FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

 

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

 

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

 

 

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

2007-12-04

2008. január 1-vel megszűnik az erdőfenntartási járulék

A T/3892. számú törvényjavaslat "egyes adótörvények módosításáról" megtalálható a Pénzügyminisztérium honlapján. A tervezet 2007. szeptember 28-i dátumu. A kisadókat összevonó törvényként emlegetik a tervezetet és nagy vita volt róla. Az erdőgazdálkodókat közvetlenül érintő részek azonban változtatás nélkül keresztülmentek.

A PM honlapján a jobbmenüben a "Jogszabály tervezetek" menü alatt a 2007-09-28 dátumnál található meg a honlapon lépegetve a tervezeti állapotban, pedig időközben a Parlament a törvényt november 12-én elfogadta és a Magyar Közlönyben a 155. lapszámban (216 oldal) november 16-án meg is jelent a 2007. évi CXXVI. törvény az Egyes adótörvények módosításáról. Ha valaki érdeklődik a tervezet törvénnyé válásának folyamata és a viták iránt, a részleteket itt találja meg a Parlament honlapján.

 

Megszűnik az erdőfenntartási járulék az alábbiak szerint.

 

457. § 2008 január 1-jén hatályát veszti az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény

a) XII. fejezet címében a "az erdőfenntartási járulék" szövegrész,

b) 101. §-a,

c) 102. §-a (4) bekezdésének a) pontjában az "az erdőfenntartási járulék tízszerese, de legalább" szövegrész,

d) 103/A. §-ában az "az erdőfenntartási járulék" szövegrész,

e) 106. §-a (1) bekezdésének 13. pontjában az "az erdőfenntartási járulék" szövegrész,

f) valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény "Az erdőfenntartási járulék mértéke" című melléklete.

 

A fentiek indoklása a törvénytervezetben (ahol ez még a 451.§ számú volt):

Az adminisztrációs terhek csökkenése érdekében az erdőfenntartási járulék megszűntetése miatt szükséges az ezen fizetési kötelezettségre való utalások hatályon kívül helyezése.

 

Emlékezetes: Az erdőfenntartási járulék 2008. január 1-vel megszüntetéséről a FAGOSZ-MEGOSZ-OEE, valamint az FVM miniszter között 2007. február 22-én született megállapodás, ami íme valóra is vált.

Nekrológ:

Az erdőfenntartási járulék hosszú időn át az Erdőfenntartási Alap forrása volt, majd a '90-es évek végén adójellegű elvonássá vált, de a költségvetésben akkor is az erdőfenntartási, majd erdészeti támogatás párjaként kezelték. A fenti változtatással egy több mint fél évszázados erdészeti finanszírozási rendszer utolsó eleme szűnik meg.

A tervutasításos évtizedekben jó szolgálatot tett, hogy az erdészeti ágazatnak ne kelljen évenkénti tervalkuban az erdőfelújítási költségei fedezetét kiharcolnia. A többéves költségelhatárolás mai szabályai akkor itthon teljesen ismeretlenek voltak. A rendszerváltozás után aztán egyre kevésbé felelt meg a piacgazdasági működés követelményeinek ez a rendszer, illetve a párját jelentő és önálló, más törvény alapján pályázható erdőfelújítási támogatás. Utóbbi a tényleges költségeknek egyre csökkenő, a végén talán a felét kitevő részét fedezte. Az állami, de különösen a magán erdőgazdálkodók egyre erősebben kritizálták e rendszer tulajdonosok és gazdálkodók közötti jövedelemátcsoportosító hatását.

Idénre az évek során egyre nagyobb u.n. determináció - pontosabban korábbi kötelezettség későbbi kifizetése - halmozódott fel. Végül 2007-re az a fura állapot jött létre, hogy a járulékot még be kell fizetni, de az agrártámogatási rendeletből az erdőfelújítást szolgáló támogatási sor "kimaradt", így erre pályázatot sem lehetett beadni, hanem helyette a magántulajdonosoknál, illetve az államiaknál eltérő, egyéb finanszírozást segítő megoldásokat kellett keresni.

Időközben az EU-s társfinanszírozású erdészeti támogatások keretei kialakultak és 2008-tól egyre több ilyen új támogatási lehetőség lesz elérhető. Talán nyugodtan mondhatjuk, hogy a hazai erdőgazdálkodás szakmai finanszírozási rendszerváltozása - 18 éves késéssel - 2008-ban kezdődik. A "szent tehén" kimúlt.

Erdészeti gazdaságtörténészeknek szép téma lesz az Erdőfenntartási Alap, illetve az utána mostanáig volt erdőfelújítás finanszírozási rendszer dokumentálása, értékelése. (MM)

 

---------

Érdemes megjegyezni, hogy a megjelent törvényben az eggyel előtte lévő 456.§-ban szerepel a vadvédelmi hozzájárulás megszűntetése, eggyel utána a 458.§-ban pedig a halászatfejlesztési hozzájárulás megszüntetése, a tervezetben a fentivel azonos indoklással.

 

---------

Továbbá a megjelent tötvényben szerepel a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésére azalábbi:

 

104. §(1) A Jöt. 129. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)

"a) a mezőgazdasági ágazatban a szántó-, a kert-, a gyümölcsös-, a szőlő-, a gyep-, a halastó- művelési ágban, valamint az erdőfelújításban felhasznált, de évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj jövedéki adója 80 százalékának a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelő részére történő visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,"

 

Ennek indoklása a tervezetben:

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés jelenlegi szabályait módosítani kell ahhoz, hogy annak rendszere feleljen meg a 206/C 319/01 számú, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló 2007-2013. évekre vonatkozó közösségi iránymutatások hatályos rendelkezéseinek. Az Európai Bizottság csak olyan visszatérítési rendszer alkalmazásával ért egyet, ami nem tesz különbséget a mezőgazdaság alágazatai között. Ennek megfelelően a Javaslat egységesíti a visszaigénylés felső korlátjára meghatározott, eddig eltérő normákat egységesen hektárra (földterületre) meghatározva. Ebből következően az adó-visszatérítés a továbbiakban csak a használt földterületre érvényesül, a szarvasmarha ágazatban megszűnik. A Javaslat szerint - a jelenlegi 12-200 liter/hektár/év között differenciált mértékkel szemben - a jövedékiadó-visszatérítésben részesíthető gázolaj mennyiség felső határa egységesen 97 liter/hektár/év lesz. (A gyep művelési ágban az eddigi 12 liter/hektár/év felső limitnek a kiterjesztése 97 liter/hektár/év mértékre lényegében a szarvasmarha ágazatban is biztosítja a jelenlegi támogatási szint fennmaradását.) 

A Javaslat egyes új rendelkezésekkel kapcsolatos részletes végrehajtási eljárási szabályok megalkotására ad a pénzügyminiszternek felhatalmazást.

A Javaslat felhatalmazza a pénzügyminisztert és a külügyminiszter, hogy együttes rendeletben szabályozzák a diplomáciai nemzetközi szervezetek jövedéki adómentességének adó-visszatérítés formájában való biztosítására vonatkozó részletes szabályokat

 

 

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu

Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu

FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN


Környezetbarát ragasztók
PLASTDUR

Faanyagszárítás professzora:
CATHILD

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.