FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

 

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

 

 

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

2007-05-21

Kazáncsere határidő: 2007. október 30.

A követelmény persze teljesíthető a kazán átalakításával is, de sok esetben a csere lesz a megfelelő megoldás. A fatüzelésű kazánok esetében a szilárd anyag kibocsátás határértéken belül tartása az egyszerűbb feladat, ugyanakkor a szén-monoxid határérték = 250 mg/m3 betartása már sokkal nehezebb és költségesebb. 2007. október 30. után az eddiginél jelentősen több bírságra lehet számítani!

A levegő védelmével kapcsolatos egyes jogszabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 25.§ (4) 2007. október 30-ig határidőt ameddig a régi kazánokat használni lehet.

A fenti rendelet 2001. július 1-én lépett hatályba. A 25. § átlagos cégekre vonatkozó része:

25. § (1) A rendelet hatálybalépésekor meglevő - légszennyező anyag kibocsátásával járó - létesítményt, illetve tevékenységet - a mozgó légszennyező források üzemeltetőjét, illetve tulajdonosát kivéve - engedéllyel üzemeltetők, illetőleg folytatók e rendelet hatálybalépését követő két éven belül, míg az engedéllyel nem rendelkezők egy éven belül kötelesek új engedély iránti kérelmet benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.

(2) Meglévő helyhez kötött légszennyező pontforrás, diffúz forrás nem üzemeltethető, ha 2004. december 31-ét követően nem rendelkezik a rendeletben meghatározott jogerős és érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel.

(3) A kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság az engedély érvényének meghosszabbításához - a (4) bekezdés szerinti átmeneti időszak lejártáig, szükség esetén kikötésekkel - köteles hozzájárulni, ha a kérelmező e rendelet hatálybalépése előtt a hatályos levegővédelmi előírásoknak megfelelően működteti légszennyező forrásait.

(4) Az (1) bekezdés szerinti légszennyező források, tevékenységek e rendelet hatálybalépésétől érvényes kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezését az átmeneti időszak végéig meg kell szüntetni. Ha jogszabály vagy hatósági határozat másként nem rendelkezik, az átmeneti időszak 2007. október 30-ig terjed. Hatósági határozat ennél az időszaknál csak rövidebb időszakot állapíthat meg. Ha az átmeneti időszak leteltével a kibocsátási határértékek vagy a levegővédelmi követelmények nem teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság kötelezi a légszennyezőt tevékenységének megszüntetésére.

A határértékeket a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet tartalmazza. Ebben a CO kibocsátási határértéke 250 mg/m3 a szilád tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések esetében. E rendelet hatálybaléptető paragrafusa:

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Meglévő légszennyező forrásokra az e jogszabály alapján megállapított kibocsátási határértékeket 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A 2003. december 31. előtt gyártott, 140 kWth és az ennél nagyobb, de 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, fa, faapríték, illetve szilárd bio tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezések esetében a szén-monoxid (CO) technológiai kibocsátási határértékére a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak.

A (3) bekezdésben hivatkozott jogszabály a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről, amelyben az 5. melléklet 2. táblázata a "Gőz- vagy gáznemű szervetlen anyagok"-ról a D osztályban a szén-monoxidra (CAS szám: 630-08-0) 5 kg/h vagy ennél nagyobb, kibocsátási határértékként pedig 500 mg/m3-t tartalmaz.

A 23/2001. KöM r. 5.§ fenti (3) bekezdést a MAFABE fórumban tömörült FAGOSZ-MBFSZ-OAFSZ szövetségeknek sikerült kiharcolniuk. Sok egyeztetés után 2002. szeptember 14-én e szervezetek közös levélben kezdeményezték a kisebb kazánokra ezt a módosítást. Az eredetileg kért határérték 600 mg/m3 volt, amivel szemben a kérést több mint egy évvel követően 500 mg/m3 lépett életbe a kisebb kazánokra a már élő korábbi jogszabályra hivatkozás bevezetésével.

Ugyanakkor a 21/2001. Korm.r. szerinti, illetve az ehhez a 23/2001. KöM r.-ben szereplő és kifogásolt, nehezen betartható 250 mg/m3 határérték és a 14/2001. KöM-EüM-FVM r. szerinti 500 mg/m3 közvetlenül nem hasonlítható össze. A 250 mg/m3 ugyanis faapríték és szilárd bio tüzelőanyag esetén 11%-os oxigéntartalmú füstgázra vonatkozik, az 500 mg/m3 pedig 5%-os oxigéntartalmú füstgázra. Az 500 mg/m3 11%-os oxigéntartalmú füstgázra átszámítva 321,5 mg/m3-t jelent, ami majdnem ugyanannyi.
DE ezt az értéket csak 5 kg/h tömegáramtól érvényes, tehát alatta nincs semmilyen határérték előírva, továbbá a 140 kWth-1 MWth közötti kazánok ezt a tömegáramot szakértők szerint nem érik el. Ez a könnyítés persze csak a 2003. december 31. előtt gyártott, ezen alacsonyabb teljesítménymezőbe eső kazánokra vonatkozik.

Visszatérve az alapproblémához, a 2003. december 31. után gyártott 140 kWth-1 MWth közötti és bármikori gyártású 1 MWth-50 MWth közötti fatüzelésű kazánok esetében 2007. október 30-tól okvetlenül be kell tartani a 250 mg/m3 szén-monoxid kibocsátási határértéket, mert ennek túllépése igen súlyos büntetést von maga után. A 21/2001. Korm.r. 6. melléklete a helyhez kötött légszennyező pontforrások bírságolásához a bírságtétel kiszámításakor alkalmazza a "k" bírságtényezőt, mely szén-monoxid esetén szorzószámként: 2002-ben 10, 2003-ban 15, 2004-ben 30, 2006-07-ben 60, tehát a bírság már eddig is erősen emelkedett.
Ismereteink szerint többen fontolgatják, hogy egy év vagy annál is több határidő módosítást kérjenek, amire az előzetes tárgyalások szerint hajlik is a hatóság, még ha esetleg szűkebb többletidőt is engedne, mint a kért, de ennek ára úgy hírlik: az utolsó évben fizetett bírság 10-szerese, ami k=600-at jelent!

A három szövetség (FAGOSZ-MBFSZ-OAFSZ) egyeztet tagjaival, ugyanakkor FATÁJ szerkesztősége úgy gondolja, hogy ennél is szélesebb kör lehet érintett, ezért még a nyári szabadságok előtt e cikkel szeretnénk a faipari cégek, vagy bármely fatüzelésű kazánt működtető vállalkozás figyelmét a fentiekre felhívni. Hátha mégis sikerül a szükséges átalakításokat, illetve cserét még 2007. október 30. előtt megoldani.

Kérjük, írja meg e problémával kapcsolatos bármely észrevételét, annak érdekében, hogy érzékeljük valóban sokakat érintő ügyről van-e szó, illetve szükség esetén a MAFABE-ban tömörült szövetségek tárgyalóképesek legyenek a hatósággal.


A FAGOSZ tagjai a fenti probléma megoldásában az alábbiakkal állnak az érdeklődők segítségére:
Continentalwood Kft Continentalwood Kft: NARDI gyártmányú, WA-N és WA-G típusu fix és mozgó rostélyos, az előírásoknak megfelelő új tüzelőberendezés, illetve a meglévő berendezés átalakítására ajánlat tétele.
CSIBA Kft. Csiba Kft: Lengyel és német gyártóktól hagyományos és teljesen szabályozott szilárd, apríték és pellet tüzelésű új az előírások szerinti kazánok 50 kWth és 2 MWth között, továbbá javaslat, ajánlat a meglévő átalakítására.
EKFM Kft. EKFM Kft: A szükséges új kazánok beszerzéséhez, vagy a meglévő átalakításához NFT pályázatok elkészítése, támogatás megszerzése.
Fagépszer Kft. Fagépszer Kft: NESTRO gyártmányú, az előírásoknak megfelelő új kazánok 30 kWth és 1 MWth között.

Annak idején, a rendelkezések megjelenésekor, majd a régi és kis kazánokra enyhébb határérték elérésekor sokk cikk jelent meg a szaklapokban e témában, melyek közül a Mi újság a fatüzelésben címűt emelném itt ki. Ez a Faipar-online jogtárában levegőminőség-végelem kategóriában található, a 21/2001. KöM r.-hez tartozó utolsó kapcsolódó cikk.

MM

FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

 

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu

 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.