A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége szakmai érdekvédelmi szövetség, melyről további információt kérhet  e-mailben tőlük.

 

 

Együttműködési megállapodás
az MEGOSZ és a FAGOSZ között

Együttműködési megállapodás a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) között

  1. A két szövetség az erdőgazdálkodással kapcsolatos hazai és nemzetközi érdekképviselet terén alapvetően saját tagjai nevében lép fel, ugyanakkor a magyar erdőgazdálkodás egészét érintő kérdésekben a felek folyamatos egyeztetések alapján nemzeti érdeket is megjelenítenek. A két szövetség közti munkamegosztásban az erdőgazdálkodói és tulajdonosi tagság tulajdonosi összetételének megfelelően a FAGOSZ jelentősebb részarányban az állami erdőgazdálkodók, míg a MEGOSZ a magán erdőgazdálkodás érdekeit jeleníti meg.
  2. A FAGOSZ felvette a kapcsolatot az Erdőtulajdonosok Európai Szövetségével, a CEPF-el és belépve e szervezetbe három éven át biztosította a nemzetközi tagság anyagi és technikai feltételeit. A FAGOSZ látva a MEGOSZ szervezeti megerősödését 1999. év végével lemond eddigi CEPF tagságáról a MEGOSZ javára, amely vállalja ettől az időponttól az ezzel járó kötelezettségeket.
  3. A két szervezet a hazai és nemzetközi érdekképviselet során végzett tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja egymást és együttműködik a magyar erdőgazdálkodás és fafeldolgozás termékei piaci pozíciójának, e kör vállalkozói gazdasági lehetőségeinek javításában, valamint a minőségbiztosítás és az erdőtanúsítás érdekében. A két szervezet tagjai aktuális érdekeiknek megfelelő közös kezdeményezéseket tesz a szükséges egyeztetések lefolytatására és az érdekek hatékony érvényesítésére. Annak érdekében, hogy a különböző fórumokon szereplés minél hatékonyabb legyen, a két szervezet folyamatosan tájékoztatja egymást arról, hogy tagságuk a magyar erdőgazdálkodásban mekkora részt képvisel.
  4. A FAGOSZ kezdeményezésére és hatékony szervező munkájának eredményeként elindított Magánerdő és Vállalkozás rendezvény szervezését és lebonyolítását a felek továbbra is közösen végzik azzal, hogy az esemény főszervezője a továbbiakban a MEGOSZ. A felek az eseménnyel kapcsolatos konkrét anyagi és tevékenységi megosztásról e pont alapján évente külön megállapodást kötnek.

Budapest, 2000. március 1.