FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

 

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

 

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

 

 

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

2007-11-27

A FAGOSZ és az FVM Természeti Erőforrások Főosztályának egyeztetése

A november 14-én reggeli megbeszélésen FAGOSZ részéről Horváth Ferenc elnök és Mőcsényi Miklós főtitkár, az FVM TEF részéről pedig Kiss János főosztályvezető vett részt. A Szövetség bemutatása után elsősorban az Erdőtörvény soron lévő módosításáról és néhány azzal összefüggő üggyel foglalkoztak a felek.

 

Horváth Ferenc bemutatta a FAGOSZ-t, melyben erdőgazdálkodók (állami és magán), faipari, fakereskedelemi és beszállítói cégek és oktatási, illetve egyéb intézmények a tagok. Most elsősorban erdészeti témák egyeztetésére jöttünk, hiszen a szakterület talán legfontosabb törvénye, az Erdőtörvény megújítása van éppen folyamatban. Szövetségünk jellegéből és tagsági összetételéből adódóan különösen a gazdálkodással összefüggő, azt elősegítő témákkal igyekszünk foglalkozni.

  • A FAGOSZ, mint a gazdálkodókat tömörítő szervezet fontosnak tartja, hogy az Etv-ben megfelelően hangsúlyosan szereplejen az erdők gazdasági, fatermelő szerepe. Az országnak szüksége van a magyar erdők fájára, az Erdőtörvénynek biztosítania kell a hozamokhoz való kiszámítható hozzájutást.
  • Kiss úr elmondta, hogy az eddiginél nagyobb gazdálkodói szabadságra törekszenek a gazdasági rendeltetésű erdők esetében. A 10 éven belül a tervezettek megvalósításának ütemezését tág keretek között a gazdálkodóra bízzák. Az erdőterv egyértelműen egyben természetvédelmi kezelési terv is, a KvVM-mel folytatott konzultáció is ezt támasztotta alá: ez a megoldás nekik is megfelel. A nem védett Natura 2000 területeken a cél a kijelöléskori állapot megtartása, az egyébként normál gazdálkodás mellett.
  • Az ültetvényszerű erdőknél kevesebb kötöttséget szeretnének, mint a természetszerűeknél, ennek részeként a vágáskort is lényegesen rugalmasabban kezelnék. Ez utóbbi azonban 15 évnél kevesebb nem lehet, hiszen az a fás szárú energiaültetvények "felső korhatára".
  • Közismert az a döntés, hogy az erdőfenntartási járulék megszűnik. Ezzel kapcsolatban meg kell majd oldani, hogy minden erdőgazdálkodó számára - gazdálkodási formájától függetlenül - működjön a több évre vonatkozó költségelhatárolás, hogy a fakitermelés árbevételével a további években keletkező felújítási költségek összevezethetőek legyenek. A lehetőséget nem az Erdőtörvény keretein belül, hanem az adójogszabályok megfelelő változtatása által van mód megteremteni.
  • Az erdők őrzésével kapcsolatban elmondható, hogy a jelenlegi jogszabályi környezeten célszerű lesz változtatni. Külföldi példák arra mutatnak, hogy az erdőőrzési és az erdőgazdálkodói funkciók jobb ha elkülönült szervezeteknél vannak. Célszerű megoldás, ha az erdőőr hatósági személy, állami alkalmazásban. Egyik lehetőség a mezőőri őrszolgálathoz tenni ezt a feladatot, ami várhatóan legalább 2 évi jogalkotási és egyeztetési munkát igényelne. A gyorsabb út a természetvédelmi őrszolgálathoz közeledés lenne. A cél szempontjából hatékonyabb módszer kiválasztása még nem történt meg.
  • Azon támogatásoknál, melyek révén valójában beruházás jön létre, mint az erdőtelepítés, egyeztetések vannak folyamatban arról, hogy a támogatást ne bevételként, hanem beruházási pénzfelhasználásként lehessen elszámolni. Igaz, ebben az esetben az amortizációt is meg kellene oldani.
  • FAGOSZ részéről felvetettük, hogy ugyan nem az Erdőtörvény ügye, de ágazati felelősség szempontjából a természeti Erőforrások Főosztályához tartozik az elsődleges faipar is, amivel kapcsolatban egy ideje nem érzékeljük a főosztály véleményét, szándékait. Kiss János jelezte, hogy nem feledkeztek meg e területről sem és hamarosan megnevezi azt a munkatársat, akihez ez a terület fog tartozni.
  • A közönségkapcsolatok (erdőmarketing és famarketing) terén elnök úr szóbahozta ennek fontosságát, megemlítve viszont e közösségi tevékenység forráshiányát, amely problémát - több más EU ország mintája alapján - az érintett gazdálkodók speciális alaphoz csekély befizetéseivel lehetne megoldani. Ennek segítségével profi csapattól profi eredményt várhatnánk a hazai erdőgazdálkodók és faipar javára.
  • Egyetértettek a felek, hogy az erdőtanúsítást a hazai erdők minél nagyobb részére meg kellene oldani, de minél kisebb gazdálkodói ráfordítás mellett. E cél elérését a Főosztály szívesen segítené lehetőségei szerint.
  • Horváth Ferenc kérte, hogy a mostani Etv. módosításban és más eszközökkel is segítse a Főosztály a még nem működő magánerdők gazdálkodásba vonását. Kiss úr válaszul a részarány tulajdonosok által közös kezelésű erdők tulajdoni megosztásának lehetőségét említette, illetve hogy el szeretnék érni: ha kisebbségi tulajdonosi (általában helyben lakó) kör szeretne, bejelentkezhessen erdőgazdálkodónak az adott területre.

Horváth Ferenc és Kiss János legnagyobb megelégedésükre azzal fejezték be beszélgetésüket, hogy mindegyik felvetett témában a problémákat és a lehetséges megoldást is hasonlóan látták. Egyetértettek abban, hogy a FAGOSZ és a Természeti Erőforrások Főosztálya között - ha nem is nagyon sűrűn, de - hasonló egyeztetéseket rendszeresen célszerű lesz tartani

Lejegyezte MM

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu

Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu

FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN


Környezetbarát ragasztók
PLASTDUR

Faanyagszárítás professzora:
CATHILD

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.