FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

 

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

 

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

 

 

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

2007-10-05

Osztatlannak nevesített erdők megosztása 2008-tól

Az FVM honlapján október 3-án délután jelent meg az Előterjesztés a Kormány részére (a) a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról, valamint (b) a részarány földkiadás során keletkezett, erdő művelési ágú osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályairól.

 

A tapasztalatok szerint a termőföldek magántulajdonba kerülését követően az erdőgazdálkodás színvonala nem kielégítő, aminek egyik oka a közös tulajdonlás.

A tulajdonostársak - akik sok esetben idős emberek - nehezen tudnak (illetve akarnak) közös akarattal gazdálkodni, intézkedni. Ezért a magánerdő gazdálkodás korszerűsítése érdekében ésszerű és szükséges törvényi lehetőséget biztosítani a felelősen gazdálkodni szándékozó tulajdonostársak részére az önálló ingatlan kialakítására az említett törvényi korlátozás megszüntetésével.

E cél megvalósításának elengedhetetlen feltétele az Fkbt. 12/E. §-a (2) bekezdésének hatályon kívül helyezése, valamint a 12/F. § néhány rendelkezésének módosítása. Ezek között említést érdemel az erdő művelési ágban kialakítható minimális terület meghatározása (ültetvényszerű erdők esetében 1,5 ha, egyéb erdők esetében 3 ha) és az eljárást egyszerűsítő azon rendelkezés, amely lehetővé teszi az eredeti földrészletet terhelő jogok automatikus visszajegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.

Az Fkbt. 9/C. §-ának (6) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
"Erdő művelési ágú földrészlet esetén a kialakítható legkisebb önálló ingatlan
területe ültetvény és ültetvényszerű erdő esetén 15 000 m2, egyéb erdő esetén 30 000 m2; a földrészlet minimális szélessége 30 m."

 

A törvénymódosítás hatására elsősorban a magánerdő gazdálkodás színvonalának javulása várható, mivel az önálló ingatlannal való rendelkezési jog - az 1/1 tulajdoni hányad - nagymértékben megkönnyíti a felelős gazdálkodást és a célszerűségnek megfelelő intézkedések meghozatalát. Kétségtelen tény, hogy - mivel a megosztások költségeit az állam viseli - a szóban forgó törvénymódosítás kihatással van az elkövetkezendő évek központi költségvetésének kiadási oldalára. Az előterjesztésben foglalt feladat nagyságrendje és várható költségigénye csak közelítően becsülhető.

 

A bizottságokkal foglalkozó törvény módosításában:

"Az erdő művelési ágú földrészletek megosztására irányuló kérelmeket első
ízben 2008. január 1 - április 1. között, a továbbiakban évente március 1-jéig lehet benyújtani az illetékes ingatlanügyi hatósághoz." Ugyanakkor figyelmre méltó a hatálybaléptetés: "E törvény 2007. január 1-jén lép hatályba, ...", ami szokatlan, mert visszamenőleges lenne, talán elírás és a helyes a 2008. január 1-től.

 

Érdekes, hogy az erdő művelési ágú osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló kormány rendelet tervezet FVM honlapi szövegében nem található a hatálybaléptetés idejére vonatkozó szokásos passzus, de vélhetően ez is 2008. január 1. lesz.

Az előterjesztés teljes szövege (PDF)

A FAGOSZ-nak október 11-ig kell válaszolnia az FVM-nek a fenti tervezetre, mellyel várhatóan egyetértünk, hacsak a tagságtól, illetve más érdekeltektől ettől eltérő véleményt nem kapunk.

Az FVM honlapja és egyeztetést kérő levele alapján: MM

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu

Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu

Faanyagszárítás professzora:
CATHILD

Környezetbarát ragasztók
PLASTDUR

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector

 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.