili szárzúzók, FAE speciális erdészeti zúzógépek, Kesla Patu kiközelítő kocsi és erdészeti rönk rakodó daru, Igland rönkvonszoló csörlő, Partner láncfűrészek és bozótírtók,
ezen kívül: Quad-ok, motorfűrészek, körfűrészek, hasítógépek, erdészeti munkaruházat, csontfaragó mestermunkák, erdészeti aljnövényzet tisztítók.

A részvételi szándék visszaigazolható itt: gep@agroker.hu, Fax:76/482-099 , Telefon:76/516-123
2006-04-18 FATÁJ


Race Wood: A trópusi fa eladók piacépítése

A Föld erdeiért aggódók számos akciót indítottak a tórusi fa kitermelésének csökkentése érdekében. Tulajdonképpen az egyik erdőtanusítási rendszer is ezt a gondolatot kihasználva jött létre. Európa trópusi fa importja jelentősen csökkent. Az elmúlt egy-két évtized alatt napjainkra azonban úgy tűnik, hogy az eladói oldal magáratalál és különböző értékesítésösztönző akciókba fog.

Ezek sorába tartozik a Race Wood konferencia is, amelyik Afrikában, Ghanaban lesz 2006 november 22-24. között. Sőt ezt az eseményt még az EU is támogatja. A további részleteket (szállás, program, jelentkezés) az Afrikaközi Erdőipari Szövetség honlapján találhatja meg angolul és franciául.
2006-04-12 FATÁJ (Az IFIA levele alapján)


Új szakkönyvek a FAGOSZ kínálatában

Új könyvek a FAGOSZ kínálatában. Kattintson a baloldali képre, az új ablakban megtalálja az egyes könyvek részletesebb leírását.

 

 

BÚTORMŰVÉSZETI LEXIKON
4400,- Ft
A könyvek beszerezhetők a FAGOSZ-nál az irodában (1012 Budapest, Kuny D. u. 13-15.), vagy postai utánvéttel. Megrendelés: Fax 2026449, info@fagosz.hu
Több mint 100 további szakkönyvet talál a FAGOSZ honlap KÖNYVEK menü alatt, látogasson el oda is!
ISMERJÜK MEG A BÚTORSTÍLUSOKAT
1998,- Ft
FAIPARI ANYAGISMERET
3090,- Ft
MŰBÚTORASZTALOS ÉS RESTAURÁTOR SZAKMAI ÉS GÉPISMERET I.
2625,- Ft
MŰBÚTORASZTALOS ÉS RESTAURÁTOR SZAKMAI ISMERET
2520,- Ft

2006-04-12 FATÁJ


Céghírek

Az ARBOR 95 Kft. (FAGOSZ tag) új e-mail címe: szep.gyorgyi@t-online.hu

A Boróka Kft. (FAGOSZ tag) megnyitotta új honlapját: http://www.boroka.com

Az ÖKOPAL Kft. (FAGOSZ tag) ügyvezetője márciustól: Gál Sándor.

2006-04-03 ... FATÁJ


FATUDAKOZÓ = WOODINFO


Akik e helyen már jártak, majdnem biztosan ismerik FAKAT Fagazdasági Céinformációs rendszerünk online felületét, melyet több címen is elérhetnek. Először www.fakat.hu címen vált önállóvá, az eredetileg a www.fagosz.hu honlap részeként kifejlesztett adattár. FAKAT = Fa Katalógus, ez a betűszó magyarázata. Azonban, hogy még ennyit se kelljen magyarázkodni, hoztuk létre a magyar nyelvű szakközönség részére a www.fatudakozo.hu , illetve a külföldieknek a www.woodinfo.hu honlapcímeket.

Április 10-től pedig él a www.woodinfo.eu cím is. Április 7-én 00:00-kor volt az .eu végű honlapcímekért a tömegrajt, amihez odaálltunk és így 10-étől ezen a címen is elérhetőek vagyunk. A hazai hasonló szakmai címadattárak közül ismereteink szerint az egytlen, amelyik három nyelvű: magyar, német és angol a választható kezelőfelület. A további specialitásunk, hogy kb 30 féle szempont lehet keresni a kombinált keresésnél, ugyanakkor az egyszerű keresési felületen cégnévre és termékre lehet nagyon könnyen keresni. Az alegységek, viszonteladók és képviseletek is talán csak nálunk jelennek meg ebben részletezettségben.

Az alábbiakban a március és április eddigi részében a Fatudakozóban újonnan megjelenő cégeket (illetve megjelenésüket megújítókat) soroljuk fel. Ugyanerre a tartalmi eredményre juthat az érdeklődő, ha a Woodinfo .hu, iletve .eu végű címén kezdi a keresést.

2006 március

A-Lapszabász Bt , ANEST Zrt. , Ezermester Szolgálat Kft , Gedeon és Társa Kft , Globépterv Kft , ICI Hungária Kft , KANIZSA Trend Kft , K-BÚTOR Kft , KENTECH Kft , LAXTER 1999 Kft , L.HOLZIMPEX Bt (László Ferenc) , LÍVÓ Faipari Bt , Samas Hungaria Irodabútor Kft , SZERKER Bt , SZIGETFA , Technitrade Kft (Veress László) , Vörös László - rönkbútor , Woodwill Faház Kft (Tőke Tünde) , Zala Bútorgyár Zrt .

2006 április

ANTAL ABLAK - Antal József , Baracsi-Paletta 97 Kft , Hitscher Hungária Kft , INNOMONTAGE Kft , Lehel's Mérnöki Kft , SOMLÓ-FA Kft , Stettner Kereskedelmi Kft , Török és Török Kft .

2006-04-18 FATÁJ


Tallózás lengyel szaklapokból

Egy számunkra új lap: "Bútorosság"-nak lehetne fordítani a "Meblarstwo" c. szaklapot, amelynek kiadója azonos a Gazeta Przemyslu Drzewnego-val (GPD). Röviden tehát a Meblarstwo-ról:
Deklaráltan a bútorgyártók és vásárlók számára íródó, kb. 5 éve megjelenő A/4 formátumú havi színes magazin 83 oldalon. 20.000 példányban jelenik meg. A többé-kevésbé állandó rovatok: Aktualitások, hírek, események, Vásárok, riportok, Új bútordesignek, bútorminták, Ragasztó,- felületkezelő anyagok, szövetek, Gépek, Technológiák, Vasalatok, veretek, Beruházások, Hetivásárok, piacok, Fapiac, Bútorpiac, Elemzések, Ipartörténet, Apróhirdetések + Hirdetések (elszórva, de sokkal kevesebb, mint a Gazeta Przemyslu Drzewnego-ban, pár oldal).

Cikkek a Meblarstwo 2/2006-ból:

A DLH kinyújtja kezét az exota ültetvények felé
A DLH Hardwood Division és a svájci tt Timber Group fúziójával Nyugat-Afrika, elsősorban Kongó-Brazzawill és Gabon teületén lévő 1,4 millió ha erdőség koncessziós kitermelése kerül az egyesült cég kezébe, amelynek árbevétele most már eléri a 1 milliárd USD-t évente és kezében tartja az afrikai minőségi faanyagok forgalmát. (Hasonló hír megjelent a GPD 2006/3. számában is)

Hab a bútorfrontokban
A varsói Mezőgazdasági Akadémián (SGGW) szabadalmaztatták azt az eljárást, amellyel sík és térgörbe bútorfrontok állíthatók elő MDF-műanyaghab-MDF szendvics-szerkezettel. Az alkatrészeket furnérozni is lehet, így a hagyományos munkaigényes bútorlapok helyett használhatók, és könnyebbek is azoknál.

Cikkek a Gazeta Przemyslu Drzewnego 3/2006-ból:

Megállapodás helyett igérvény (lengyel faárverés)
A Dyrekcja Lasów Panstwowych (Állami Erdők Igazgatósága) az eddig fa árverések helyett tízegynéhány oldalas javaslatot terjesztett elő, amelynek szellemében szakítva az eddigi faértékesítési gyakorlattól bevezeti az ajánlati árverést egységesen az összes vevő számára. Ezzel megszűnik a papír- falemez- és bútorgyárak eddigi favorizálása a fapiacon Lengyelországban.

Új fűrészüzem Szentpétervár környékén
Podporozseben, Szentpétervár környékén évi 200 ezer m3 kapacitású fűrészüzemet avatnak e negyedévben, amelyet a Tartak Svit Timber épít. Berendezéseit a finn Heinola Sawmill Machinery szállítja, amely optimalizáló berendezéssel felszerelt körfűrészgépet, nedvességtartalom szerinti osztályozó-, rakatképző-, csomagoló berendezést és szárítót is ad. Az új üzemet kétműszakos üzemelésre tervezik.

Specializáció a Poznani Nemzetközi Favásáron
Szétválik a Poznani Nemzetközi Vásáron az eddig közösen kiállító DREMA i MEBLE Fa- és bútorkiállítás. A bútoripari félkésztermék- kellék- és gépkiállítást április 24-27. között rendezik meg DREMA i FURNICA néven, elválva a DREMA Fa, gép, szerszám szakkiállítástól.

Minőségben és árban versenyképesek a lengyelek
Az egész oldalas elemzésben a lengyel faipar versenyképességét elemzik a 25 EU ország adatainak tükrében. Vizsgálták az átlagos bérköltséget Euro/fő-ben, a munkaórák évenkénti számát, valamint a fatermékek átlagos exportárait USD/m3-ben fűrészáru, furnér, rétegelt lemez forgácslemez, szigetelő és kemény farostlemez, OSB és MDF esetében. A bérköltségek az alábbi országokban a legalacsonyabbak: Lettország, Litvánia, majd Észtország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, majd Csehország következik a bemutatott diagram alapján.

Európa feltalálja magát (Kínával szemben)
Az ocume illegális kereskedelmének 70%-a Kínában csapódik le, ahol rétegelt lemezt gyártanak és ennek egy része Európában landol. A többségében gaboni ocumeből származó kínai export nem jelenik meg nemzetközi statisztikákban. A kínai faáruk általában gyengébb minőségűek. A kínai rétegelt lemez mérete: 2440x1250 és 2440x1220 mm ellentétben az Európában megszokott 3100x1530 és 3100x1700 mm-es táblamérettel. Vámot vetettek ki a következő cégek termékeire: Nantong Zongyi Plywood, Zheijang Deren Bamboo-Wood Technolgies, Zhonglin Enterprise (Dangshan) és Jiaxing Jin-lin Lumber.

2006-04-03... FATÁJ, a lapokat átolvasta és a cikkeket annotálta: dr. Tóth Sándor


Sajtószemle

Házak tízezreit emelik meg 90 cm-rel New Orleansban, így szakértők szerint a veszélyeztetett városrész 98%-a megmenthető egy újabb vízözöntől. A faházakat úgy magasítják majd meg, hogy feltárják az alapjait, majd a hosszabb házrészek alá fémsíneket tesznek. Ezután egy hidraulikus szerkezet felemeli az egész épületet, a levegőben lógó ház alá pedig új, 90 centiméter magas kőalapot emelnek. Híradó 04-14

Baráth Etele javaslata az NFT II. intézményrendszerének továbbfejlesztésére. (Felhívta a figyelmet arra, hogy a javasolt intézményrendszer csak az új kormánystruktúra ismeretében véglegesíthető.)
Új elem lesz egy a miniszterelnök alá tartozó stratégiai és koordinációs fejlesztéspolitikai központ (SKFK), amelynek feladata a hatékonyabb irányítás és a folyamatos, ún. gördülő tervezés lesz. A 7+2 éves fejlesztési tervet évente frissülő, kétéves kitekintésű akciótervek alapján hajtják végre, ami megerősített, centralizált stratégiai irányítást jelent a fejlesztési munkában. Ugyanakkor decentralizáció: a regionális programok esetében területfejlesztési tanácsok döntenek a fejlesztésekről, míg a pályázatkiírás és projektvégrehajtás feladatát a regionális fejlesztési ügynökségek látják el.
Továbbá eddiginél hatékonyabb együttműködés lesz a különböző kormányzati testületek - így a fejlesztéspolitikai koordinációs tárcaközi bizottság, az európai ügyeket koordináló tárcaközi bizottság és a közigazgatási államtitkárok testülete - között.
Az SKFK alá tartozik majd az 5 irányító hatóság: 1. gazdasági versenyképesség, 2. emberi erőforrások fejlesztése, 3. környezet fejlesztése, 4. területfejlesztés és 5. közösségi támogatások koordinációja.
A 9 operatív program végrehajtásáért az irányító hatóságok felelnek. A programok tartalmának kidolgozása az adott ágazatot felügyelő szakminiszter feladata lesz.
(1) A gazdasági versenyképesség irányító hatóság követi majd nyomon a tudásalapú és versenyképes gazdaság (vegop), valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése operatív programot, amelyet a GKM készít elő.
(2) Az emberi erőforrások fejlesztése irányító hatósághoz kerül az ugyanilyen nevű operatív program, valamint a humán-infrastruktúra operatív program. Jelenleg e feladatokon a FMM, valamint az OM osztozik.
(3) A környezet fejlesztése irányító hatósághoz kerül a környezet-, víz- és természetvédelem, energia operatív program, amelyért a jelenlegi struktúrában a KvVM a felelős.
(4) A területfejlesztési és felzárkózási miniszterre hárul a területfejlesztés irányító hatósághoz tartozó konvergencia (hat régió) és a közép-magyarországi regionális operatív program kidolgozása.
(5) A MEH és a GKM közösen készíti elő az igazgatási rendszer korszerűsítését és az információs társadalom kiteljesítését szolgáló operatív programot. VG.hu 04-13

Egy hosszabb elemzés az NFT II-ről, melynek végén a fejlesztési és prioritás tengelyek, valamint az operatív programok összefüggéséről található összefoglaló áttekintés. PrimHírek 04-17

Az OAFSZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi szervezete július 21. és 23. között rendezi meg a III. Faipari Termék- és Bútorkiállítását Jászberényben. Az alföldi térség asztalosiparának bemutatását, a szakmai kapcsolatok elmélyítését megcélzó, immár hagyományosnak tekinthető eseményre a Jász-Nagykun-Szolnok megyei tagokon kívül számítanak többek között Heves megye bútorasztalosainak részvételére is. Elsősorban a gyártókra számítanak, de bemutatkoznak felületkezelő és ragasztóanyagokat, valamint bútorkellékeket forgalmazó cégek is. A kiállítás helyszíne: Jászberény, Sportcsarnok. Jelentkezési határidő: április 30. További felvilágosítást a szervező szövetség elnökétől, Tóth Imrétől kaphatnak a jászberényi vonalas telefonon: 06-57/410-516 vagy a 06-30/9353-278-as mobilszámon. HevesMegyeiHírlap

Sprok Antal szoborbútorai láthatóak a DEMCO Galériában (1051 Budapest József Attila u. 20.) május 20-ig.

Olaszország olcsó munkaerőn alapuló, a textil-, kerámia- és bútoripart mozgásban tartó versenyelőnye az utóbbi időben elolvadt; a Világgazdasági Fórum legutóbbi felmérésében Olaszország már Görögország és Jordánia mögé szorult a versenyképesség tekintetében. VGO

A Fotex a változások hatására egyre inkább ingatlankezelő céggé alakult. Nem volt kérdéses tehát, hogy a előbb-utóbb kiszáll a Domusból is. (A már ismert téma újabb megközelítésben.) NOL , Híradó

Jelenleg a faipari és gépipari szakmunkásképzéssel még nincs nagyobb baj, viszont a könnyűipari képzéssel súlyos gondok vannak. Budai Zoltán, a bonyhádi munkaügyi kirendeltség vezetője szerint a könnyűipari válság okozta rossz tapasztalatok és az alacsony bérek miatt a szülők nem látnak jövőt a könnyűiparban. TolnaiNépújság

2005-ben mintegy 1600 könnyűszerkezetes ház épült Magyarországon, ami 40 %-kal több, mint 2004-ben. A 2005-ben használatba vett családi házak 9,4 %-a könnyűszerkezetes technológiájú, ami csaknem 4 % pont növekedést jelent egy év alatt. (Európa fejlett országaiban a használatba vett lakások 20-25 %-a ilyen technológiával készült.) A beadott építési engedélyek alapján várhatóan 2006-ban 1850-1900 könynyűszerkezetes ház épül, elérve az összes újonnan átadandó családi ház 11 %-át. NOL

A német és az osztrák szolgáltatási piac még három évig bizonyosan korlátozott az építőipari, belsőépítész-, és takarítócégek kiküldöttjei előtt. Ugyanis az Európai Parlament februárban, első olvasatban leszámolt az ún. származási ország elvével, vagyis azzal, hogy a vállalkozások más tagállamban is a céghely szerinti ország szabályai szerint nyújthattak volna szolgáltatásokat, továbbá bőven felsorolt kivételeket is. Eurohírek Így bizonyára a beépített bútor, ablak, ajtó és hasonlók helyszíni beépítése is kadályokba ütközik.

Az IKEA úgy tervezi, hogy Kínában az évtized végéig 10 új, összesen 300 ezer négyzetméter területű áruházat nyit. Most Pekingben nyílik egy IKEA áruház, a svéd cégnek emellett három gyártóüzeme és Sanghajban több elosztóközpontja van. Utóbbi városban épülne a következő nagy bútoráruháza is. mfor.hu , Figyelőnet

Eltűnhet a szégyenfolt: Iroda- és üzletközponttá alakítja a csongrádi bútorgyár egykori irodaházát a tulajdonos, a Bodrogi Bau Kft. A több tízmilliós beruházás befejezését májusra tervezik. A fejlesztés révén megszépülhet az évek óta jórészt üresen álló szocreál épület és környezete. Az irodaházat egy 1963. április 1-i hatállyal született könnyűipari minisztériumi döntés alapján építették. Összevonták a sátoraljaújhelyi, szegedi és a szolnoki bútorgyárat, és Csongrád központtal létrehozták a Tisza Bútoripari Vállalatot. Délmagyarország

Bútorstúdió vállalkozásba szállt be az eddig olimpiai és világbajnok kajakosként  ismert Kovács Katalin. A sportoló a bútoripar több ismert magyar szereplőjével állt össze, hogy  Kajakjó Bútorstúdió néven Budapesten megnyissák első üzletüket. Kovács Katalin ötletgazdája és résztulajdonosa az áprilisban nyitó vállalkozásnak. A konyha- gyerek- és irodabútort is magában foglaló kollekció tervezési folyamatában is tevékeny részt vállalt. A bútorstúdió társtulajdonosai között van Manhertz Ferenc, (Kemabo Kft. résztulajdonos, ügyvezető), illetve a Kemabo háttércégei közül Szép Zoltán (Bútorg Kft.) és Wagner László (Pannonkant Kft.). VG.hu , HG.hu
-----------------------------------

Kelet felé sodródnak a gyapjaslepkék. Az erdészeti közcélú pályázati keretből permetezésre idén 240 millió forint áll rendelkezésre. Azt viszont nem tudni, honnan lesz pénz a belterületeken lévő fákra. Az ÁESZ jelenleg harmincezer hektárra becsüli a fertőzött területek nagyságát. Az Északi-Középhegység mellett a Pilisben és a somogyi erdőkben is jelen van a főként a tölgyeseket, csereseket, gyertyánosokat kedvelő gyapjaslepke. Tavaly 36 ezer hektárt érintett az invázió, és csaknem félmilliárd forintot költöttek védekezésre. MH 0417 , Híradó 0418 , Greenfo 0418

Tervek a Zempléni Nemzeti Park létrehozására. Áprilisi 14-i konferencia: Bihari Zoltán, Debreceni Egyetem: A Zempléni Nemzeti Park a Zempléni és a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzetet foglalná magába, az illetékességi határa a Hernádtól a Tiszáig tartana a Bodrogközzel együtt. A kivitelezéshez, magához a gondolathoz több civil szervezet csatlakozott, megtörténtek a munkamegosztások, én magam a tudományos rész koordinálást vállaltam, míg a menedzser a politikai oldal meggyőzésére fordít hangsúlyt. A terveket már 2005-ben Egerben 400 fő részvételével tartott konferencián is előadták. A cél érdekében megalakult a Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. A terület jelenleg a Bükki Nemzeti Park fennhatósága alá tartozik, távoli központtal, ennek megfelelőn nem jön ide érzékelhető tőke. BorsodOnline 04-16

Romániában reménytelen a falopások megállítása. Erről is szó volt a Kárpáti Krónika április 12-i számában. Híradó A fás téma az oldal alsó felében található.

Az NFT II. részeként a Zöldenergia Komplex Programját tárgyalták március 29-én a KvVM-FVM-GKM szakértői.
Varga Tamás, a földművelésügyi minisztérium előadója szerint jelenleg Magyarországon 2400 gigawattóra villamos energia előállítása biomassza útján a leggazdaságosabb. A biomassza beruházási igénye 150 milliárd, támogatási igénye 30 milliárd forint; míg például egy 400 megawattnyi geotermikus erőmű 320 milliárd forintos beruházás, és 128 milliárd forintnyi támogatás szükséges hozzá.
Ráadásul az is a biomassza felé mutat, hogy a gabonapiacon a jövőben évi 3,5-4 millió tonnányi felesleg keletkezik, amely így nagyjából 1 millió hektáron termelési struktúra-váltáshoz vezethet. Így az agráriumban hozzávetőlegesen 100-130 ezer termelő juthat az energiaipar igényeinek kielégítését szolgáló munkához. Az évtized végére összesen 350 megawatt kapacitással épülhetnek villamosenergia-termelő egységek, évi 1000 gigawattórányi áramot előállítva - ennek pedig nagyjából 70%-át zöldmezős beruházással épülő biomassza-erőművek adhatják majd, állítja a szakértő. ZöldenergiaHírlevél

Energiát termő földek. A DunaTv honlapján elérhető cikk érdekes módon fáról egyátalán nem beszél, csak gabonáról, meg szalmáról és fűről, mint energiahordozóról.

Kidőlt az ezeréves tölgy: A Vas megyei Zsennye határában álló kocsányos tölgyet a 3 héttel ezelőtti szélvihar tette végleg tönkre. A tölgy pontos korát nem tudták megállapítani, de valószínű, hogy Szent István idejében már csemete volt. RTLklub 04-07

Az FVM eladta öt más lappal együtt az Erdőgazdaság és Faipar című lapot (ERFA) is a a Magyar Mezőgazdaság Kft és a Szabad Lap Kft. konzorciumának 440 MFt+áfa összegért. Ezen belül az ajánlatban foglalt ütemezéssel készpénzben 70 millió forint plusz áfa, szolgáltatásban pedig 370 millió forint plusz áfa teljesítendő. Ilyen szolgáltatás többek közt a minisztérium és szakintézményei által kiadott közlemények, illetve az általuk összeállított mellékletek megjelentetése. A mezőgazdasági lapcsaládot a továbbiakban a Mezőlap Kft. adja ki, amelynek fele-fele arányban tulajdonosa a pályázatban nyertes két társaság. A Mezőlap Kft. törzstőkéje 10 millió forint. A Magyar Mezőgazdaság Kft. éves árbevétele 500 millió forint körül mozog, míg a Szabad Lap Kft. árbevétele éves szinten eléri az 1,2 milliárd forintot. HÍRTV , Menedzsmentórum, VG.hu , Index ,
(Az ERFA az '50-es években indult az erdőgazdaságok "üzemi lapjaként". E lapnak volt főszerkesztője dr. Király Pál évtizedeken át, valamint itt indult Fónagy István mint szakújságíró, aki az ERFA önálló kiadásának működésképtelenné válásakor a '90-es évek közepén saját lapot alapított Profi Erfa néven. Ezt később kettévette Profi Erdő és Profi Fa címen, melyek közül az utóbbi működik ma is, idéntől kéthavi kiadásban. Dr. Király Pál ma is aktív, az utóbbi években az EFDOSZ lapjánál, az Erdészeti és Faipari Híradónál működik közre. Az ERFA ma a Magyar Mezőgazdaság mellékleteként jelenik meg időközönként.)

Négy Parlamentbe jutott párt szakértői ismertették meglátásaikat a környezetvédelem ügyeiről a rádióban, melynek szövege itt olvasható: MagyarRádióOnline

Új erdőművelő gépek a Mecseki Erdészeti Zrt-nél. Pécsváradi Erdészet: pásztahúzó gép és nagymagvető adapter (Scholtz Péter erdőmérnök szabadalma), Sellyei Erdészet: ikertengelyes sorközművelő gép. Továbbá: nagy teljesítményű, összkerék-meghajtású traktor, valamint korszerű makkvető gépek. A beruházás összértéke eléri a 10 M Ft-ot. Baranyanet

2006. május 26-28. Bányász-Kohász-Erdész találkozó lesz a sok éves, sőt évszázadnál hosszabb hagyományok alapján. Az idei helyszín: Eger. Forestrpress A szervezők: OEE, valamint az OMBKE. Az esemény részletes programja és jelentkezési lapja.

Natúrpark címet adott át Persányi Miklós Győrújbaráton. Kijelentette: a natúrpark egyfajta névjegy, amely azt jelzi, hogy az adott térség valamivel érdekesebb, különlegesebb a többinél, mert jelen vannak a természet, a történet, a hagyomány értékei, tehát érdemes oda látogatni. Fogalmazása szerint a natúrpark ugyanolyan jól csengő fogalommá fog válni, mint amilyen lett a nemzeti park, vagy amilyenné a natúrpark név vált Ausztriában, Németországban, Svájcban. Greenfo

Erdőgazdálkodási reformokat sürget a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (Fagosz), a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (Megosz), illetve az Országos Erdészeti Egyesület (OEE). VGO A cikk lényegében a 3 szervezet FATÁJ 2006_12-13. számában már közzétett kezdeményezésének napi sajtóban megjelenése.

A 2005/2006 fűtési szezonban az összes fűtőanyag féleség közül a tűzifa felhasználás növekedése volt a legnagyobb arányú Európában, derült ki az ENSZ Fabizottsága titkárságának körkérdése, illetve az erre 20 országból kapott válaszok alapján. 14 ország jelzett növekedést, közülük 9 jelentőset. 17 ország szerint a fa a vidéki térségek fontos energiahordozója. A jól kiépült elosztási hálózatokon keresztül ez a termék könnyen eljut a fogyasztókhoz. Csak egy ország jelezte az ilegális kitermelések más évekhez képest enyhén magasabb szintjét. Csak öt ország vezetett be a tűzifa ellátás terén valamilyen rásegítő intézkedést. A tűzifa kínálat tehát külső beavatkozások nélkül igazodott a kereslethez. Az UNECE/FAUO Timber Section 2006. április 4-i sajtóközleménye alapján (MM).

Az EGERERDŐ Zrt. az ÁPV Rt idei 90 MFt-os támogatásával jelentős turisztikai fejlesztésekbe fogott a Szalajka völgyben. (kisvasut, erdei és erdészeti múzeum, erdei iskola, pisztrángostavak és egyéb közjóléti berendezések) HevesMegyeiHírlap , NOL

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI) támogatást nyert az Európai Unió Interreg III/A Programjában a határon átnyúló természetvédelmi együttműködéshez. A fejlesztések célja a szlovák-magyar határ menti régió természeti értékeinek bemutatása és a megvalósító szervezetek közötti együttműködés erősítése. A projekt összköltsége 127MFt, melyből az Interreg 120,5MFt. A projekt megvalósításában partnerként az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, valamint a Szlovák Természetvédelmi Hivatal (SOPSR) vesz részt. HevesmegyeiHírlap

2006-04-03... FATÁJ gyűjtés


ITDH Üzleti hírek

FAGOSZ titkárság kérése: Kérem értesítse az ITDH-t a cikk cégén lévő címek valamelyikén, ha eredményt ért el az alábbi kapcsolatok bármelyikével.

Izraeli faipari cég a következő termékek gyártóival szeretne kapcsolatba lépni: OSB; rétegeltlemez; forgácslap, karton. (06-15/E/IL-1)
Tassa Building Matterials Ltd.
Cím: Pesakh Lev 5, Industrial Area, Israel
Kontaktszemély: Mr. Yossi Tassa
Telefon: +972-8-9299542 Fax: +972-8-9295231
E-mail: rovem21@yahoo.com

Német cég faszenet vásárolna. (06-14/E/DE-2)
Kontaktszemély: Fritz Schröder
Cím: 91757 Dietfurt, Rosengasse 35
Telefon: +499142-203845 Fax: +499142-9759622
E-mail: Fritz.wilhelm.schroeder@web.de

Belga vállalat fabrikett gyártókkal keresi a kapcsolatot. (06-13/E/BE-2)
Chambre de Commerce et D'Industrie Liege - Veviers ASBL
Kontaktszemély: Mr. Bartholomé Patrick
E-mail: patrick.bartholome@comunica1.com
Cím: Rue Renkin 35; B-4800 Verviers, Belgium
Telefon: +32 87 29 36 36 Fax: +32 87 26 87 80

Görög cég a következő termékeket keresi megvételre: étkező bútorok, dohányzó asztalok, hálószoba bútor, fali bútorok tölgy, cseresznye és bükkfából. (06-13/E/GR-2)
B. E. Kalantzakos S.A.
Cím: 185 35 Pireaus; Bouboulinas str. 45.
Kontaktszemély: Mr. B. Kalantzakos
Telefon: +30-210-4101-625 Fax: +30-210-4101-626
E-mail: kalantzakos@ath.forthnet.gr

Katalán csomagolóipari cég világszabadalommal rendelkezik az összehajtható, fából készült különleges csomagolóanyagok gyártására (tervezés, technológia, gyártás) vonatkozóan. Keres olyan magyar csomagolóipari céget (potenciális képviselőt, vevőt), mely borok, exkluzív élelmiszerek, általában exkluzív cikkek csomagolásával foglalkozik. (06-13/V/ES-1)
Pack Plek Kontaktszemély: Eduard Cervera, ügyvezető igazgató
Cím: Pol.Ind.Vila-seca, I-08571 Sant Vicent de Torello
Telefon: +34-93/850 5193 Fax: +34-93/850 4229
E-mail: eduard@packplek.com

-------------------

Törökország: 2006. szeptember 7-10. között lesz a 6. EURASIA FLOOR FAIR a parketta, szőnyeg és más padlóburkoló termékek szektora számára
http://www.eurasiafloor.com , fair@eurasiafloor.com
Kontaktszemély: Athibeh Fauize Telefon: +90 212 296 33 04

-------------------
ITDH Beszállítói és Tanácsadó Központ
: Molnár G. Csilla és Bazsó Beáta
Fax: (1) 472-8140, E-mail: uzletihirek@itd.hu Telefon: (1) 472-8150
-------------------

 

 

Utolsó frissítés: 2006-04-19

Ha van híre a FATÁJ számára, küldje bátran.

A FATÁJ-online lapot a FAGOSZ titkárság készíti.

Ha valakinek nem lenne pdf fájl olvasásához eszköze:

 

 

 

 


 Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, FAGOSZ
 ©1999-2017.
 Minden jog fenntartva. All rights reserved.

FAGOSZ: H-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. L/125. 
Tel: (+36 1) 798-5685, Fax: (+36 1) 762-3011  e-mailinfo@fagosz.hu 

W: www.fagosz.hu / www.fatudakozo.hu / www.fataj.hu/ www.hungarobinia.hu /