FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

 

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

 

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

 

 

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

2007-06-19

A villamos energiáról szóló törvény zárószavazásra vár, eredményes volt a lobbizás

A villamos energiáról szóló törvény tervezetében az erdei fát a zöldáram termeléséből gyakorlatilag kizáró javaslat jelent meg. FATÁJ 2007.05.25. Ennek a parlamenti részletes vitában megváltoztatására több módosító indítvány is született. FATÁJ 2007.06.12.

 

Június 11-én (közelebbről éjfél után 20 perccel kezdve), a 81-dik ülésnapon 46:19 percet vett igénybe a részletes vita , melynek során Demendi László (MSZP) szót emelt a 10.§ (2) c) pont javaslatból törlése érdekében, amivel az őt követő felszólalásban Ékes József (FIDESZ) egyetértett. Végül dr. Garamhegyi Ábel GKM államtitkár is érintette a megujuló energiahordozók ügyét a vitát lezáró hozzászólásában: "A megújuló energia tekintetében a beadott módosítók valószínűleg egy konszenzusos állapotot fognak tükrözni. Megint csak mondom: az az első dilemmánk, hogy hol kell meghúzni a szabályozás határait, hol kell meghúzni a támogatás határait. Ebben meg fogjuk találni azokat a módosítókat, amelyek remélhetőleg egy szép és könnyen betartható, átlátható törvényi szabályozást alkotnak."

 

Június 14-i keltezéssel a korábbi T/3088/226. számú összefoglaló ajánlást követően T/3088/276. számmal kiegészítő ajánlás is érkezett a Parlamenthez. Számunkra ebben érdekesek az alábbiak:

5. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva Demendi László, Herbály Imre és Godó Lajos képviselő T/3088/5. számú módosító indítványához (T/3088/226. számú ajánlás 30. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (2) c) pont törlését javasolja.

A módosító javaslatot(tal): a Gazdasági bizottság nem támogatja,
az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

87. Podolák György és dr . Józsa István képviselő - kapcsolódva Podolák György és dr. Kálmán András képviselő T/3088/109. számú módosító indítványához (T/3088/226. számú ajánlás 236. pontja) - a törvényjavaslat 168. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
"(7) A villamos energiáról szóló 2001 . évi CX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. hatálybalépését megelőzően a Hivatal által [kiadott] első alkalommal engedélyezett biomassza elsődleges energiaforrást hasznosító erőmű engedélyesének kérelmére a Hivatal legkésőbb 2009 . december 31-ig megvizsgálja a beruházás megtérülését. Amennyiben a beruházás nem térült meg, a Hivatal - az átvétel egyéb feltételeinek megtartásával - a kötelező átvétel időtartamát legfeljebb a beruházás megtérüléséig meghosszabbíthatja."

A módosító javaslatot(tal): a Gazdasági bizottság támogatja
az Előterjesztő képviselője egyetért

 

Továbbá:

A T/3088/226. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Környezetvédelmi bizottság a 2007. június 11-i ülésén tárgyalt, így az azokkal kapcsolatos bizottsági álláspontot is ebben a T/3088/276. sz. ajánlásban tették közzé a 62. oldalon, egyben az előterjesztő véleményét is rögzítve. Ebből kiolvasható, hogy az egyes javaslatok esetében:

Pont Bizottság Előterjesztő
27. támogatja egyetért
31. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

A 27. pont azt fogalmazta meg, hogy a hazai erdőkből származó rönk és a magasabb rendű választék legyen kizárva a zöldáram termelésből, a 31. pont pedig törölni javasolt bármely korlátozást e téren.

 

A FATÁJ 2007.06.12. cikkben ismertetett módosító indítványok szavazási sorsa:

27. Lakos Imre javaslata [csak az illeg. + rönk és magasbbrendű nem]:

T/3088/119. 179 igen, 122 nem, 0 tart. = Elfogadott

31. Demendi László, Herbály Imre és Godó Lajos javaslata [10.§(2)c) törl.]:

T/3088/6. az indítványról nincs szavazat

dr. Nyitrai Zsolt 3088/228. ehhez kapcsolódó módosító indítványát pedig 132:186:0 arányban elvetették

235. Kovács Tibor javaslata (T/3088/141.), valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László és dr. Latorcai János (T/3088/198.) javaslata [az erőműengedély vizsgálata 2009. végéig] közül az elsőt 135:185:0 arányban elutasították, ugyanakkor az javaslatot vissza is volta előterjesztője, a másodikat szintén 135:185:0 arányban utasították el.

 

Az ebben a cikkben bemutatott módosító indítványok szavazási sorsa:

87. Podolák György és dr . Józsa István T/3088/254. 179:122:0 arányban elfogadott javaslata kapcsolódott Podolák György és dr. Kálmán András T/3088/109. 179:122:0 arányban elfogadott javaslatához. Az erőműengedélyek felülvizsgálatára tehát ezt a változatot fogadták el.

 

Szintén június 14-i keltezésű a T/3088/278. számú indítvány, mely a kormányzati álláspontot tartalmazó úgynevezett "támogatott sor". Itt az egyes ajánlásokban szereplő azon módosító indítványok sorszámait sorolta fel a beterjesztő Kóka János GKM miniszter, amelyeket a Kormány támogat.

A számunkra érdekesek:

a T/3088/226. sz. ajánlásból a 27-diket (a rönk és a magasabb rendűek kizárása),

a T/3088/276. sz. ajánlásból pedig a 87-diket (első alkalommal engedélyezettek)

támogatta a Kormány, ami megfelel az egyes módosító indítványokról született szavazati eredményeknek.

 

2007. június 19-én délelőtt a T/3088. számú törvényjavaslat a Villamos energiáról a fentiek szerinti állapotban zárószavazásra vár, ami feltételezésünk szerint a fenti "támogatott sor" szerinti ereménnyel zárul majd.

 

Viszatérve a korábban írtakra köszönet Mizik Andrásnak, hogy észrevette, valamint köszönet neki és Jung László elnökségi tagunknak is aktív és hatékony lobbizásáért.

Gyűjtötte és összefoglalta: MM

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu

Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu

 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.