2006.
31. hét

FELIRATKOZÁS
FATÁJ-online hetilap körlevéllistára.
Ha nem közvetlenül értesült a lapról és továbbiakban szeretne rendszeresen értesítést kapni, akkor a fenti kapcsolóval küldjön egy e-mailt, a tárgyat (subject) változatlanul hagyva.
Örömmel vesszük, ha levelében jelzi közelebbi érdeklődési, illetve szakterületét.

július 31.
-----
augusztus 6.

Használat:

Tartalomjegyzék, menürendszer:
induljon itt: www.fagosz.hu használja a FATÁJ menüt.

A középső test részben lévő barna színű szövegkapcsolók
és a , jelek további helyekre vezetnek, vagy egy dokumentumot nyitnak meg.

Szinte minden esetben érdemes a képekre is rákattintani, mert ezzel a felnagyított kép, vagy további képek jelennek meg.

Itt a bal, illetve a jobb oldalsávban lévő vastag betűs szövegrész is lehet szövegkapcsoló.

 

Ha ezt a lapszámot nem a FAGOSZ honlapja részeként olvasná, akkor a FAGOSZ honlapot itt érheti el.
Ha a FATÁJ-ból bármit felhasznál, kérem hivatkozzon erre a helyre, mint forrásra.


Gazdátlan a faipar?

Hatályba lépett augusztus 1-én az FVM új Szervezeti és Működési Szabályzata (pdf, 63 oldal). Ennek 58.§-a (az 54. oldaltól) írja le a Természeti Erőforrások Főosztályának feladatait és felépítését. A TEF felelősségi területei: biotechnológia, erdészet, halászat, kutatás és vadászat.
Szervezeti tagozódás:
Erdészeti Osztály
Kutatási és Biotechnológiai Osztály
Vadászati Halászati és Vízgazdálkodási Osztály

A faipar (pontosabban a semmilyen hivatalos termék- vagy tevékenységjegyzékben sem rögzített tartalmú "elsődleges faipar") ágazati irányítója, majd felelőse mindig is az FVM (és elődei) volt(ak). Ez a faiparért viselt felelősség a szabályzatokban és a minisztérium feladatleírásában különböző formában mindig meg is jelent. Igaz, a tartalmi kifejtés folyamatosan csökkent. Most eljutottunk a majdnem 0-hoz, hiszen a fenti kapcsolón elérhető SZMSZ-ben az erdészeti felelősségi területen belül is csak ennyi van:
- az erdészeti és a fafeldolgozó-ipari minőségszabályozási feladatok ellátásában és korszerűsítésében való közreműködésért;
- a fagazdálkodás nemzetgazdasági összefüggéseinek, és a fapiac alakulásának vizsgálatáért;
- az erdészeti és faipari kutatás, szakoktatás, az e területen működő intézmények tevékenységének meghatározásában, fejlesztési irányelveinek kidolgozásában való részvételért;

Ez pedig a hazai faipar fejlesztése, az azt befolyásoló szabályozási környezet alakítása érdekében teendőknél annyival kevesebb, hogy ennyi lehet hogy csak véletlenül maradt a szabályzatban. Igaz, az épületasztalosipar és a bútoripar ágazati felelősei nem sokat tesznek azon iparágakért, de legalább elvileg tudjuk melyek ezen hatóságok. Csak nem fog a kormányzatban a faiparért (mely a hazai fakitermelés mintegy felének felvevő piaca) érzett és dokumentált hatósági felelősség teljesen elkallódni az idők során?

2006-08-04 FATÁJ (MM)


Gerely F.: Az erdészeti kommunikációról

Az Erdészeti Lapok július-augusztusi számában cikkek jelentek meg az erdészeti kommunikációról. Ezen írások arra késztették Gerely Ferenc erdőmérnököt, hogy leírja véleményét a FATÁJ-online olvasói számára e tevékenységről. Ő az utóbbi években több nemzetközi erdészeti projectben is résztvett, legutóbb pedig Bosznia-Hercegovinában vezetett egy jelentős erdészeti projectet.

Gerely Ferenc: "Az erdészeti kommunikációról" közel két oldalas cikke.

2006-08-04 FATÁJ


Csökkentett ÁFA a lakásfelújításra 2010 végéig? Az EU Tanács hamarosan dönt.

Az Európai Bizottság július 25-én javasolta, hogy 17 tagországnak (köztük Magyarországnak is) tegyék lehetővé továbbra is, vagy a továbbiakban 2010. végéig csökkentett ÁFA-t alkalmazását néhány munkaintenzív szolgáltatás esetén, mint például a magánlakások felújítása. A javaslatot a EB továbbította a Miniszterek Európai Tanácsához (ET), melynek döntenie kell a kapott javaslat alapján. A javalat részletes felsorolásából láthatóak az országonkénti eltérések. (A magyar sornál a fordítást beírtam, a többinél nem.) A hír forrása: az Európai Faipari Szövetség augusztus 1-i levele tagjai (köztük a FAGOSZ) részére.

A hamarosan megszülető EU irányelv 2006. janurár 1-től 2010. december 31-ig lesz hatályos, amiben a kezdő időpont döntés előttre datálása, tehát a visszamenőleges hatály szokatlan. Ennek magyarázata, hogy a korábbi megfelelő irányelv 2005. december 31-ig engedte a csökkentett áfa alkalmazását a munkaintezív szolgáltatásoknál, azt követően pedig tiltotta. Néhány ország azonban e tilalom ellenére - folytatva korábbi gyakorlatát - továbbra is a csökkentett áfát alkalmazta. A hamarosan születő új irányelv tehát majd visszamenőleg szentesíti ezen illegális gyakorlatot. (Na ennyit az EU irányelvek precíz alkalmazásáról, illetve láthatóan van a nemzeti érdekérvényesítésnek lehetősége.)

A listában a magánlakás felújításon túl szerepel a fodrászat, a kerékpárszerelés is. Kíváncsi vagyok hogy e körben az áfacsökkentés bevezetése mennyiben fogja fellendíteni az áfaalkalmazás gyakorlatát a tényleges fizetések során.

2006-08-01 FATÁJ


Új Magyarország Fejlesztési Terv társadalmi vitája szept. 4-ig

ÚMFT: Megtárgyalta és ismét társadalmi vitára bocsátotta a kormány július utolsó napjaiban az Új Magyarország Fejlesztési Tervet. 2007 és 2013 között Magyarországra érkező, csaknem 6.000 Md Ft fejlesztési forrás felhasználását tartalmazza a Terv. Teljes, immár az uniós források tervezett felosztását is tartalmazó tervezetet bocsátott társadalmi vitára a kormány. Az ÚMFT-t a www.nfh.hu honlapon lehet elérni. Ugyanitt valamennyi, az egyeztetéssel kapcsolatos technikai információ megtalálható. A dokumentummal kapcsolatos véleményét, javaslatait pedig a valasz@meh.hu e-mail-címre, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség postacímére (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) küldheti szeptember 4-ig.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyben (pdf, 2Mb) 137 oldal.
Az ÚMFT tervezési szakaszában a munkaanyaghoz korábban beérkezett vélemények.

Erdőgazdálkodás: Az "erd" betűsor az iratban 5 helyen szerepel:

A 70. oldalon kezdődő 4. prioritásban: Környezeti és energetikai fejlesztésen belül a Természeti értékeink jó kezelése cím alatt a 71. oldal alján:
A természetvédelem területén megvalósuló beavatkozások magukban foglalják a NATURA 2000 programhoz tartozó és egyéb védett területek ter-mészetvédelmi fejlesztéseit, többek között a faj- és élőhelyvédelem, az erdei iskolák, a vonalas létesítmények tájromboló hatásának mérséklése, az élőhelymegőrző mező- és erdőgazdálkodás, valamint a biodiverzitás megőrzése terén. A fejlesztések természetvédelmi szempontból érintik vagy érinthetik majd az ország területének 20%-át, és megvédik az ország gazdag biodiverzitását.

Majd ugyanebben a 4. prioritásban a Környezetbarát energetikai fejlesztések cím alatt a 72. oldalon:
A megújuló energiaforrások hasznosítása során is figyelemmel kell lenni a káros környezeti hatások megelőzésére, a hatékony és takarékos fel-használásra, valamint a térségi rendszerekbe szervezett, közösségi haszno-sítás lehetőségének megteremtésére. Ehhez megfelelő környezeti és ipari háttér megteremtésére van szükség, és széles körben kell alkalmazni a korszerű és versenyképes technológiákat. A megújuló energiaforrások hasznosítási arányának növelése nagy jelentőségű a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás szerkezetváltása, és ezen keresztül versenyképességük javítása szempontjából is.

Szintén ugyanebben a 4. priorotásban A környezet fejlesztésének kiemelt területi dimenziói cím alatt a 74. oldalon:
A természetvédelemben szükséges a táji, tájökológiai szemlélet erősítése, valamint a védett természeti területek hálózatának bővítése. Fontos feladat a természeti és táji sajátosságokra alapozott, környezetbarát és minőségi turizmus fejlesztése, a fogadó-, látogató- és oktatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények és erdei iskolák kialakítása, illetve a natúr-parkok fejlesztése. A Natura 2000 programba bevont területeken a gazdaságot és az infrastruktúrát természetvédelmi szempontok szerint kell átalakítani, a területhasználat során az ökológiai magterületeket és folyosókat kiemelten kell védeni, és környezetbarát termelési rendszereket kell kialakítani.

Az egyes régiók fejlesztésével foglalkozó blokkban az észak-magyarországi régióval kapcsolatban a 80. oldalon:
A versenyképes és nemzetközileg is meghatározó súlyú turisztikai régió kialakításához kiemelt feladat a régió sajátos adottságain (az erdős hegyvidéki tájon, a történelmi borvidékeken, a világörökségi helyszíneken és a természetvédelmi területeken) alapuló országos, illetve nemzetközi szintű attrakciófejlesztés, valamint a regionális turisztikai hálózati rendszer ki-alakítása.

Végül az 5. mellékletben (Összhang a Nemzeti Agrár-vidékfejleszési Stratégiával) a 125. oldalon szerepel:
A stratégiailag szoros kapcsolat az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritási tengelyei és a NAVS között az alábbiakban valósul meg:
-- a versenyképesség növelése prioritási tengelyen belül ágazati stratégiai cél a minőség, a hozzáadott érték, a termelékenység növelése a mező- és erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgozásban;

Faipar: Minő csoda! a "fai" betűsor is előfordul, igaz csak egyszer, zárójelben, egy felsorolás harmadik elemeként a maradékok közt, a 79. oldalon a régiókkal foglalkozó blokkban a dél-dunántúli régióval kapcsolatban:
A foglalkoztatottság növeléséhez szükség van azonban a hagyományos iparágak (textil-, bőr- és faipar) maradékának modernizálására, verseny-képességének fokozására is.

Bútoripar: Az e szónak részét képező "bút", de hasonlóan a "but" betüsorra is 0 találat van, ez nem fordul elő a szövegben.

A fentiekből a FAGOSZ titkárság azt érzékeli, hogy az erdőgazdálkodás gazdálkodási céljai és szempontjai nem nagyon jelennek meg a Tervben, annál inkább a természetvédelemé. A faipart pedig - immár szinte szokás szerint - gyakorlatilag meg sem elíti a Terv. Örömmel vesszük tagjaink és a szakterület minden érdeklődőjének észrevételét az ÚMFT-vel kapcsolatban, hogy azt felhasználhassuk az összefogott FAGOSZ vélemény elkészítéséhez. Ha van észrevétele, kérjük, küldje el azt titkárságunkra lehetőleg augusztus 22-ig.

2006-08-01 FATÁJ


Céghírek

Hobler Kft. A HOBLER Kft-nek is hamarosan lesz saját honlapja www.hobler.hu címen. Ugyanakkor Szabó Balázs ügyvezető új e-mail címe máris működik: szabo@hobler.hu
A cég tevékenysége: Építő fenyő fűrészáru, komplett tetőszerkezeti faanyagok (gerenda,palló,tetőléc,zsalu és építő deszka); hajópadló,lambéria; OSB lapok; tetőfóliák; asztalos fűrészáruk kis-és nagykereskedelme.

Leitz Hungária Szerszám Kft. A Leitz Hungária Szerszám Kft. alegységeinek új e-mail címei vannak: Értékesítési Iroda, Debrecen: debrecen@leitz.hu ; Élezőüzem, Kaposvár: kaposvar@leitz.hu ; Élezőüzem, Kecskemét: kecskemet@leitz.hu ; Értékesítési iroda, Pápa: papa@leitz.hu

 

A FATUDAKOZÓ-ban új szereplők:

  M-WOOD Kft. Teljeskörű CNC faesztergálás. Lépcsőkorlátok, asztal-, szék-, ágylábak, áttört oszlopok, különleges, egyedi oszlopok készítése. Fa asztali és állólámpa, lámpaernyő gyártása.
Agrolánc Kft. Agrolánc Kft. Mező- és erdőgazdasági erőgépek, berendezések, adapterek forgalmazása.
  BELLEGNO Kft. Faanyagok, fűrészipari termékek forgalmazása különféle lombos fafajokból.
Cont-Eco Kft. Cont-Eco Kft. Elektromos és mechanikus vadkárelhárítók, napelemes vaditatók, kerítésfonatok szakkereskedése; kerítések, vadvédelem, vadaskertek építése, villanypásztorok és tartozékainak forgalmazása, szántóföldi vadkárelhárítás.
Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Rt. Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Rt. Erdő- és mezőgazdálkodás. Integrátor.
  FANYARKA Erdészeti Kft. Erdőgazdálkodási szolgáltatások végzése. Integrátor. Körmart akác rudak gyártása. Akác fűrészáru, karó gyártása.
  J.H. Kloosterhuis Int. B.V Magyarországi Fióktelepe = GLOBALPLANT Erdészeti szaporítóanyagok termelése, forgalmazása.
FURNÉR-PACK Kft. FURNÉR-PACK Kft. Idompréselt termékek gyártása, megmunkálása, kiszerelése, csomagolása. Furnérozott bútorlapok, MDF, rétegelt lemezek és farostlemezek gyártása.
IPOLY Bútor Zrt. IPOLY Bútor Zrt. Irodaberendezés, hotelberendezés, objektum berendezés.
     

A FATUDAKOZÓ-ban megjelenésüket megújították:

Bagodi MEZŐGÉP Kft. Bagodi MEZŐGÉP Kft. Mezőgazdasági és erdészeti talajművelő eszközök, pásztakészítő gépek, gödörfúrók, gyártása.
  Beck Antal Erdészeti Csemetekert Erdészeti fa és cserje-csemete nevelése.
  Hubegger-Hungária Kft. Faanyagok export-import forgalmazása, termelése: főként lombos fűrészrönk, lombos fűrészipari termékek.
Juhász és Társa Virág-Mag-Csemete Kft. Juhász és Társa Virág-Mag-Csemete Kft. Szaporítóanyag export-import és hazai kereskedelme: erdészeti magvak, cserjemagvak, vadvirágmagvak, gyógynövények, virághagymák, tobozok, szárazvirágok.
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Erdő- (23.000 ha) és vadgazdálkodás.
     

2006-08-01 FATÁJ


Események

A előző FATÁJ lapszámban bemutattuk a MÍVES VADÁSZFEGYVEREK A 15. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG című kiállítást, amely a Magyar nemzeti múzeumban tekinthető meg, és jeleztük, hogy a kiállításhoz előadások is kapcsolódnak minden szerdán, 16 órától. Az előadássorozat felsorolása:

Szeptember 13. "A kafferbivaly és vadászata" - Bozóki László ex "fehér vadász"
"Vadászatok Medveországban" (Erdély) - Kászoni Zoltán vadászíró
Szeptember 27. Szakvezetés a kiállításban, tartja Kovács S. Tibor muzeológus, fegyverszakértő, a kiállítás rendezője
Október 11. "A vadhívás fortélyai" - Takács Viktor vadászfilmes és Homolya László, a 2003. és 2005. évi Szarvasbőgő Európa bajnok vetített előadása
Október 25. "Egy képvadász feljegyzései" - Afrikai diaporáma vetítés - Haszon Gábor vadász-fotós élményei
" A kiteljesedő KRŰGER Nemzeti Park" - Kolláth József vadászvetítése és előadása
November 8. "A kafferbivaly és vadászata" - Bozóki László ex "fehér vadász"
"Vadászatok Medveországban" (Erdély) - Kászoni Zoltán vadászíró
November 22. Szakvezetés a kiállításban, tartja Kovács S. Tibor fegyverszakértő, a kiállítás rendezője
Az előadások a kiállítás belépőjegyével látogathatók.

M5 Bútorvásár, BudapestM5 Bútorvásár: Sikeres magyar bútorgyártók kiállítása szeptember 9-17., Budapest, Nagykőrösi út 349.

Egyre több regionánis bútorvásár van. Lehet, hogy az M5 Bútorvásár is mintha ilyen lenne, azzal az eltéréssel, hogy a budapesti régió valamivel több érdeklődőt jelenthet, mint bármely másiké. Mi egy egysoros e-mailt kaptunk beharangozóként, a többit az ezen keresztül elérhető honlap mondja el. A rendezvény szervezője: RS Consulting Regionális Szaktanácsadó Kft.

2006-08-01... FATÁJ


Sajtószemle

A zalai térség legnagyobb bútoripari fejlesztését hajtja végre az osztrák ADA Möbel tulajdonában lévő Nova Bútor Kft. (Körmend) Tavaly az üzemcsarnok egy 3.700 négyzetméteres résszel bővült, ezt követően elkezdődött a 8.500 négyzetméteres különálló rész építése. zalaihirlap.hu 08-09

Raklaphamisítók
Hamisított, EUR jelzésű raklapokat foglaltak le két szabolcsi fafeldolgozónál a vámosok két cégnél. Minkét cég százezres nagyságrendben, évek óta folytatta ezta hamisítási tevékenységet. A vámosok besütő bélyegzőket, kapcsokat, speciális eszközöket és bizonylatokat foglalt le a házkutatás során. Mindkét esetben nyomozást rendelt el a Vám- és Pénzügyőrség üzletszerűen elkövetett iparjogvédelmi jogok megsértése bűntettének megalapozott gyanúja miatt. mno.hu 08-09

A bányász-kohász diákok csillét, az erdész diákok rönköt toltak Selmecbányára.
A csilletoló miskolci egyetemisták Parassapusztán találkoznak a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem erdész hallgatóival, akik - hozzájuk csatlakozva - szintén Selmecbányára tartanak. Ők egy faragott farönköt tolnak el közúton a felvidéki bányavárosba. A két egyetem hallgatói úgy tervezik, hogy pénteken érnek Selmecbányára, ahol az egykori Bányászati és Kohászati Akadémia székhelyén a város elöljárói és a helyi bányamúzeum vezetője fogadja majd őket.
Csillét egyébként először Sopronba toltak a miskolci egyetemisták - mégpedig 1989-ben. Az a csille azóta is a soproni egyetem botanikus kertjét díszíti. Viszonzásként az erdőmérnök hallgatók 2002-ben egy díszesen faragott farönköt toltak vissza a borsodi megyeszékhelyre, amit a város polgármestere és az egyetem rektora fogadott. Ez a rönk a Miskolci Egyetem parkjában, a kollégiummal szemközt díszlik. nol.hu 08-09 , forestpress.hu 08-08
Fényképes utibeszámoló a pár nappal későbbi állapotokról: forestpress.hu 08-10

A makói Medicor egykori csarnokának megvásárlásával kezd nagyszabású fejlesztésbe a világ számos országába exportáló bútorgyár, az ASS. Az ASS Berendezési Rendszerek Bt. ügyvezetője: Gábor Zoltán: Cégünk évről évre mind több megrendelést vállal, ezért kell most is fejlesztenünk termelőkapacitásunkat, így a rövidesen birtokunkba kerülő új csarnokkal asztalosműhelyünket bővítjük, ide húsz új munkatársat várunk. Emellett bővíteni szeretnénk az iskolatábla-összeszerelő brigádunk állományát is.
Cégük másfél éven belül közel félmilliárd forintos bővítést tervez, ezzel az ország legnagyobb bútoripari vállalkozásai közé lép a már most is háromszáz főt foglalkoztató makói ASS. A bútorgyár kapacitása: évente kétszázezer szék, százezer asztal és több tízezer bútor. Elsősorban német és más exportra termelnek. delmagyar.hu 08-08
A makói ASS Bt-vel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a Céghírek DVD-n láthatóan ez a Bt. tagja (tulajdonosa) a kecskeméti ASS Magyarország Kft-nek www.ass.hu , mely pedig honlapja lábléce szerint tulajdonosa a www.iskolabutor.hu címen elérhető tartalomnak is. Az iskolabutor.hu cím azonban hibaüzenethez vezet.

Keszthely - A Keczeli család neve most már végérvényesen összeforrt a futócéllövéssel. Keczeli József a Befag Keszthely Erdész Lövész Klub megalakulásában és újra indításában végzett elévülhetetlen eredményeket, a fia, Zoltán egyéniben többek közt Eszéken Európa-bajnok lett, a minap pedig az unoka, Keczeli Bianka a juniorok mezőnyében Zágrábban világbajnoki aranyat szerzett. Most ünnepelnek még, de aztán minden folytatódik, s jöhetnek az újabb kihívások. zalaihirlap.hu 08-04

Pállné Széplaki Laura, a szekszárdi 8-as számú Különleges Gyermekotthon vezetője mond köszönetet a segítségért: Ezúton is szeretnénk megköszönni Máté Bélának, a Gemenc Zrt. Szekszárdi Erdészetének vezetőjének, aki a faanyagot ajánlotta fel, Zsók József lakatosnak, aki a hintákat készítette, az Esély Iskolának és Lőczi Józsefnek, akik megmunkálták a faanyagot, valamint mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ez a játék megépülhessen. Egy ping-pong asztalt is sikerült beszerezniük, amit a Tolna Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat egyik árverésén, kikiáltási áron vettek meg. tolnainepujsag.hu 08-02

Országos tűzgyújtási tilalom
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. augusztus 3-tól átmeneti időre országos tűzgyújtási korlátozást rendel el. 2006. augusztus 3-tól az ország teljes területén lévő erdőkben és az erdőterületek határától számított 200 méteren belüli területen - a kijelölt tűzrakó helyen is - valamint a közút-és vasút menti fásításokban mindennemű tűzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, átmeneti időre tilos. fvm.hu 08-02

Az FVM racionalizál.
A minisztérium háttérintézményeiben tervezett átszervezésről szólva Benedek Fülöp, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára kijelentette: az általános kormányzati takarékosság jegyében az agrártárcánál és háttérintézményeinél is racionalizálási programot hajtanak végre.
Ez az intézkedéssorozat érinti egyebek között a tárca irányítása alá tartozó oktatási intézményeket, kutatóintézetek jó részét. Ez utóbbit úgy kívánják átszervezni, hogy azok a szakmai hagyományok megőrzése mellett gazdasági szervezetként is működni tudjanak a piacon, és a szakmai tevékenység folytatásához pénzt is tudnának szerezni.
A szakigazgatási szervezetek összevonásáról Benedek Fülöp elmondta, hogy az öt szakterületet érint. Nevezetesen: az állat- és növényegészségügyet, a megyei FM hivatalokat, továbbá az erdészeti szolgálatot, valamint az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetet. Az itt végrehajtandó átszervezésekről jövő év január 1-jéig kell dönteni. fn.hu 08-01

A Magosz szerint az átszervezések miatt akarja összevonni a kormány, például a növényvédelmi-, állategészségügyi-, élelmiszerellenőrző- vagy akár az erdészeti szakszolgálatokat, ez a mamutszervezet azonban nehezen pótolhatja az eddig világszínvonalon működtetett intézményeket. haon.hu 08-01

A Tarkett - a világszerte ismert padlóburkoló specialista - magyarországi képviselete az Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants ügynökséget választotta hazai kommunikációs partnerének. Az Mmd 2006. júliusától látja el a kommunikációs feladatokat a cég lakossági részlege számára. prherald.hu 07-26

2006-08-01 ... FATÁJ gyűjtés


ITDH Üzleti hírek

---------------

06-30/E/GR-3
Görög vállalat különböző fűrészárut vásárolna: vörösfenyő, lucfenyő, tölgy, bükk.
Cég neve: World Timber- Vernikos Lines Oy
Kontakt személy: Mr. SpiroS Papadopoulos
Cím: 14761 Nea Erythrea, Athens, N. Plastira 42.
Telefon: 00-30-210-8074029 Fax: 00-30-210-8002208
E-mail: spaps@vernikoslines.gr
Honlap: www.vernikoslines.com

FAGOSZ titkárság kérése: Kérem értesítse az ITDH-t a cikk cégén lévő címek valamelyikén, ha eredményt ért el az alábbi kapcsolatok bármelyikével.

-------------------
ITDH Beszállítói és Tanácsadó Központ
: Molnár G. Csilla és Bazsó Beáta
Fax: (1) 472-8140, E-mail: uzletihirek@itd.hu Telefon: (1) 472-8150
-------------------


Vegyes egyebek

Cipőfa Nevadában
Ha az ember keresgél, véletlenül is sok furcsaságot találhat. Például a Half The Deck oldalon, ahol rengeterg fura felvétel van, köztük a cipőfa Nevadából (USA). A számtalan arrajáró "hozzájárulásával" a fán, mint gyümölcs lóg sok pár cipő. A legtöbbjét párban összekötötték és így felhajították azokat a fára. Senki sem tudja, hogyan keletkezett a cipőfa, de valamikor a 80-as évek elén kezdődhetett a története.

További képek a fenti kapcsolón, az eredeti helyen.

2006-08-01 ... FATÁJ gyűjtés

Utolsó frissítés: 2006-08-10

Ha van híre a FATÁJ számára, küldje bátran.

A FATÁJ-online lapot a FAGOSZ titkárság készíti.

Ha valakinek nem lenne pdf fájl olvasásához eszköze:

 

 

 

 

 


 Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, FAGOSZ
 ©1999-2017.
 Minden jog fenntartva. All rights reserved.

FAGOSZ: H-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. L/125. 
Tel: (+36 1) 798-5685, Fax: (+36 1) 762-3011  e-mailinfo@fagosz.hu 

W: www.fagosz.hu / www.fatudakozo.hu / www.fataj.hu/ www.hungarobinia.hu /