FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


FATÁJ-online
médiaajánlat:

médiaajánlat .rtf
médiaajánlat .pdf

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány

ValiWood2008-07-16

A KvVM miniszter félrevezetése nemzeti park védettségű erdők ügyében?

2008. július 14. MTI hírként megjelent, hogy Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter sajtótájékoztatón ismertette azon javaslatát, mely szerint a nemzeti parkok területén lévő erdők kezelői joga a profitorientált erdőgazdaságoktól kerüljön át a nemzeti parkokhoz. Ez mintegy 150 ezer hektár állami erdőterület. Azt is közlik, hogy ezzel Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter is egyetértett.

 

Meglehetősen furcsa ez az állítás, mivel a tárggyal kapcsolatosan az FVM 1753/1/08 számon 2008. júniusában hivatalos levelet írt a Magyar Agrárkamarának, melyben kifejti, hogy az MNV Zrt. 22 erdészeti társasága kezeli a természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületek 80 %-át "..az erdőtervek szerint, a védett területeken a természetvédelmi szempontok betartásával, magas szakmai színvonalon. A többi, nem az erdőgazdasági Zrt-k által kezelt állami tulajdonú erdőben a kezelői viszonyok változatos képet mutatnak. A jellemzően nem erdőgazdasági főprofilú kezelők sok esetben nem rendelkeznek a színvonalas gazdálkodáshoz szükséges feltételekkel. Az MNV Zrt. megalakulása kapcsán indokolt áttekinteni az állami erdőkezelés rendszerét, melynek során az erdőgazdasági Zrt-k erdőkezelési tevékenységének bővítését tartom kívánatosnak. . A természetvédelmi értékek megőrzése, az egyéb védelmi, közjóléti funkciók ellátása, a favagyon gazdasági hasznosulása - mint ezt az erdőgazdasági Zrt-k már bizonyították - ugyanazon vagyonkezelő által, szakszerűen és gazdaságosan megvalósítható."

Ezek után július 14-én teljes más az FVM véleménye?

 

Miért is kellene egy jól működő szervezetet szétverni és utána költségvetési szervként működve kezelni az erdőket? A sajtóközlemény azt veti az erdészeti társaságok szemére, hogy profitorientáltak. Ezt az állami tulajdonú erdőterületek tulajdonosi jogait is gyakorló MNV Zrt írja elő a társaságoknak. Jelenleg egy tulajdonosi körbe tartozik a kezelendő (erdő) vagyon és a kezelő szervezet, tehát minden elvárást a lehető legközvetlenebbül lehet teljesítetni. Eddig az volt a baj, hogy nincs együtt a kezelt és kezelő vagyon tulajdonosi jogainak gyakorlása. Most, hogy együtt van, vegyünk ki mintegy 150 ezer hektárt, és válasszuk el újra a kezelt vagyont a kezelő szervezettől.

 

A közleményben szerepel:

"A miniszter elmondta: a kevesebb fakitermelés miatt bevétel kiesés éri az államot, viszont a nemzeti parkok területén telepítendő új erdők növelik Magyarország szén-dioxid kibocsátási kvótáját, amelyet 30-40 milliárd forintért lehet értékesíteni."

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a környezetvédelmi minisztert a hivatal szakemberei nem jól készítették fel a szakmai kérdésekben, így kerülhetett abba a kényes helyzetbe, hogy az erdőkezelést egyenlővé teszi a fakitermeléssel, továbbá elhallgatták a tényleges gazdasági és társadalmi hatásokat.

A szintén (talán szándékosan) hiányos információk okán nyilatkozhatott a miniszter a nemzeti parkok területén telepíthető erdőkről. A nemzeti parkok területén nem lehet új erdőket telepíteni, mert amit védelem alá helyeztek, azokat azért védték le, hogy megőrizzék az állapotukat. A nemzeti park ugyanis egy védelmi kategória, nem tévesztendő össze a nemzeti park igazgatóságokkal, mint költségvetésből működő szervekkel, a kezelői jog nem kerülhet tehát a nemzeti parkokhoz, hanem csak a nemzeti park igazgatóságokhoz. Fontos lenne tudni a döntéshez, hogy ez mennyibe kerülne az adófizetőknek!

Erdőt még a kisebb védettségi szintet jelentő Natura 2000 területeken sem engednek telepíteni, sem a rét-legelő, de még a szántó területeken sem, nemhogy nemzeti parki területen. Az, hogy emiatt majd 30-40 milliárd forintos bevételre tehet szert az ország széndioxid-kvóta értékesítés révén, egyszerűen valótlanság. Sajnálatos, hogy ilyet mondatnak ki egy miniszterrel.

 

"A gazdasági társasági formában működő állami erdőgazdaságok ma legálisan végezhetnek tarvágást - jelentette ki a miniszter. Ezért szorgalmazza, hogy a nemzeti parkok területén lévő erdők kezelői joga a parkoké legyen. Ezzel nem a profit lesz az erdőgazdálkodás vezérlő elve, hanem a levegő védelem és a jóléti funkciók lépnek a helyére."

Az erdőgazdaságok az erdészeti hatóság, mint állami szerv által - a KvVM egyetértésével - jóváhagyott erdőtervek alapján gazdálkodnak. Tarvágást - a valamilyen védettség alá tartozó esetekben - csak olyan helyeken végeznek, ahol előírják a fafajcserét, szintén a természetvédelmi hatóság elvárásaival összhangban.

Megint egy, a közvéleményt borzoló kifejezés említése a szakmai ismeretek teljes hiányában.

 

Az, hogy ne a profit legyen az erdőgazdálkodás vezérlő elve a jelenlegi rendszerben is megoldható, hiszen a tulajdonos állam írja elő az elvárásait. Megjegyezzük, eddig is inkább a hatékony és racionális gazdálkodás igénye volt jelen, és nem a mindenáron való profitnövelés. Ennek megtartása és erősítése a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hatásköre az MNV Zrt. szervezetén keresztül, ehhez nem kell új kezelő szervezeteket kiépíteni, a meglévő, szakmailag megalapozott, hatékony gazdálkodást folytató erdészeti társaságokat pedig szétverni.

 

Ez a javaslat csak a KvVM egyes szervezeteinek önös, semmitől vissza nem riadó, és az adóforintok elherdálását jelentő céljainak elérését szolgálja, amit a természetvédelem köntösébe bujtatnak.

 

Mindenképpen helyreigazítás szükséges: Egyrészt a környezetvédelmi és vízügyi miniszter részéről javaslata közgazdasági és társadalmi hatásainak vizsgálatáról. (Nem önös célokat szolgáló, hatásvadász szólamok tényként való közlésével, mert így ez szakmaiatlan.)

 

Ezúton felajánljuk szakmai tájékoztatásunkat a tisztánlátás érdekében, ha már a minisztérium szakemberei ilyen egyoldalúan tájékoztatják, és talán szándékosan hiányos információkat adnak részére.

 

Másrészt teljes elhatárolást a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter részéről, mert a szavahihetősége kérdőjeleződik meg, ha egyazon témában egymásnak ellentmondó véleményeket tesz közzé a tárca.

 

Mindazon által egyszer és mindenkorra vége lehetne már ennek a nemtelen, semmire sem vezető támadássorozatnak a KvVM részéről. Az erdők jó kezekben vannak az állami erdészeti társaságoknál. Az, amit most védeni akarnak velük szemben, ők hozták létre, ők tartották meg ilyennek, minden nehézség ellenére. Az erdőbe erdész szakember kell, aki az erdőt szolgálja, erre tanították. Hogy jön ahhoz egy laikus, hogy megkérdőjelezze azt a szaktudást, aminek művélése éppen 200 éves.

Lenne elég dolog a környezetvédelem területén az országban, talán azzal kellene többet foglalkozni és ott eredményeket felmutatni.

 

 

Miskolc, 2008. július 14.
Cserép János, elnök
OEE Miskolci Helyi Csoport

 

Kapcsolódó FATÁJ cikk:

Több erdő a Nemzeti Parkokhoz? (mai MTI hír kapcsán), 2008-07-14

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

Környezetbarát ragasztók

AKE - A jóvágású partner

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector
Faanyagszárítás professzora:
CATHILD A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.