FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


FATÁJ-online
médiaajánlat:

médiaajánlat .rtf
médiaajánlat .pdf

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány

ValiWood2008-03-21

OEE Állásfoglalás az egységes állami erdővagyon kezelés koncepciójához

Az Országos Erdészeti Egyesület, a FAGOSZ együttműködésével állásfoglalást készített az egységes állami erdővagyon-kezelés koncepciójáról. Az állásfoglalást az OEE eljuttatja az illetékes döntéshozókhoz, politikusokhoz, erdészeti vezetéshez, közzé tesszi az Erdészeti Lapokban és a szakmai honlapokon, amihez most a FATÁJ is hozájárul. Az állásfoglalást, mint javaslatot a folyamatos szakmai érdekérvényesítések során a tárgyaló partnereivel tárgyalások során, mint alapelvet képviseli.

Az állásfoglalást többszöri egyeztetés után lehetett véglegesíteni. A munkában részt vett az OEE és FAGOSZ elnöksége, az OEE Pártoló Tagi Tanácsa és számos egyesületi tag.

Az OEE kéri az állásfoglalásban foglaltak képviseletét, mert egységes fellépés eredményeként őrizhetők meg a hazai állami erdőgazgálkodás értékei és eredményei.

 

Az állásfoglalás megjelent március 20-án az OEE honlapján és teljes szövege az alábbi:

 

ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EGYSÉGES ÁLLAMI ERDŐVAGYON-KEZELÉS KONCEPCIÓJÁHOZ

Köztudott, hogy folyamatban van az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Erdészeti Igazgatóságán az egységes állami erdővagyon-kezelés koncepciójának kidolgozása. Az Országos Erdészeti Egyesület, mint szakmai érdekvédelmi szervezet fontosnak tartja, hogy - a tagságtól beérkezett információk alapján - állást foglaljon az alapvető szakmapolitikai kérdésekben, segítve ezzel a koncepció kidolgozását.

 

Minden olyan javaslattal egyetértünk, mely

- az erdők fenntartható, közérdekű kezelését szolgálja,

- az erdők minőségének és értékének növelése mellett lehetővé teszi javaikhoz való hozzájutást,

- biztosítja a nemzetgazdaság számára a fát, mint megújítható nyersanyag és energiaforrást,

- szolgálja az erdők védelmi és közjóléti funkcióinak megvalósítását,

- javítja az állami erdőgazdálkodás hatékonyabbá tételét,

- megőrzi az erdőgazdálkodásban hasznos tevékenységet végző mérnökök, technikusok, fizikai dolgozók és vállalkozók munkahelyét,

- mindezt önfinanszírozó rendszer keretében - több milliárd forintos nettó költségvetési befizetőként -, lényegében költségvetési támogatás nélkül valósítja meg.

 

A jelenlegi elsődleges feladatnak nem az erdészeti társaságok összevonását tartjuk, hanem az állami erdőgazdálkodás küldetésének világos megfogalmazását, a társaságok tartalékainak feltárását és egységes működésük kialakítását, gazdálkodásuk megerősítését.

 

Az állami erdőkezelés küldetésének tartjuk

- a kincstári erdők anyagi hozamainak, valamint szolgáltatásainak fenntartható, közhasznú kezelését;

- hozzájárulást a vidékfejlesztés céljaihoz,

- munkahelyek létrehozását és megtartását,

- a hatékony és gazdaságos állami erdővagyon-kezelés eredményeként pedig anyagi hozzájárulást a nemzeti célok megvalósításához.

 

Mindezt egy nemzeti erdőkezelési szervezet keretén belül tartjuk megvalósíthatónak, amely egységes szakmai és gazdasági működési rend kialakításával, a tartalékok feltárásával képes a magyar vidékfejlesztés állami erdőgazdálkodásra háruló feladatainak megoldására.

 

Ezen célok az állami erdőkezelő szervezet jelenlegi kereti között is megvalósíthatók, ezért az állami erdészeti társaságok összevonását sem indokoltnak, sem időszerűnek nem tartjuk, mert

- az állami erdészeti társaságok mindegyike eredményesen gazdálkodik,

- költségvetési támogatás nélkül működnek, ugyanakkor befizetői a költségvetésnek,

- az összevonás a tartalékok feltárása ellen hatna, az összevont erdőgazdaságokban csökkenne a tartalékok feltárásának kényszere,

- közcélú feladataik megoldására jelen állapotukban képesek, alkalmasak a vidékfejlesztési feladatok, EU-s és kormányzati elvárások teljesítésére,

- az összevonások miatt hátrányos helyzetbe kerülő térségekben és önkormányzatoknál jelentős szakmai, társadalmi és politikai elégedetlenség lenne várható,

- az összevonások vidéki térségi foglalkoztatási feszültségeket okoznának elsősorban a felsőfokú képesítésű szakemberek körében, de hátrányosan érinthetik a képzetlen munkaerő foglalkoztatását és a közmunka programok megvalósítását is,

- ugyanakkor példák bizonyítják, hogy a szervezeti összevonások leggyakrabban csak egyszeri költség megtakarítást eredményeznek.

 

A szakmai szempontokat vizsgálva is szükségtelen a társaságok összevonása, hiszen

- az erdészeti hatóság valamennyi erdészeti társaság szakmai munkáját megalakulásuk óta folyamatosan éves mérlegbeszámolójában magas szintűnek értékelte,

- a társaságok jelentős térségi, vidékfejlesztési, közjóléti feladatokat is ellátnak (erdőtelepítés, közmunkaprogram, parkerdők, erdei vasutak, ökocentrumok, erdei iskolák, stb.) a helyben élők megelégedésére,

- a szorosan vett erdőgazdálkodási munka mellett jelentős természetvédelmi tevékenységet is folytatnak, a vagyonkezelő feladataik keretében képesek az állami erdőkben természetvédelmi kötelezettségeik maradéktalan teljesítésére

 

Az erdészeti társaságok jövőbeni stabilitásának biztosítása a jelenlegi szervezeti keretek között is megoldható. A földrajzi és természeti adottságokból adódó gazdálkodási különbségeket a cégcsoporton belüli differenciált vagyonkezelői díj útján a tulajdonos saját hatáskörében kiegyenlítheti. Ezzel biztosítható a gyengébb adottságú, de a vidékfejlesztésben fontos szerepet betöltő társaságok gazdasági sebezhetőségének csökkentése.

Az állami erdőgazdálkodás 1970-es sok vitát kiváltó átszervezésének hatásai a mai napig is élénken élnek az idősebb szakemberek emlékezetében. Kellő történelmi távlatból tekintve és elemezve a történéseket, meggyőződésünk, hogy a Kormányzat a jövő erdőgazdálkodását meghatározó döntéseket csak alapos hatástanulmány birtokában hozhat meg.

Megfontolandónak tartjuk, hogy a Nemzeti Erdőprogram szellemében törvény szülessen az állami erdőkről és azok kezeléséről. Ennek előkészítése során vizsgálható meg egy közhasznú Nemzeti Erdőkezelő Szervezet kialakítása a jelenlegi állami erdőkezelői rendszer bázisán. Erre alapot ad, hogy a Vagyontörvény 100%-os, tartós állami vagyoni körbe sorolja az állami erdészeti társaságokat és az általuk kezelt erdővagyont is.

 

Budapest, 2008. március 19.

Országos Erdészeti Egyesület


(OEE)

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

Környezetbarát ragasztók

AKE - A jóvágású partner

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector
Faanyagszárítás professzora:
CATHILD A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.