FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

 

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

 

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

 

 

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

2007-09-28

Fahibák online adattára - NYME-ERFARET projekt

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) Erdő és Fahasznosítási Regionális Tudásközpontja (ERFARET) a Baross Gábor Regionális Innovációs Program keretében sikeresen pályázott (ND INRG 05 pályázat) a faanyagok minőségét meghatározó fahibák, fakárosítások bemutatására. Így e pályázat eredményeként elkészült a fogalmak magyar, német és angol nyelvű tisztázására és képi megjelenítésére a hivatkozott honlap, egy hasonló tartalmú információs füzet és egy komplett gyűjtemény 12 bemutató szekrényben elhelyezve.

Milyen céljai voltak e munkának és hogyan kapcsolódik a Nyugat Dunántúli Régióhoz?

A kitermelt és kereskedelembe, feldolgozásra kerülő faanyag (rönk, fűrészáru) minőségét, felhasználhatóságát - a méretei mellett - elsősorban a különböző fahibák határozzák, meg. A fahiba alatt a normálistól eltérő alaki és szöveti tulajdonságokat értjük, ezek egyrészt a növekedési folyamatokban alakulnak ki, másrészt különböző abiotikus és biotikus károsítások hatására. Ezek a fahibák a keletkezésük módja és morfológiai megjelenésük alapján is nagyon sajátosak, ugyanakkor több fogalom esetében még a szakmai terminológia sem egységes. Így a hazai és nemzetközi fakeresedelemben a legnagyobb gondot a fahibák megfelelő értelmezése okozza. Megjegyezzük, hogy az újabb kutatási eredmények, pl. a reakciófával (húzott-nyomottfa) kapcsolatban még a gyakorlatban nem kerültek megfelelő elterjesztésre.

A fentiek alapján a projekt célja a Nyugat-dunántúli régió erdő- és fagazdasága, fakereskedelme (és persze minden egyéb érdeklődő) számára olyan szakmai szolgáltatás biztosítása, amely lehetővé teszi a faminőségi jellemzők (fahibák, fakárosodások), nemzetközi szintű, egységes értelmezését. E szolgáltatást határozottan indokolja a régió kiemelkedő erdészeti, faipari és fakereskedelmi jelentősége.

A Nyugat-dunántúli régió gazdasági életében jelentős szerepet tölt be az erdészet és a faipar, tekintettel arra, hogy a Magyarország élő fakészletének egyötöde ebben a térségben található, az évente kitermelhető bruttó fatérfogat 1,9 millió m3. A térségben mintegy 900 erdészeti, fa- és bútoripari vállalkozás tevékenykedik. A projektet támogató Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter több mint 100 vállalkozás tevékenységét segíti elő. Sajátos jelentőséget ad a térségnek, hogy a hazai faexport 90 %-a osztrák és német területekre irányul, és itt halad át.

Befejezésül köszönetünket fejezzük ki a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnak, hogy a Baross Gábor program keretében pályázatunkat támogatásra méltónak ítélte.

Őszintén reméljük, hogy munkánk hasznosan segítheti a Nyugat-dunántúli Régión túl az egész hazai fakereskedelem és fafeldolgozás fejlődését.

 Prof. Dr. Molnár Sándor

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu

Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu

BÜTÜVÉDELEM
parafin nélkül:
Wood Protector

 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.