2006.
30. hét

FELIRATKOZÁS
FATÁJ-online hetilap körlevéllistára.
Ha nem közvetlenül értesült a lapról és továbbiakban szeretne rendszeresen értesítést kapni, akkor a fenti kapcsolóval küldjön egy e-mailt, a tárgyat (subject) változatlanul hagyva.
Örömmel vesszük, ha levelében jelzi közelebbi érdeklődési, illetve szakterületét.

július 24.
-----
július 30.

Használat:

Tartalomjegyzék, menürendszer:
induljon itt: www.fagosz.hu használja a FATÁJ menüt.

A középső test részben lévő barna színű szövegkapcsolók
és a , jelek további helyekre vezetnek, vagy egy dokumentumot nyitnak meg.

Szinte minden esetben érdemes a képekre is rákattintani, mert ezzel a felnagyított kép, vagy további képek jelennek meg.

Itt a bal, illetve a jobb oldalsávban lévő vastag betűs szövegrész is lehet szövegkapcsoló.

 

Ha ezt a lapszámot nem a FAGOSZ honlapja részeként olvasná, akkor a FAGOSZ honlapot itt érheti el.
Ha a FATÁJ-ból bármit felhasznál, kérem hivatkozzon erre a helyre, mint forrásra.


Új faipari szabványok

Magyar Szabványügyi TestületA Magyar Szabványügyi Testület a Szabványügyi Közlönyben folyamatosan közzéteszi a honosított szabványokat, illetve tájékoztat arról, hogy a CE, az ISO és más szabvány testületeknél milyen szabványok jelennek meg. E cikkhez kapcsolva a Szabványügyi Közlöny 2006. április-május-június-júliusi számaiban a faiparral összefüggő szabványok megjelenéséről készítettünk kivonatot, melynek 4 oldalát e kapcsolón elérheti.

A jóváhagyó közleménnyel, a közzétételük napjától magyar nemzeti szabványokká nyilvánítottak az említett utóbbi négy Közlönyszámban:

  • MSZ EN 14081-1...4:2006 A 4 tagú sorozat a négyszög keresztmetszetű fa szilárdság szerinti osztályozásának általános és a gépi osztályozással összefüggő követelményeit tartalmazza.
  • MSZ EN 14755:2006 Extrudált forgácslapok. Követelmények
  • MSZ EN 14519:2006 Tömör fa falburkolatok és védőburkolatok fenyőből. Csaphornyos profilok
  • MSZ EN 1021-1 és 2 :2006 Bútorok. Kárpitozott bútorok éghetőségének megállapítása. 1. rész: A tűzforrás parázsló cigaretta 2. rész: Gyufalángnak megfelelő tűzforrás
  • MSZ EN 1218-4:2004/A1:2006 Famegmunkáló gépek biztonsága. Csapozógépek. 4. rész: Láncelőtolású éllezáró gépek
  • MSZ EN 581-1:2006 Külső téri bútorok. Ülőbútorok és asztalok kempingezéshez, lakásban való és közületi használatra. 1. rész: Általános biztonsági követelmények
  • MSZ EN 14988-1 és 2 :2006 Gyermekmagasszékek. 1. rész: Biztonsági követelmények, 2. rész: Vizsgálati módszerek

(Ezek a magyar nemzeti szabványok angol nyelvűek és magyar címoldaluk van.) A részletes felsorolást, a CEN és ISO faipari szabványainak említését a fenti kapcsolón érheti el kivonatként. A mindenkori legfrissebb, illetve utolsó negyedévi Szabványügyi Közlönyöket teljes egészében pedig megtalálhatja az MSZT honlapján (kattintson az Testület logojára).

2006-07-28 FATÁJ


PEFC hírek

PEFC PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes = Erdőtanusítási Rendszereket Jóváhagyó Program A PEFC Tanács független, non-profit, nem-kormányzati szervezet, melyet 1999-ben alapítottak és független harmadik szervezetek tanusításai által a tartamos erdőgazdálkodást propagálja. A PEFC biztosíték rendszert kínál a fatermékek és a papírtermékek vevőinek arról, hogy ők támogatják a tartamos erdőgazdálkodást. A további részletek megtalálhatóak a www.pefc.org honlapon.

07-18: A PEFC Tanács közleménye: A lengyel PEFC tanusítási rendszer elkészült és az iratokat átadták a PEFC Tanácsnak jóváhagyásra. Most kezdődik a nemzetközi nyilvános egyeztetés. A Savcor Indufor Oy jelentkezett külső konzulensnek, hogy mint független szervezet megvizsgálja: megfelelő-e a lengyel tervezet. A nyilvános konzultációs eljárás július 18-án kezdődött és szívesen látják a köz véleményét a lengyel PEFC rendszerrel és annak dokumentumaival kapcsolatban. további részletek

07-14: A cseh erdőtanusítási rendszer nyilvános konzultációja megkezdődött a második 5-éves időszakra szóló újbóli jóváhagyáshoz. további részletek

06-30: Az osztrák erdőtanusítási rendszert teljes egészében megújították és megkezdődött az ezzel kapcsolatos nyilvános konzultáció. további részletek

Mindez annyiból is érdekes, hogy már több magyar faipari cég érdeklődést mutatott a PEFC rendszer hazai alkalmazása iránt, azonban a hazai erdőgazdálkodók - amelyek tevékenységének tanusításával kezdődik a folyamat - PEFC iránti érdeklődése annyira visszafogott, hogy ... , pedig az ehhez keretet adni képes PEFC Magyarországi Egyesület már létrejött, a bíróság egy ideje már bejegyezte. Sőt külföldi fatermék vásárlók is szívesen vennék, ha a vásárolt faárukhoz a magyar szállítótól PEFC tanusítást kaphatnának. A tényleges magyar tanusítás beindításának előfeltétele azonban a PEFC előírások (mint egy szabvány) nyelvi és tartalmi - élőhely, gazdálkodási viszonyok, helyi sajátosságok, ... - honosítása, majd a fentiek szerinti akkreditáltatása. Ezek nem túl jelentős forrás igényére a fedezet a szóbajöhető szereplők egyikétől sem látszik rendelkezésre állni. Nagy kár. A többiek szépen elmennek mellettünk. (MM)

2006-07-25 FATÁJ


Az erdőgazdálkodás költségvetési pozíciója

Az előző FATÁJ lapszámban szó volt az Állami erdészeti Szolgálat Területi Igazgatóságainak valamiféle megyei agrárszakigazgatásba olvadásáról, aminek részleteit a Határozatok Tára 2006. évi 31. száma tartalmazta. Ennek kapcsán azért említést érdemel a kettővel korábbi, azaz 2006/29. Határozatok Tára, mely taralamazza a minisztériumok felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3.§-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2112/2006. (VI. 28.) kormányhatározatot. Jó hosszú, különösen a melléklet, mert a szervezeti és feladat újraosztás szerint tartalmazza a költségvetési fejezetek megváltozott tartalmát. Ennek erdő ügyekkel összefüggő számait láthatja képként összeollózva ha érdeklődik iránta (és a kapcsolóra kattint). A Határozatok Tára 2006. évi lapszámainak felsorolása.

Erdészeti szakigazgatási intézmények soron a támogatás összesen: 1.988,3 M Ft
Erdészeti feladatok esetében a központosítot bevételekből származó támogatás: 4.290 M Ft, amihez bevételt biztosít az erdőfenntartási járulék 3.950 M Ft-ja és a bírságok tervezett 300 M Ft-ja.

2006-07-26 FATÁJ


Az MGYOSZ állásfoglalása az "Új egyensúly program" intézkedéseiről

MGYOSZA állásfoglalás teljes szövege olvasható az MGYOSZ honlapján. Az egész oldalas szövegből itt egy részlet:

Az intézkedéscsomag legnagyobb problémáját az MGYOSZ a gazdaság versenyképességére, növekedésének ütemére gyakorolt hatásában látja. A növekedés - kormány által is prognosztizált - lelassulása a bevételek csökkenésével jár, és egyelőre nem tudni, honnan lesznek többletforrások a szükséges reformokhoz, az uniós támogatások fogadásához. Az MGYOSZ szerint félő, hogy a növekedés ütemének csökkenése, a versenyképesség romlása egy negatív spirálba viszi a gazdaságot, ami nem teszi lehetővé 1,5-2 év múlva az átmenetinek szánt intézkedések visszavonását, a gazdaság dinamizálását.

2006-07-25 FATÁJ


Új nemesnyár klón ajánlható: Luisa Avanzo

DUNAKER Kft.A 2006-ban 20. éves DUNAKER Kft. honosítási tevékenysége révén az OMMI 2005. januárjában új nemesnyár klónt részesített állami elismerésben, melynek neve: Luisa Avanzo. A klón nőivarú. A szülők: populus deltoides 3479/958 anya és Populus nigra (Bagni di Tivoli, Róma) apa. Az intenzív növekedési típusu fajta az igazán kiváló nyár termőhelyeken érzi jól magát. A lápi, öntés, réti és csernozjom talajokon a Luisa Avanzo növekedése az I-214 fajtáét mintegy 5-10%-kal felülmúlja.

A Luisa Avansoval is foglalkozott a FAIPAR című lap LII/2. avagy 2004. évi második számában Babos Károly és Zsombor Ferenc: "Néhány nyárfajta faanyag-tulajdonságának összefoglaló jellegű ismertetése. III. rész" című cikkükben. A cikket itt megtalálja.
Az OMMI 2004. december 6-i emlékeztetője, melyben a Luisa Avanso fajtaelismerése szerepel.

2006-07-27 FATÁJ


Kis fűzépítési útmutató

"Az ember ősi vágya az élő elemmel történő építkezés. Ennek egyik hagyományos formája a fűzépítészet, amely a közösséggel és a természettel való összefonódást erősíti. A kertészeti kultúra és a fűzvesszőből való fonás mesterségének fogásait ötvözve nem csak a természeti világ iránti felelősség kérdéseit feszegeti, hanem közös teret hoz létre az építészet, a tájépítészet és a tájművészet között."

TÁGSZEM2005. tavaszán ezzel a szöveggel vezette be a TÁGSZEM (Tájépítész Gondolkodók Szellemi Műhelye) honlapján a PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. Kis fűzépítési útmutatóját, melynek 20 oldalas leírásában a fűzvesszőből építkezés fogásaiba vezeti be az olvasót. Töltse le és tanulmányozza, megéri.

2006-07-27 FATÁJ


Céghírek

Ipoly Irodabútor Zrt.Új tulajdonos az Ipoly Bútorgyár Zrt.-ben: Az egri székhelyű - egy német és egy magyar magánszemély, illetve a Silvanus Erdészeti Kft. tulajdonában lévő - WOC Hungária Tanácsadó és Szolgáltató Bt. többségi részesedést szerzett a balassagyarmati Ipoly Bútorgyár Zrt.-ben. Az 54 éve alapított, 156 millió forint jegyzett tőkéjű cég 85 százalékát tavaly vásárolta meg a pénzügyi befektető és vagyonkezelő M.I.S.T. Divizor Rt. (HVG, 2005. február 26.), s úgy tudni, most épp az általa birtokolt részvénypakett cserélt gazdát. A váltást a bútorgyárnál nem kívánták kommentálni a HVG-nek. A piacon főként saját tervezésű szálloda- és irodabútoraival jelen lévő cég az utóbbi években 500 millió forintot meghaladó forgalom mellett szerény (2004-ben például 10 millió forint) eredményt ért el. hvg.hu 07-26
A cég honlapján ezzel kapcsolatban olvasható: "Változások a Társaság vezetésében: A Zrt. 2006. június 23-i Közgyűlése jóváhagyta az új  többségi tulajdonosunk részvényvásárlását, és egyúttal a Társaság képviseletére felkérte Figura Gábornét cégvezetői, Képe Jánost vezérigazgatói tisztség betöltésére. Az elődjeik munkáját megköszönve, az új, teljeskörű képviselettel felruházott cégvezetőinknek sok sikert kívánunk!"

2006-07-24 .... FATÁJ


Események

Magyar Nemzeti MúzeumA Magyar Nemzeti Múzeumban július 28-án nyit a Míves Vadászfegyverek a 15. századtól napjainkig című kiállítás, mely november 26-ig tart nyitva.

A tárlat a Fegyvertár rendkívül gazdag, több mint 2000 darabos vadászfegyver-gyűjteményére épül. A mintegy ötszáz évet felölelő kiállításban a műtárgyakat részben kronologikusan, részben tematikusan mutatják be. Az íjak és vadász számszeríjak mellett jelentős csoportot képviselnek a különböző elsütő szerkezettel ellátott vadászpuskák és -karabélyok. Nagy teret kapnak az apróvad, valamint a nagyvad vadászatának fegyverei, de jelen van az afrikai vadászat is, többek között kiállítják Kittenberger Kálmán Fabrik-National vadászpuskáját is. Jelentős teret szentelnek a vízi vadászatnak, ahol a nagyméretű tópuskák mutatkoznak be. Külön vitrinben jelenik meg a solymászat: 17-19. századi solymásztáskák, kések, tőrök, sólyomsapkák kerülnek a látogatók elé.
A 16-20. századi fegyver remekek közül több tucat vadászpuskában gyönyörködhetnek a látogatók. Számos vadászkard, vadászkés és vadászfelszerelési tárgy is szerepel a kiállításban, ahol a látványos erdei, illetve tavi hangulatot bemutató installációban több metszet is megjelenik. A lőfegyverek között jónéhány 18-19. századi kísérleti hátultöltő vadászpuska is látható.
A kiállításhoz különleges előadássorozat kapcsolódik.
A kiállítás nyolc nagy témaköre: | Lőpor nélküli vadászat | Nagyvad vadászata | Apróvad vadászata | Afrikai vadászat | Vízi vad vadászata | Fegyver remekek és híres személyek vadászfegyverei | A céllövés gyakorlásának fegyverei | Magyar készítésű vadászfegyverek |
A kiállítást a múzeum rendkívül gazdag festmény, grafika, metszet és fénykép gyűjteményéből több tucat, vadászjelenetet ábrázoló műtárgy egészíti ki. Ugyanakkor a vadászpuskákhoz tartozó felszerelési tárgyak és egyéb kiegészítők is szerepelnek: pl. vadásztáska, vadászkürt, vadászjelenetes dohányreszelő stb.
A kiállítás nem titkolt célja többek közt, azt bemutatni: a vadászok szeretik és védik a természetet, tevékenyen hozzájárulnak az adott terület, régió faunája - és flórája - egyensúlyának fenntartásához.
Bővebb információ: Juhász Sándor (1) 32-777-62, (20) 982-1586, juhasz.sandor@hnm.hu MNM Közművelődési Főosztály vezetője, MUOSZ Vadászati Szakosztály vezetőségi tagja (sportvadász).

Erdő alapu iparok Európáért konferencia: Brüsszelben november 28-án az EU soros elnöki tisztét betöltő Finnország patronálásával Matti Vanhanen, Finnország miniszterelnöke, az európai erdőipar szereplőivel és más előkelőségekkel együtt megvitatja az erdő alapú iparok kulcsszerepét Európa versenyképes és tartamos fejlődésében. Európának jó megoldást kell találnia erőforrásaival gazdálkodásban, a hulladékgazdálkodásban, a stabil energiaellátásban, a klímaváltozás megfékezésében. Európa erdő-alapú szektora lehetséges megoldást kínál ezen célok eléréséhez. Továbbá jelentősen hozzájárulhat a bővölő gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, valamint állampolgárai megélhetéséhez - és mindezt tartamosan. Kérem jegyezze elő ezt az időpontot már most naptárában és csatlakozzon a konferencia többi résztvevőjéhez. Az esemény további részletei szeptemberben látnak napvilágot. Az esemény előzetes értesítője, ami az FFIF, a Finn Erdőipari Szövetség meghívója.
FAGOSZ titkárság megjegyzése: A fenti előtt egy nappal, november 27-én szintén Brüsszelben lesz az Európai Faipari Szövetség (CEI-Bois, melyben a FAGOSZ tag) idén őszi közgyűlése.

2006-07-24 .... FATÁJ


Sajtószemle

Az erdészetek is haladnak a korral, átlagosan 20-25 %-kal emelik áraikat a fűtési szezon előtt, azaz a mostani, mázsánkénti 1600forintos tűzifáért hamarosan 2000-et fognak felszámítani, legalábbis a Dunakanyarban már kész tényként kezelik az áremelést. Sokan még nem tudnak erről, erre utalnak a kandallóforgalmazóknak és cserépkályhásoknak a gázáremelés bejelentése után megnövekedő megrendelései. magyarhirlap.hu 07-30

Betakarítás után tekintélyes szalmabálák sorakoznak a földeken. Ki erre, ki arra használja fel az aratás melléktermékét.
CSIBA Kft.Csiba Bélának, egy faipari gépek forgalmazásával foglalkozó kőszegi cég ügyvezető igazgatójának is nagy tervei vannak a szalmával. Cége ugyanis kikísérletezett, és elkészített egy olyan gépsort, amellyel brikettet lehet készíteni a szalmából. A szalma majdnem tiszta cellulóz, így rendkívül magas - a barnaszénnél is magasabb - a fűtőértéke. Az általuk előállított, ököl nagyságú brikettek nagy előnye, hogy bármilyen szilárd tüzelésű kazánban elégethető. A környezetbarát, tiszta tüzelőanyagnak számító szalmabrikett gyártásánál elsősorban arra kellett ügyelniük, hogy a szalma megfelelően összeálljon, és a tárolást is bírja. A saját fejlesztésű szalmabrikettgyártó gépsort egyébként cseh és osztrák elemekből maguk állították össze. Csiba Béla meggyőződése, hogy ez a jövő útja. Az állattenyésztés is évek óta visszaesőben van, egyre kevesebb szalma kell az almoláshoz, így a feleslegből tüzelőt lehet gyártani. A cégvezető állítja, hogy bármilyen szalmábó lehet brikettet gyártani, majd elárulja, hogy ők például csicsókaszárral is kísérleteztek. Apropó, kísérletezés ha sikerül elegendő mennyiségű szalmára szert tenniük, az idei télen saját üzemükben tesztelik le az általuk kifejlesztett gépsoron gyártott szalmabrikettek fűtőerejét. Úgy tervezik, hogy a cég csarnokait kizárólag azzal fűtik majd. Addig is terveik között szerepel, hogy gépsorukat, valamint az azon készült szalmabrikettet a szeptember elején nyíló soproni faipari szakvásáron mutatják be a szakmának és a nagyközönségnek. vasnepe.hu 07-28

Az FC Sopron labdarúgócsapatot működtető cég a soproni stadion lelátóinak befedését tervezi, 200 millió forint értékben. Ez a hír annyiból érdekes a faiparos közönség számára, hogy hátha faszerkezettel oldják meg a lefedést, illetve a sportpálya működtetésével kapcsolatban az önkormányzat vállalta, mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben az edzőpályát például kiállítások megrendezéséhez ne vegyék igénybe. Ez alól kivétel 2006-2007. évben a már nemzetközi hírű faipari kiállítás és vásár. Az edzőpályán szokott állni a LignoNovum sátrainak egy része, illetve az egész WoodTech. Ha tehát a kivétel csak a két említett évre vonatkozik, bizonyára új megoldásokat kell majd keresni a faipari és erdészeti szakvásár szervezőinek 2008-tól. kisalfold.hu 07-25

Az ország egyik legjobb díszletgyártó műhelye, a Scabello készíti az idei nyár legdrágább produkciójának, a Bánk bánnak a díszleteit. A tápéi bt. üzemében gőzerővel folyik a munka: egyszerre ötvenen dolgoznak. Nagyszerű lesz ez díszlet - lelkesedik Tóth Kázmér, aki még huszonévesen, Sopronban szerzett faipari mérnöki diplomával a zsebében indította el vállalkozását Tápén. Ma már az ország egyik legprofibb díszletgyártójának tartják. A Scabello Bt. erőssége, hogy nem alvállalkozókkal dolgozik, hanem igyekezett a legjobb szakembereket összegyűjteni. Saját díszletfestő, szobrász, asztalos, lakatos, kárpitos munkatársai vannak. Nem ismernek lehetetlent, mindenféle díszletet határidőre, biztonságosan elő tudnak állítani. delmagyar.hu 07-22

Előző FATÁJ lapszámunkban jelent meg egy hír, mely szerint dr. Magda Sándor a zöldenergia termelés feltételeit kívánja javítani. Az alábbiak pedig e témához kapcsolódó tovíbbi hírelemek:
Megalakult a Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség. Több gazdálkodó szervezet, önkormányzat, kutató és felsőoktatási intézmény részvételével Baján rendezték a Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség (NAESZ) egyesület alakuló ülését július 8-án. Az egyesület elnöke dr. prof. Magda Sándor, a Károly Róbert Főiskola rektora.
A magyar mezőgazdasági termelés egy jelentős részét az energiahordozók előállításának szolgálatába kellene állítani. Több projekt indult (motorhajtóanyag, energiafű, pellet, szalmatüzelés), az egyedi lépéseket célszerű egy Nemzeti Agrárenergetikai Program (NAEP) keretében komplex rendszerbe foglalni a meglévő technológiák fejlesztése, valamint elterjesztésük elősegítése érdekében. A Nemzeti Agrárenergetikai Program kidolgozására, kitűzött céljainak megvalósítására alakult a Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség (NAESZ). A NAESZ célja a magyar mezőgazdasági termelés jelentős részének energetikai célú növénytermesztésre átállítása, hogy az intervenciós keret felszabadulhasson, így azt más agrár és vidékfejlesztési célra lehessen fordítani. A NAESZ további célja Magyarország energiafüggőségének és az energia-import költségeinek csökkentése. hirtv.hu 07-21 , educafe.hu 07-21 , foldmuves.hu
Hogyha egy termelő akár fűz, akár nyár, akár akác ültetvényt energia célra beállít, akkor a megtérülés idejéig, (ha ezt 20 évben határozzák meg) 20 évig garantáltan kapja meg ezt a területalapú támogatást - közölte Magda Sándor. A hazai bioüzemanyag előállító ipar képviselői szerint egymillió hektáron lehetne termelni a bioetanol alapanyagául szolgáló gabonát, valamint további 500 ezer hektáron biomassza alapanyagot, azaz olyan fás szárú növényeket, amelyek magas hatásfokkal égethetőek el erőművekben. dunatv.hu 07-20
A NAESZ egyik legfontosabb rövid távú célja elérni azt, hogy a "zöld energia program" megjelenjen a Nemzeti Fejlesztési Terv II.-ben EU-forrásokból is támogatott fejlesztési prioritásként. Ehhez kapcsolódik egy átfogó jogszabály alkotási és -módosítási csomag összeállítása. Ennek célja az új ágazat kiépülése előtti akadályok elhárítása, illetve a kiépítés meggyorsítása, a termelők és felhasználók jogszabályi feltételekkel is biztosított együttműködése. ma.hu 07-20
A bajai képviselők csütörtöki ülésükön vitatták meg, hogy érdemes-e az egyesülethez csatlakozni. Széll Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország mezőgazdaságának valamennyi jelentős szereplője rész vesz a szervezésben. Érdemes alapítónak lenni. Az egyesület fő célja a lobbizás lesz mondta a polgármester. Megszavazták, hogy Baja az alapítók között legyen. A tagsági díj évi 100 ezer forint. petofinepe.hu 05-31
Ködös álmok a zöldenergiáról Az MSZP-s Magda Sándor nagy ívű terveit részben már most hiteltelenítik a piacon zajló folyamatok. Felettébb ambiciózus bioenergetikai terveket vázolt fel Magda Sándor, a szocialista párt agrár- és vidékfejlesztési munkacsoportjának vezetője. Az elképzelés szépséghibája, hogy egyrészt teljesíthetetlen számokat tartalmaz, másrészt részben szembemegy azokkal a folyamatokkal, amelyek már megindultak a piacon. ots.mti.hu 07-22 a Magyar Nemzetben aznap megjelent cikk alapján. A teljes cikk szerint Magyarország éves energiafogyasztása kb. 1200 petajoule, amiből a zöldenergia most 3,6%. A megcélzott 40%-os arány a közeljövőben nem érhető el. A fás szárú energianövényekhez megcélzott, a mainál 20-30%-kal magasabb területalapú támogatás akadálya lehet, hogy a csatlakozási szerződés szerint e neövénycsoporthoz egyátalán kapcsolható területalapú támogatás. A búza, kukorica, cukorrépa, napraforgó és repce esetében a többlettel szemben akadály, hogy az EU a többletigényeket rendre elutasítja. Ráadásul a hosszabb távú tervek szerint csaknem teljesen leépül majd a közösségi agrártámogatások rendszere. Egyelőre piaci korlátot is szab, hogy míg a zöldáramra van, addig a zöldüzemanyagra nincs a vevőket vételre kényszerítő törvényi szabályozás.
A nagynevű magyar cégek által finanszírozott- és kormányzati támogatással bíró- Nemzeti Agrárenergetikai Program keretében egyébként egy komplett biomassza- erőmű rendszer épül ki Magyarországon a következő években. Az első ütemben 10 erőmű valósul meg, ebből három - részben a mezőgazdasági adottságok miatt - Bács-Kiskun megyében Zsanán kívül Baján és Kalocsán. Az 50 megawatt teljesítményű kazánok mezőgazdasági eredetű tüzelőanyagok elégetésével termelnek elektromos áramot, amelyet az áramszolgáltató vesz át törvény által meghatározott áron. A működés során melléktermékként keletkező hő akár lakossági célra is hasznosítható, de további ipari vállalkozásokat is vonzhat. hirosindex.hu 07-20
A www.naesz.hu domaint idén április 6-án már bejegyezték, de azon tartalom még nem található.

2006-07-24 ... FATÁJ gyűjtés

 

Utolsó frissítés: 2006-07-31

Ha van híre a FATÁJ számára, küldje bátran.

A FATÁJ-online lapot a FAGOSZ titkárság készíti.

Ha valakinek nem lenne pdf fájl olvasásához eszköze:

 

 

 

 

 


 Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, FAGOSZ
 ©1999-2017.
 Minden jog fenntartva. All rights reserved.

FAGOSZ: H-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. L/125. 
Tel: (+36 1) 798-5685, Fax: (+36 1) 762-3011  e-mailinfo@fagosz.hu 

W: www.fagosz.hu / www.fatudakozo.hu / www.fataj.hu/ www.hungarobinia.hu /