Fa csomagolóanyagok hőkezelése

Svájc

A svájci helyzet:

Az ISPM15 szabványt Svájcban 2006. január 1-től vezetik be. A rendeletek érvényben vannak. Ehhez két módosítást kellett végrehajtani (2005. II. 14. és III. 11.) a szövetségi növényvédelmi rendeletben, melynek száma: SR 916.20 (2001.február 28.)
A rendelet teljes szövege a 2005. március 22-i állapotot szerint.
A két módosítás: az első 2005. február 14-i és március 1. óta van hatályban, míg a második 2005. március 11-i és április 1-től hatályos. A március 1-i revízióval gyakorlatilag az EU importra vonatkozó előírásait vették át, míg április 1-től megteremtették a az importellenőrzés jogi keretfeltételeit valamint az exportra vonatkozó technikai előírásokat és az engedélyezés folyamatát szabályozták le.

A március 1-i módosítást átvették és beépítették a  Svájc és az Európai Unió között érvénybelévő Bilaterális Egyezménybe, mellyel biztosították, hogy a Svájc és az EU közötti áruforgalomban az ISPM 15 szabványt nem alkalmazák. Ennek megfelelően a Svájcból az Unióba szállítás esetén nem szükséges az ISPM 15 szerinti jelölés, amennyiben a csomagoló anyagot svájci fából állították elő, mert Svájc ugyanolyan elbánásban részesül mint a tagállamok.

A Svájcban eddig ISPM-15 szerint engedélyezett üzemek listája (pdf). Kb 11 oldalas lista, amely felsorolja az engedélyezett üzemeket irányítószám szerinti emelkedő sorrendben. A cég nevén, címén kvül szerepel még a általában a tevékenység leírása és minden eetben az, hogy milyen kezeléshez jegyezték be a céget. Ez utóbbi kettő hol németül, hol franciául. A cég regisztrációs száma azonban nincs a listában. Ezt a két adatsort valamiért nem szerepeltetik együtt.
A kiadott engedélyek számai = a regisztrációs számok (pdf). Ez egy lap, ami csak a létező számok felsorolása, de itt nincs mellette, hogy melyik szám melyik üzemhez tartozik.

A lista állanandóan bővül, tehát célszerű, az aktuális helyzetről tájékozódni:
BUWAL /Eidg. Forstdirektion (Szövetségi Környezetvédelmi, Erdészeti és  Tájvédelmi Hivatal/ Szövetségi  Erdészeti Igazgatóság,
Bruno Stadler úr, 8903 Birmensdorf, Tel: +411/739 22 67, Fax: +411/739 22 15, E-mail: bruno.stadler@wsl.ch

Az importellenőrzéseket a Szövetségi Növényvédelmi Szolgálat ellenőrei végzik. Elsősorban az Unión kívüli országok küldeményeit fogják ellenőrízni, különös tekintettel Kínára, Koreára, Taiwanra, Japánra, az USÁ-ra, Kanadára és Mexikóra, mivel itt áll fenn megnövekedett növényegészségügyi kockázat veszélyes károkozó organizmusok behurcolására.
Az import ellenőrzéseket két lépcsőben vezetik be. Az első átmeneti időszakban, 2005. december 31-ig ellenőrzéseket végeznek ugyan, de konkrét intézkedésre csak abban az esetben kerül sor, ha különösen veszélyes organizmusok általi fertőzöttséget állapítanak meg. Egyéb nem megfelelősségeket írásban rögzítenek és az érintett üzemek figyelmét felhívják a hiányosságokra. 2006. január elsejétől viszont már technikai-adminisztratív hiányosságok miatt is szankcionál a svájci hatóság.


Importellenőrzés
:
Bundesamt für Landwirtschaft - Szövetségi Mezőgazdasági Hivatal
Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst - Szövetségi Növényvédelmi Szolgálat
CH-3003 Bern Tel.: +41-31-3222550 Fax: +41-31-3222634
E-mail: phyto@blw.admin.ch
A svájci növényvédelmi előírások

A fenti tájékoztatás Szmetana Mónika irodavezetőtől érkezett, ITDH Zürich.

Utolsó frissítés ezen a lapon: 2005-08-11 18:51