FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

 

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

 

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

 

 

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

2007-11-23

FVM: A nemzeti agrárszabályozás egyszerűsítéséről szóló Zöld Könyv társadalmi vitája

November 27-én Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztertől a FAGOSZ az alábbi levelet kapta. A levelet annak a szélesebb szak- és nagyközönséghez szóló tartalma miatt ezúton teszi közzé a FATÁJ szerkesztőség.

 

A Zöld Könyv (doc 183 kB) külön fejezetben foglalkozik erdészeti ügyekkel és számos olyan témával (földnyilvántartás és egyebek) is, melyek e szakterülettel összefüggnek. Ha az erdészeti részekkel, vagy azzal összefüggő ügyekkel van észrevétele, a FAGOSZ titkárság is szívesen fogadja véleményét, annak érdekében is, hogy összesített szövetségi állospontját kialakíthassa.

Minden további részlet és háttéranyag az www.agraregyszerusites.fvm.hu honlapon érhető el.

 

"I. A nemzeti agrárjoganyag egyszerűsítése

Az Európai Unióban zajló törekvésekkel és a kormányzati deregulációs szándékkal összhangban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése célul tűzte ki a nemzeti agrárszabályozás egyszerűsítését, amelynek elsődleges célja a mezőgazdasági termelők terheinek mérséklése. Az egyszerűsítési folyamat érdekében elkészült Zöld Könyv azokat a konkrét intézkedéseket mutatja be, amelyek hozzájárulnak a mezőgazdasági termelők ügyeivel kapcsolatos hatósági eljárások egyszerűsítéséhez, felgyorsulásához, csökkentik a gazdákat terhelő adminisztrációs kötelezettségeket, valamint növelik az agrártárgyú jogszabályok átláthatóságát, értelmezhetőségét és végrehajtásuk hatékonyságát.

Célunk az, hogy ne a közigazgatási szervekhez és azok rendjéhez igazodó, hanem mindenekelőtt az ügyfelek érdekeit szem előtt tartó ügyintézés valósuljon meg, illetve az általuk végzett termelőmunkához igazodó hatósági ellenőrzési rendszer épüljön ki. Az intézkedések megvalósításával el kívánjuk érni, hogy korszerűsödjön az agrárigazgatás, és javuljon a közigazgatási szervek által a gazdák részére nyújtott szolgáltatások színvonala.

A agrár-egyszerűsítés legfőbb céljai az alábbiakban foglalhatóak össze:

  • egyszerűsödjön a hatósági ügyek intézésének rendje, a jelenleginél könnyebben és gyorsabban lehessen az agrárigazgatási szerveknél ügyeket intézni,
  • minél több ügyben lehetővé váljon az egyablakos ügyintézés, vagyis hogy az ügyeket egy helyen, egy ügyintézőn keresztül el lehessen intézni,
  • bővüljön az elektronikus ügyintézési lehetőségek köre, gyorsabbá, egyszerűbbé, hozzáférhetővé téve így a közigazgatási ügyintézést,
  • csökkenjenek a mezőgazdasági termelők adminisztrációs terhei, rövidüljön a kötelezettségek teljesítésére fordítandó időtartam, illetve mérséklődjenek a kötelezettségek teljesítésének költségei,
  • veszítsék hatályukat az idejétmúlt, a gyakorlatban nem alkalmazott jogi rendelkezéseket,
  • átláthatóbbá, érthetőbbé váljon az agrárjogi szabályozás, csökkenjen a túlszabályozottság és a bürokrácia,
  • egyszerűsödjenek a hatósági eljárásokban alkalmazott nyomtatványok, azok a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint az eljáró hatóság hivatalos honlapjáról elérhetőek, letölthetőek, adott esetben elektronikus úton kitölthetőek és benyújthatóak legyenek.

 

II. Társadalmi vita

A Zöld Könyvben foglalt egyszerűsítési intézkedések szélesebb körű egyeztetése, illetve a gazdákkal való megismertetése céljából társadalmi vitát szervezünk.

A Zöld Könyv elérhető lesz a minisztérium külön honlapján www.agraregyszerusites.hu, illetve kiadvány formájában is megjelenik majd. A Zöld Könyvet eljuttatjuk valamennyi érintett szakmai szervezetnek, és hozzáférhetővé tesszük az állampolgárok számára az agrárigazgatási szervek ügyfélszolgálati irodáján, illetve a falugazdász hálózaton keresztül, valamint a Zöld Könyvet bemutató, vidéki helyszíneken megtartott rendezvényeken.

A társadalmi vita keretében egy budapesti és hét vidéki helyszínen rendezvényt szervezünk, amelyekre várjuk az érintett szakmai szervezeteket és az állampolgárokat. A rendezvények helyszíne, időpontja, valamint a program egésze nyomon követhető lesz a www.agraregyszerusites.hu honlapon.

A nemzeti agrárjoganyag egyszerűsítésével és a hozzá kapcsolódó társadalmi vitával kapcsolatban jelen levelemhez csatoltan megküldöm Önöknek a Zöld Könyv anyagát elektronikus formában. Kérem, áttanulmányozása után javaslataikat juttassák el részünkre a www.agraregyszerusites.hu honlapon keresztül.

Remélem, hogy észrevételeik felhasználásával, közös munkánk eredményeképpen megvalósíthatjuk a nemzeti agrárszabályozási egyszerűsítés céljait.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

 

Tisztelettel:

Gráf József s. k., földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter"

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu

Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu

FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN


Környezetbarát ragasztók
PLASTDUR

Faanyagszárítás professzora:
CATHILD

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.