2006.
11. hét

FELIRATKOZÁS
FATÁJ-online hetilap körlevéllistára.
Ha nem közvetlenül értesült a lapról és továbbiakban szeretne rendszeresen értesítést kapni, akkor a fenti kapcsolóval küldjön egy e-mailt, a tárgyat (subject) változatlanul hagyva.
Örömmel vesszük, ha levelében jelzi közelebbi érdeklődési, illetve szakterületét.

március 13.
-----
március 19.

Használat:

Tartalomjegyzék, menürendszer:
induljon itt: www.fagosz.hu használja a FATÁJ menüt.

A középső test részben lévő barna színű szövegkapcsolók
és a , jelek további helyekre vezetnek, vagy egy dokumentumot nyitnak meg.

Szinte minden esetben érdemes a képekre is rákattintani, mert ezzel a felnagyított kép, vagy további képek jelennek meg.

Itt a bal, illetve a jobb oldalsávban lévő vastag betűs szövegrész is lehet szövegkapcsoló.

 

 

Kérem jegyezze elő:
A tavaszi FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi Konferencia
időpontja: 2006. április 25-26.
helyszíne: Kecskemét, Három Gúnár Rendezvényház (ugyanott, mint 2005. őszén).

Emlékeztető:
FAGOSZ, MBFSZ, OAFSZ = MAFABE közgyűlések és konferencia Tihanyban, március 24-25.
A részletes programot és az iratokat megtalálja előző lapszámunkban: FATÁJ 2006_09


EU: Erdészeti és faipari kutatás és az ipar együttműködése

Forest-Based Sector Technology PlatformAz FTP NSG a, Forest Technology Platform, National Support Group rövidítése. Európában 18 országban működik ilyen már, és ezek célja az erdészeti és faipari kutatások és ipari együttműködés EU keretek közötti előkészítése és a jobb koordináció elérése hazai és nemzetközi szinten egyaránt. E folyamatban résztvesz a CEPI (cellulóz és papíripar), CEI-Bois (faipar)és CEPF (erdőtulajdonosok), valamint a nagy iparvállalatok a gazdai, amelyek az EB-gal együttműködve alakítják ezt a kezdeményezést.
További részletek: FORESTPLATFORM, a már működő nemzeti támogató csoportok között magyarországi sajnos még nincs jelen. Ha bármely cég, vagy szervezet érdeklődést mutatna e folyamatban résztvételre, kérem jelentkezzen a FAGOSZ titkárságon, vagy Lengyel Atillánál, a CEPF budapesti irodája vezetőjénél.
2006-03-21 FATÁJ, Lengyel Atilla felhívása alapján.


A GKM meghirdette energetikai pályázatait

GKMA GKM március 16-án két pályázatot hirdetett ki:

(1) A lakossági energiamegtakarítás pályázatnál (nyílászáró csere, hőszigetelés, energiatakarékos berendezések) összesen 880 millió forint áll rendelkezésre, ez körülbelül 3300 eredményesen pályázó támogatását teszi lehetővé.
(2) A megújuló energiaforrások felhasználásának bővítésére kiírt pályázat keretösszege 183 millió forint, melyből becslések alapján 500 pályázó kaphat pénzügyi segítséget.

A pályázatokat március 31-től lehet beadni. A Pályázati Formanyomtatvány, valamint az "Útmutató" a GKM honlapjáról tölthető le. Mindkét esetben magánszemélyek saját ingatlanukkal kapcsolatban pályázhatnak egy cél esetében max 300eFt, két vagy több cél esetében max 600eFt, illetve a költség 1/3-a összegig.  A pályázatok rövid áttekintése.
2006-03-21 FATÁJ


A hazai fűrészipar energetikai potenciálja

A MAGYAR BIOMASSZA TÁRSASÁG 2006. március 1-4. között Sopronban rendezte meg az I. Ökoenergetikai és a IX. Biomassza Konferenciáját, melynek keretében hangzott el dr. Molnár Sándor az NYME FMK dékánja és Toth Béla, az E.K.F.M. Kft. ügyvezető igazgatójának közös előadása az alábbi tartalommal:

Alcím: A faipari, fűrészipari feldolgozás és a biomassza energetikai hasznosításának kapcsolata Magyarországon
A hazai fafeldolgozás nehéz helyzetbe került - többek között - az erőművi "zöld energia" termelés nagy volumenű tűzifaigénye miatt. A megnövekedett hazai fizetőképes - támogatás-bázisú - kereslet miatt megnövekedett alapanyag-árak kiemelték, elmélyítették azokat a problémákat, amelyek elsősorban a hazai fűrészipari tevékenységre jellemzők.
Ugyanakkor a faipari, fűrészipari tevékenység maga is nagy volumenű "zöld energia" termelésére lenne potenciálisan alkalmas, az erőművi felhasználásnál jobb energetikai és környezetvédelmi hatásfokkal, gazdasági, kis-térségi lehetőségekkel és előnyökkel.
Az előadás bemutatja azokat az okokat, körülményeket, amelyek a jelenlegi helyzetet jellemzik, valamint bemutatja a faipari, fűrészipari tevékenységre alapozott energia-termelés lehetőségeit is.
Bemutatja azokat a preferenciákat, támogatási irányokat, megoldásokat, amelyeket a fűrészipar, a fafeldolgozó ipar számára a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) II-ben is ki kell tűzni, és amelyek biztosíthatják a fafeldolgozás fejlődését, fennmaradását, és elősegíthetik a kitermelt fűrészipari rönk teljes körű és gazdaságos hazai feldolgozását, és ezzel a lapgyártás és a biomassza energetikai hasznosítása lehetőségének bővítését.
Az előadás vetített szövege, ábrái és grafikonjai pdf állományban (0,5 MB).
2006-03-21 FATÁJ


Lesz-e elég biomassza?

Még március 9-én jelent meg egy cikk a Magyar Nemzetben: "Lenne biomassza, ha volna fűtőanyag" címmel.
Ez az első olyan cikk, melyben arról olvasok (éppen az egyik érintett erőmű tapasztalatai alapján), hogy az energiacélú biomassza termelés gyors elterjedése előtt a földtulajdonosok érdekeltségi akadálya áll. Az energiaültetvények tulajdonosai ugyanis nem számíthatnak területalapú támogatásra, mert az EUROSTAT rendszerében ezek nem számítanak mezőgazdasági hasznosítású területnek. Ez pedig versenyhátrány a mezőgazdaságinak elismert kultúrákkal szemben. Ugyanakkor az ültetvényesek a területalpú támogatás nemzeti önrészét sem kaphatják meg. Pontosabban ehhez az energiaültetvényeket területpihentetési támogatásra jogosultként kellene nyilvántartani, aminek az elvi lehetősége adott, de ahhoz a közös agrárpolitika legszigorúbb támogatás-ellenőrzési rendszerét is alkalmazni kellene. Ennek bonyolultsága elriasztja a kormányt alkalmazásától.
Területalapú támogatás híján a különböző programokat kell kihasználni, melyekből legfeljebb a költségek 40%-a kapható, de ez eddig nem volt elég a szekezetváltás beindításához.
A biomasszás meglévő és további erőművek bővülni, fejlődni szeretnének. Somosi László, a Pannonpower vezérigazgatója szerint még nem tisztázódott, hogy mely fűfajták, illetve fafajok, sőt esetleg fajták a legjobbak energianyerésre. Technológiai akadály, hogy adott kazánban nem lehet bármilyen növényt azonos hatásfokkal égetni. Mégis 2009-re két új fatüzelésű erőművi blokkot kívánnak építeni. Az ellátás érdekében pedig 30et fa folyamatos szállítására írtak ki pályázatot.
2006-03-21 FATÁJ, az említett cikk alapján


Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság alakult

A FAGOSZ, a MBFSZ, az OAFSZ munkaadói oldalon és az EFDSZ munkavállalói oldalon két éve csatlakozott az Építőipari ÁPB-hez és azon belül megalakította a Faipari, Bútoripari és Erdészeti Albizottságot. Ugyanakkor javaslat volt arra, hogy a szintén két éve létező Mezőgazdasági ÁPB kereteiben jöjjön létre egy Erdészeti Albizottság. Ez azonban kettősséget okozott volna, illetve több esetben nehezen eldönthetővé tette volna, hogy adott cég melyikhez is tartozzon.
Több egyeztetés után március 20-án önálló Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FABE ÁPB) alakult melyben résztvesznek: munkaadói oldalon: FAGOSZ, MBFSZ, OAFSZ, munkavállalói oldalon pedig: EFDSZ, ÉTSZOSZ, Munkástanácsok Faipari Szövetsége, ÉFÉDOSZSZ. A testület április elejével kezdi működését. A munkaadói oldal ügyvivője: Mőcsényi Miklós (FAGOSZ), a munkavállalói oldalé pedig: Kovács Imre ( ÉFÉDOSZSZ).
2006-03-21 FATÁJ


EU: faburkolatok (padló és fal) tűzellenállási osztályai

EU Bizottsági Döntés jelent meg a fa padlóburkolat és falburkolat tűznek ellenállóképességi osztályainak megállapításáról az EU OJ 2006. március 16-i számában: "Commission Decision of 6 March 2006 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards wood flooring and solid wood panelling and cladding" A bizottsági döntés szövege pdf állományban magyarul . A fa padlóburkolóknál külön kategóriák vannak a "Fa padlóburkolatok és parketta", a "Parketta" és a "Furnérozott padlóburkolatok" termékcsoportokra. A falburkolatoknál a kategóriák lényegében attól függenek, hogy milyen mértékű a "légrés" a burkolóelemek mögött és körül. Ugyanakkor a légrés jelenléte a parkettáknál is befolyásolja az osztályba sorolást.
2006-03-21 FATÁJ, BXL 007 jelentése alapján


Kitüntetések március 15. alkalmából

A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök előterjesztésére március 15-e alkalmából, kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta Boronkai Lászlónak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának; Schmidt János akadémikusnak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanárának; Szodfridt Istvánnak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem professor emeritusának;
a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Ágfalvi Mihálynak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kara főigazgató-helyettes főiskolai tanárának;
A Magyar Köztársaság elnöke az oktatási miniszter előterjesztésére március 15-e alkalmából, kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Késmárki Istvánnak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanárának, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának;
A Magyar Köztársasági Érdemrend és a Magyar Köztársasági Érdemkereszt alapítását és adományozása módját a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény írja le.

Pro Silva Hungariae díjat vehetett át március 15. alkalmából Kiss László, az Ipolyerdő Zrt. vezérigazgatója, Kolozs László, az Állami Erdészeti Szolgálat főosztályvezetője, valamint Halász Tibor, az ÁESZ Térségfejlesztési és Zöldövezet Tervező Iroda nyugalmazott vezetője.
A FATÁJ részéről is gratulálunk a díjazottaknak.


Céghírek

A UNIC-FAGUS Kft. ügyvezető igazgatója február közepétől Püsök József. Dr. Tihanyi Pál - aki eddigi volt a cég ügyvezető igazgatója - pedig a továbbiakban a Mecseki Erdészeti Zrt-nél (mely cég a Kft. tulajdonosa) dolgozik. A Unic-Fagus Kft-nek van már e-mail címe: fagus@enternet.hu


Sajtószemle

Kilenc hónappal később készül el az M7-es autópálya dél-balatoni szakasza egy völgyhíd miatt. A 39 MdFt-ba kerülő viaduktot azért kell megépíteni, mert a helyi erdészeti gazdaság és a közeli települések is tiltakoztak minden más nyomvonal ellen. ..... További részletek: Inforádió Az ÁESZ Kaposvári Igazgatóság is ellenáll: Figyelőnet

Tiltakozás a Körös-éri Tájvédelmi Körzet térségében újabb terület védetté nyilvánítása ellen. A térségben lakó emberek meg akarnak élni - de a többségük csak a földből tud. A természetvédelem nem lehet öncélú - ezt a sarkos véleményt Vass Sándor, az állami tulajdonú Dél-alföldi Erdőgazdaság (Dalerd) Rt. vezérigazgatója képviseli. Ezzel áll szemben Iványosi-Szabó András, a Kiskunsági Nemzeti Park (KNP) igazgatóhelyettesének álláspontja: a védelem alá nem vont területen azzal foglalkozhatnak a gazdálkodók, ami a legnagyobb profitot hozza, a tájvédelmi körzetekben azonban a modern természetvédelem érdekei a legfontosabbak. Igen ám, vélekedik Csányi László, Mórahalom alpolgármestere, de Nyugat-Európában ilyen esetben kárpótlást kapnak a gazdák az évi bevételkiesésért és az ingatlan értékcsökkenéséért egyaránt. ... továbbiak kifejtése: NOL

Hány minisztérium is lesz? Azon belül mi a KvVM sorsa? Erről olvashat a Greenfo-ban egy egész érdekes hangvételű írást. Inkább nem idézek belőle, olvassa eredetiben itt: Greenfo

Erdészeti közmunkára NYÍRERDŐ Zrt. részére a szaktárca 119,7 milliót adott, az önerő pedig 85,5 millió, amiből az APV Rt. 42 milliót vállalt át - tájékoztatott Kaknics Lajos, a cég vezérigazgatója. Hétfőtől 284 ember, legtöbbjük roma, áll majd munkába a két megyében. Hajdúonline

Általános iskolai végzettség nélkül is betanított erdőművelő végzettséget szerezhetnek a Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium (MFM) által is támogatott képzésben azok a - döntően roma - emberek, akik az Egererdő Zrt. közmunkaprogramja keretében tegnap kezdték meg a tanulást. Heves Megyei Hírlap

Fél éves közmunkaprogram indul a Mecseki Erdészeti Zrt-nél. BaranyanetOnline , NOL

A Lakáskultúra élőben vásárt értékelő írások:
Modern formák, élénk színek, természetes anyagok, merész párosítások ..... Gondola.hu

A környezet és természetvédő szervezetek XVI. Országos Találkozójának állásfoglalása "Erdeink jövőjéről". A természet védelme, erdeink megőrzése és jövőben kívánatos kezelése érdekében a Környezet és Természetvédő szervezetek az előző három évben elfogadott állásfoglalásaikhoz hasonlóan, a várható változások tükrében (erdő törvény módosítás, nemzeti parki törvény, NFT II., NATURA 2000 stb.) felkérték az Országgyűlést, a Kormányt, az illetékes hivatalokat és intézményeket, különböző intézkedések megtételére, melyek a Greenfo honlapján (03-13) olvashatóak.

Az elköltözők visszafizetnének? Az állami támogatások nem ösztönözhetik arra a vállalatokat, hogy más országba helyezzék át gazdasági tevékenységüket, az uniós támogatást nyert cégeket pedig szankcionálni kell, ha bizonyos időn belül máshová költöznek - ez a lényege Alain Hutchinson jelentésének. "A vállalatáthelyezés több tagállamban súlyos problémát jelent" - áll a Hutchinson-jelentésben. Az áthelyezés a képviselők szerint "nem csak a hagyományosnak nevezett, jelentős munkaerőt alkalmazó iparágakat érinti, mint a textilipar, a cipőipar, a kábelfektetés és a faipar, de a tőkeigényes iparágakat is, mint a kohászat, a gépgyártás, a hajóépítés, a repülőgépgyártás és az elektronikai berendezések, valamint a szolgáltatási szektor egyéb fontos területeit, mint az informatikai programok kifejlesztése és a pénzügyi, tájékoztatási illetve logisztikai szolgáltatások". .... Jogi Fórum 03-13
FATÁJ megjegyzés: Nocsak. Hogy is volt (lesz) a német faipar költözködésével?

A KARSOL Kft. a kegyeleti termékek piacán az első. A volt Debreceni Ruhagyár épületét vásárolták meg Nyíradonyban, majd több lépcsőben fejlesztették. Jelenleg közel négyezer négyzetméteren faipari és textilipari gyártást végeznek. A Karsol kft. hazánk piacvezető kegyeleti kellékeket gyártó vállalata - Európa több országába exportál -, a teljes eladások 75 százalékát tudhatja magáénak. Tulajdonosai - Balogh Károly, aki a kereskedelemért felel, és Kőrösi Zsolt, a gyártás irányítója - abban hisznek, hogy minőségi versenyre szükség van a piacon, ezért jelszavuk a fejlesztés. A piac kisebbedett, ezért az innovációt, és a hazai piac védelmét hangsúlyozzák. A 2005. évi árbevételük 620 M Ft volt, 2006-ra 740 M Ft-ot terveznek.
Nemrég 70 M Ft-os fejlesztést fejeztek be. Ehhez a GKM 20 M Ft vállalkozás-fejlesztési támogatást adott. ... Hajdú Online , MFOR , VG.hu ,

Életmódcsatorna indul: A Széles Gábor érdekeltségi körébe tartozó Vital TV egyaránt foglalkozik majd gasztronómiával és környezetvédelemmel, turizmussal és sporttal, egészségüggyel és wellness-szel, divattal, természetgyógyászattal és lakberendezéssel, de szándéka szerint szigorúan politikamentes lesz. .... INDEX

Ipolyerdő Zrt. Salgóbányán létrehozta az Erdészek házát egy régi, a cég tulajdonában lévő szolgálati lakás átalakításával. Egy sötét szobában tapintással lehet megismerni köveket, fafajokat, állati bőröket. A következő helyiségben pedig tablókon mutatják be az erdő változatos képét. A harmadik az interaktív bemutató tér, ahol a számításnechnikával is segítve ismerhető meg az erdő és az erdészek munkája. A szabadtéri foglalkozásokhoz az épület mellett egy nagyobb területet lefednek. A salgóbányai erdészek háza várhatóan 2006. májusától fogadja a diákokat, erdei iskolásokat, családokat, csoportokat. .... Nógrád Hírlap

2006-03-13... FATÁJ gyűjtés


Különös érdekességek

Egyedi ajándék, esztergáltasd ki a fejed! Ezzel hívja fel magára a figyelmet egy amerikai vállalkozó, akinek Turn your head! honlapján látható az érdekes ötlet, hogy az ügyfél arcélét esztergálási profilként felhasználva elkészíti az illető esztergált "arcmását". Interneten elküldhető a fénykép mintaként, majd 3-6 (max 7) hét alatt elkészül az esztergált arcprofil a választott fafajból darabonként 250 $-ért (kb 55eFt), illetve március végéig akcióban 150 $-ért (kb 35eFt).

Fafonat: a térráccsá font élő fa. Sanos nem sokat tudok a "mű" eredetéről, csak annyit, hogy szekértők szerint valamilyen ficus féléről van szó, amelyiket úgy lehet fonni, mint a hajat. Bizonyára egy botanikus kertben állhat ez a "faház" vagy közparkban, de nem tudom hol, a képsorozatot többedkézből kaptam. Minden esetre érdekes. Kattintson a képre a nagyításokért.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2006-03-21

Ha van híre a FATÁJ számára, küldje bátran.

A FATÁJ-online lapot a FAGOSZ titkárság készíti.

Ha valakinek nem lenne pdf fájl olvasásához eszköze: