Ugrás az OAFSZ
honlapjához

Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség szakmai érdekvédelmi szövetség, melyet 1990-ben Sopronban 76 alapító tag hozott létre. Az elmúlt tíz év alatt mára kb. 1100 fős taglétszámával a szakma egyik meghatározó szervezetévé nőtte ki magát.

A Szövetség alapvető célcsoportja a bútor- és asztalosiparban tevékenykedő kis- és középvállalkozások, melyek számára a szervezet számos praktikus szolgáltatással igyekszik a termelő tevékenységet információkkal segíteni, illetve a kapcsolódó törvényi, gazdasági mozgástérben az eligazodást megkönnyíteni. Az OAFSZ területi szervezetei révén megyei szinten is szolgálja tagjait tanácsadással és különböző szolgáltatásokkal. A Szövetség számos országos szakmai rendezvényt, konferenciát szervez illetve részt vesz a szabványalkotás, a törvénymódosítások bizonyos területeiben.

 

 

 

 

 

Együttműködési megállapodás
az OAFSZ és a FAGOSZ között

 

A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség az erdőgazdálkodók, az elsődleges faipar és a fakereskedelem képviseletében és az Országos Asztalos és Faipari Szövetség a szövetség által tömörített bútor és épületasztalos vállalkozások képviseletében 2000. március 13-án tagjaik számára nyújtható többlet előnyök és szolgáltatások érdekében a faipari szakma egységesebb képviselete és a szakmai kihívásokra való hatékonyabb felkészülés céljából együttműködési megállapodást kötött.

Az együttműködési megállapodást a FAGOSZ részéről Cserép János elnök, míg az OAFSZ részéről Baranyai Pál alelnök látta el kézjegyével, majd a megállapodás keretein belül megtörtént a néhány közös álláspontot igénylő egyeztetés lefolytatása is.

A megállapodás értelmében a hatékonyabb információcsere céljából a két szövetség egyezteti Internet megjelenését, illetve összekapcsolja honlapjait, kölcsönösen használják egymás nyomtatott médiáit, illetve a FAKAT céginformációs adatbázis szerkesztésében a kölcsönös előnyök alapján az OAFSZ is részt vállal.

Rendezvényeiket összehangolják a jövőben, illetve a két szövetség saját rendezvényei részvételi díját a társszövetség tagjai részére is tagi áron biztosítja.

Az együttműködés kiterjed még a környezetvédelem, az oktatás, a szabványalkotás, a minőségügy területére, a faalapú termékek hatékonyabb marketingjére, illetve az EU-csatlakozásra való felkészülésre.

A két szövetség ezen együttműködésen belül fokozottan összpontosít a kis- és középvállalkozásoknak nyújtható szolgáltatások bővítésére, illetve az ez irányban elérhető állami és pályázati támogatások megismertetésére, kihasználására.

A két szövetség – az egyezmény értelmében – mindent megtesz, hogy a faipari vertikum egymásra épülő szegmensei, nevezetesen az elsődleges és másodlagos faipar a hazai piacon mind inkább egymásra találjanak és köztük kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatok alakuljanak ki, illetve fejlődjenek tovább.